Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 4/2006, s. 240-242
*Izabela Duda, Konstancja Grzybowska, Ewa Karpel, Mariusz Czechowski, Bohdan Seifert, Małgorzata Wąs
Monitorowanie BIS w zabezpieczeniu przed niezamierzonym powrotem świadomości w czasie znieczulenia ogólnego – opis przypadku
Bispectral index monitoring to prevent awareness during anaesthesia. Case report
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śl.AM w Katowicach
kierownik: prof. dr hab. n. med. E. Karpel
Summary
Background.Bispectral index (BIS) has been widely used to reduce the incidence of recall after anaesthesia. We describe the case of a 51-year-old female who had a previous history of awareness during anaesthesia.
Case report. The patient was scheduled for excision of an L4 neuroma. During the preanaesthetic visit she was extremely nervous. She was afraid about the possibility of a recurrence of the awareness that she had experienced three times during her previous surgeries. Premedication was given in the form of 7.5 mg oral midazolam. Anaesthesia was commenced with thiopentone and fentanyl and during the first attempt at intubation, BIS values increased from 53 to 82 and decreased again to 48 after an additional 100 mg thiopentone. Anaesthesia was maintained with N2O/O2 and fentanyl, but during surgery the BIS steadily increased. Isoflurane was introduced, but quickly discontinued because of cardiovascular compromise. Anaesthesia was then changed to a continuous propofol infusion at 4 mg kg-1 h-1, and the remainder of surgery proceeded uneventfully, with BIS values around 60. The patient was fully satisfied, remembering only waking up in the recovery area.
Conclusions. BIS provides clinicians with unique information that can be used to tailor hypnotic drug doses to individual patient requirements, and is especially useful in nitrous oxide/opioid anaesthesia. Previous recall experiences should be regarded as an indication for BIS monitoring.Ocena głębokości znieczulenia na podstawie objawów klinicznych jest powszechną praktyką w anestezjologii. Ryzyko zbyt płytkiego znieczulenia i niezamierzonego śródoperacyjnego powrotu świadomości może być obecnie minimalizowane za pomocą analizy bispektralnej czynności bioelektrycznej mózgu (BIS – Bispectral Index). Metoda ta, oparta na analizie sygnału elektroencefolograficznego przetworzonego na pojedynczą wartość liczbową o zakresie 0-100, stworzyła możliwość obiektywnej oceny głębokości znieczulenia i indywidualizowania dawek anestetyków [1, 2].
Wartość BIS od 40 do 60 charakteryzuje właściwą głębokość anestezji. Zakres wartości 60-70 zwiększa prawdopodobieństwo przebudzenia i powrotu pamięci zdarzeń.
Praca przedstawia przypadek znieczulenia ogólnego chorej z incydentem niezamierzonego śródoperacyjnego powrotu świadomości w wywiadzie, u której podyktowana zmianami wartości BIS modyfikacja znieczulenia pozwoliła na optymalne jego przeprowadzenie.
Opis przypadku
Chora lat 51, o masie ciała 69 kg i wzroście 152 cm została zakwalifikowana do zabiegu usunięcia nerwiaka korzenia L4. W wywiadzie podała trzykrotne znieczulenia ogólne: dwa razy do cięcia cesarskiego 18 i 15 lat wstecz oraz do usunięcia żylaków odbytu przed 2 laty. W czasie wszystkich poprzednich znieczuleń doszło do śródoperacyjnego niezamierzonego powrotu świadomości. We wspomnieniach dominowało uczucie strachu spowodowane brakiem możliwości poruszania się i powiadomienia otoczenia o tym, że słyszy rozmowy oraz czuje ból. Uczucie bólu polegało na pociąganiu i rozrywaniu w gardle i szyi oraz ucisku w klatce piersiowej. Jednocześnie chora cytowała fragmenty zdań charakterystyczne dla rozmów prowadzonych na sali operacyjnej. Po drugiej operacji zauważyła również uszkodzenie górnych, przednich siekaczy, które wymagało leczenia stomatologicznego. W przedoperacyjnej ocenie warunków intubacji chora spełniała kryteria 2 stopnia wg skali Mallampatiego. Charakterystyczną cechą, mogącą sugerować trudności w laryngoskopii była mała szerokość ust przy pełnym uzębieniu oraz nieznacznie cofnięta broda. Chorób towarzyszących nie stwierdzono, wyniki badań dodatkowych pozostawały w granicach normy. Nie było możliwości wglądu w protokoły poprzednich znieczuleń, a w kartach wypisowych z pobytów szpitalnych nie znaleziono informacji na temat przeprowadzonych znieczuleń.
