Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2004, s. 42-44
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
IRiPZ
ANTYHEPATOTOKSYCZNE WŁAŚCIWOŚCI RUTYNY
Janbaz K.H., Saeed S.A., Gilani A.H.: Protective effect of rutin on paracetamol – and CCl4-induced hepatotoxicity in rodents. Fitoterapia 2002, 73, 557-563.
Uwagę badaczy pakistańskich zwróciła roślina Artemisia scoparia Thunb. stosowana w medycynie ludowej do leczenia schorzeń wątroby, jedno-cześnie bogata w związek flawonoidowy rutynę. Postanowiono zatem sprawdzić jak sama rutyna podawana doustnie ochrania wątrobę przed zatruciem paracetamolem i czterochlorkiem węgla.
Badania na myszach i szczurach wykazały, że paracetamol w dawce 1 g/kg masy ciała zwierząt zabijał je w 100% w ciągu 24 godz. Wcześniejsze podanie rutyny w dawce 20 mg/kg m.c. powodowało przeżycie 60% zwierząt. Natomiast paracetamol w dawce subletalnej (640 mg/kg m.c.) i czterochlorek węgla w dawce 1,5 ml/kg m.c. powodowały głębokie uszkodzenie tkanki wątrobowej, co objawiało się wzrostem w surowicy krwi transaminazy alaninowej i asparginianowej od 8 do 18 razy w porównaniu do poziomów fizjologicznych. Wcześniejsze podanie rutyny w wyżej podanej dawce wyraźnie zabezpieczało wątrobę przed uszkodzeniem wymienionymi środkami toksycznymi. Wzrost enzymów wątrobowych w surowicy krwi podwyższył się po podaniu wysokich dawek paracetamolu i czterochlorku węgla tylko nieznacznie (od 20 do 60%). Poza tym rutyna zapobiegała przedłużaniu snu pentobarbitalowego u myszy wywołanego czterochlorkiem węgla (snu typu wątrobowego).
W związku z powyższym autorzy konkludują, że działanie lecznicze Artemisia scoparia w schorzeniach wątroby ma swoje uzasadnienie, a czynnikiem antyhepatotoksycznym obecnym w roślinie jest rutyna.
PRZECIWLĘKOWE I USPOKAJAJĄCE DZIAŁANIE OLEJKU Z NAOWOCNI POMARAŃCZY
Carvalho-Freitas M.I.R., Costa M.: Anxiolytic and sedative effects of extracts and essential oil from Citrus aurantium L. Biol. Pharm. Bull. 2002, 25, 1629-1633.
Naowocnia pomarańczy gorzkiej Citrus aurantium L. jest powszechnie używanym w medycynie ludowej Brazylii środkiem do leczenia bezsen- ności, stanów lękowych i padaczki. Badaniom poddano olejek eteryczny otrzymany z naowocni omawianej rośliny. Myszom podawano olejek drogą doustną w dawce 1 g/kg masy ciała i po 30 min oceniano jego działanie uspokajająco-nasenne.
Wykazano, że olejek z naowocni pomarańczy wydłużał okres poprzedzający skurcz mięśni wywołany elektrowstrząsami i pentylenotetrazolem, przedłużał sen barbituranowy oraz zmniejszał lęk zwierząt w teście otwartego labiryntu wysokościowego. Pozwoliło to autorom na wyciągnięcie wniosku potwierdzającego ludowe wskazania dla naowocni pomarańczy gorzkiej. Ponadto, zdaniem autorów, olejek z naowocni pomarańczy może być stosowany w ramach pierwszej pomocy medycznej jako środek przeciwskurczowy, przeciwlękowy i uspokajający.
PROCYJANIDYNA Z JABŁEK ZAPOBIEGA ŁYSIENIU
Takahashi T., Kamimura A., Yokoo Y., Honda S., Watanabe Y.: The first clinical trial of topical application of procyjanidin B-2 to investigate its potential as a hair growing agent. Phytother. Res. 2001, 15, 331-336.
Procyjanidyny są swoistymi polifenolami o wielokierunkowym działaniu farmakologicznym. Wcześniejsze badania autorów tego artykułu wykazały, że procyjanidyna B-2 występująca w soku jabłek z gatunku Malus pumila Miller var. domestica Schneider wzmaga aktywność komórek nabłonka włosów u myszy o ponad 300% w porównaniu do kontroli. To skłoniło autorów do przeprowadzenia badań klinicznych u ludzi. Jednej grupie złożonej z 19 mężczyzn w wieku 30-57 lat z II i IV typem wyłysienia, podawano zewnętrznie tonik (odżywkę do włosów) zawierający 1% procyjanidyny B-2. Wcierali oni 1,8 ml tego preparatu, co odpowiadało 30 mg substancji aktywnej, 2 razy dziennie w określone powierzchnie skóry głowy przez okres 4 miesięcy. Druga grupa, złożona z 10 pacjentów o takim samym typie wyłysienia, stosowała placebo (odżywkę do włosów bez procyjanidyny B-2).
W grupie osób stosujących tonik z procyjanidyną B-2 stwierdzono w 78,9% przypadków wzrost grubości włosa o ponad 40 mm. W grupie placebo zmiany takie wystąpiły tylko u 30% badanych. Lepsze efekty w grupie procyjanidynowej odnotowano także w przypadku liczby włosów pokrywających głowę o powierzchni 0,25 cm2 (84,2%) w porównaniu do kontroli (20%). Wyniki odznaczały się znamiennością statystyczną. Nie obserwowano przy tym żadnego działania ubocznego stosowanego preparatu.
Na tej podstawie autorzy wskazują na procyjanidynę B-2 jako na potencjalną substancję zapobiegającą i leczącą łysienie typu męskiego.
ROŚLINNE KROPLE DO USZU
Sarrell E.M., Mandelberg A., Cohen H.A.: Effi-cacy of naturopathic extracts in the management of ear pain associated with acute otitis media. Arch. Pediatr. Adolesc. Med., 2001, 155, 796-799.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1/2004
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii