Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2001, s. 179-180
Rafał Młynarski, Włodzimierz Żarow
Zastosowanie rurki intubacyjnej umożliwiającej odsysanie z przestrzeni podgłośniowej (Evac) do zabiegu operacyjnego w obrębie jamy ustnej. Opis przypadku
Evac endotracheal tube enables suctioning from subglotic space during oropharyngeal surgery. Case report
z Oddziału Anestezjologii,
kierownik: lek. W. Żarow – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie
Streszczenie
Opisano przypadek użycia rurki intubacyjnej umożliwiającej odsysanie z przestrzeni podgłośniowej do zabiegu operacyjnego w obrębie jamy ustnej. Możliwość odksztuszania i odpluwania po takich operacjach jest znacznie ograniczona. Zastosowanie rurki typu Evac u 64-letniego chorego, u którego usunięto część języka i dna jamy ustnej umożliwiło staranne oczyszczenie okolicy okołogłośniowej i uniknięcie powikłań zachłystowych.
Summary
Extended oropharyngeal surgery may reduce ability of spontaneous coughing and spitting in the immediate postoperative period. Evac endotracheal tube enables removal of the sputum and blood from the periglottic area just before extubation, reducing the risk of aspiration. We present a case of 64 yr male patient, operated for tongue tumor, in whom Evac tube allowed for meticulous cleaning of the periglottic area.
Wypełniony mankiet rurki intubacyjnej uważa się za pewną ochronę przed aspiracją wydzieliny do dróg oddechowych. Niestety w celu zmniejszenia ucisku na tchawicę stosowane są delikatne, giętkie mankiety, które nie zawsze mogą, mimo prawidłowego wypełnienia, zapewnić pełnej ochrony. Eksperymentalnie aspirację zabarwionej treści z jamy ustnej stwierdzono u 20% pacjentów z rurką dotchawiczą [1]. W celu zmniejszenia ryzyka aspiracji, zwłaszcza w przypadku długotrwałej intubacji (np. w oddziałach intensywnej terapii) stosuje się specjalne rurki intubacyjne, jak np. rurka Hi-Lo Evac (ryc. 1). Posiada ona dodatkowe światło wbudowane w ścianę i zakończone otworem nad mankietem, co umożliwia odsysanie wydzieliny z przestrzeni okołogłośniowej.
Ryc. 1. Rurka intubacyjna Hi-Lo Evac (Mallinckrodt, Wielka Brytania)
Operacja w obrębie jamy ustnej związana jest z dużą ilością wydzieliny – drażnienie okolicy ślinianek powoduje zwiększone wydzielanie śliny, natomiast bogate unaczynienie dna jamy ustnej wiąże się ze znacznym krwawieniem. Użycie rurki Evac umożliwia usuwanie wydzieliny, która stale ścieka z jamy ustnej, zalega w gardle, przestrzeni nad- i podgłośniowej i może być czynnikiem sprzyjającym mikroaspiracji. Zalegająca wydzielina może dostać się do drzewa oskrzelowego także podczas ekstubacji [2].
Bolesność rany operacyjnej i obrzęk tkanek w znacznym stopniu ograniczają motorykę języka. To utrudnienie odpluwania zwiększa prawdopodobieństwo zaciekania śliny i krwi [4] do dolnych dróg oddechowych, co niesie za sobą ryzyko szeregu powikłań, od kurczu krtani [2,4], aż do zachłystowego zapalenia płuc [5]. Dlatego też wielu autorów zaleca odroczenie ekstubacji o 24 godziny i częstą toaletę jamy ustnej [2,6]. Zastosowanie rurki typu Evac umożliwia usuwanie wydzieliny znad mankietu (ryc. 2), co jest technicznie trudne, jeżeli pacjent zaintubowany będzie normalną rurką, a do odsysania użyjemy zwykłego cewnika.
Ryc. 2. Położenie otworu służącego do odsysania z przestrzeni podgłośniowej w rurce Hi-Lo Evac
OPIS PRZYPADKU
Chory, lat 64, ASA II, przyjęty z rozpoznaniem raka języka, został zakwalifikowany do operacji metodą Crille´a. (częściowe wycięcie języka i dna jamy ustnej z rekonstrukcją dna jamy ustnej z mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Marino P.: Intensywna terapia. Urban & Partner, Wrocław 1994
2. Larsen R.: Anestezjologia. Urban & Partner, Wrocław 1996
3. Zucker A., Sznajder J.: Aspiration Syndromes; in: Principles of Critical Care; Mc Graw Inc. 1992
4. Bongard F., Sue D.: Intensive Care Anesthesia & Analgesia; Current Critical Care Diagnosis & Treatment; Appleton & Lange, 1994.
5. Bone R., George R., Hudson L.: Respiratory Tract Infections and Respiratory Failure; in: Acute Respiratory Failure; Churchill Livingstone, London 1987
6. Barash P., Cullen B., Stoelting R.: Podręcznik anestezjologii klinicznej; PZWL Warszawa 1995
Adres do korespondencji:
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
ul. Jaczewskiego 7
20-090 Lublin

Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2001