W premedykacji chora otrzymała doustnie 7,5 mg midazolamu. Po przywiezieniu na blok operacyjny podano ponownie midazolam 2 mg dożylnie. Na sali operacyjnej rozpoczęto monitorowanie EKG, SpO2 i ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną. W okolicy czoła umieszczono elektrodę monitora BIS, przed rozpoczęciem indukcji znieczulenia liczba BIS wynosiła 98. Ciśnienie tętnicze miało wartość 130/75 mm Hg a HR 90 min-1. W trakcie wentylacji 100% tlenem przez maskę twarzową podano 0,15 mg fentanylu, 350 mg tiopentalu i 10 mg cisatrakurium. Po 2 min wartość BIS obniżyła się do 53 i przystąpiono do laryngoskopii. Przeprowadzono ją wykorzystując „sniffing position” a warunki do jej wykonania określono jako 3 stopień w skali Cormacka-Lehane. W czasie laryngoskopii doszło do nagłego wzrostu wartości BIS do 82, bez innych objawów klinicznych. Przerwano laryngoskopię i kontynuowano wentylację 100% tlenem z użyciem maski twarzowej oraz pogłębiono znieczulenie podając dożylnie 100 mg tiopentalu. Wartość BIS zmniejszyła się ponownie do 48. Powtórną laryngoskopię przeprowadzono w odgięciu głowy z użyciem prowadnicy bougie. Laryngoskopia i intubacja przebiegły bez powikłań i bez zmian wartości BIS oraz monitorowanych parametrach krążeniowo-oddechowych. Znieczulenie podtrzymywano mieszaniną N2O i O2 (70%:30%) oraz należnymi, frakcjonowanymi dawkami fentanylu i cisatrakurium.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Myles PS, Leslie K, McNeil J, Forbes A, Chan MTV: Bispectral index monitoring to prevent awareness during anaesthesia: the B-Aware randomized controlled trial. Lancet 2004; 363: 1757-1763.
2. Glass PS, Bloom M, Kearse L, Rosow C, Sebel P, Manberg P: Bispectral analysis measures sedation and memory effects of propofol, midazolam, isoflurane and alfentanil in healthy volunteers. Anesthesiology 1997; 86: 836-847.
3. Ekman A, Lindholm ML, Lennmarken C, Sandin R: Reduction in the incidence of awareness using BIS monitoring. Acta Anaesthesiol Scand 2004; 48: 20-26.
4. Sandin RH, Enlund G, Samuelsson P, Lennmarken C: Awareness during anaesthesia: a prospective case study. Lancet 2000; 355: 707-711.
5. Kawecki P, Jałowiecki P, Rudner R, Willand M, Byrczek T: Przydatność monitorowania indeksu bispektralnego do wyboru optymalnego momentu instrumentalnego udrożnienia dróg oddechowych podczas indukcji znieczulenia. Anest Inten Terap 2005; 37: 92-96.
6. Utting JE: Awareness – clinical aspects; in: Consciousness, awareness and pain in general anaesthesia (ed.: Rosen M, Lunn JN), Butterworths, London, 1987.
7. Sebel PS, Bowdle TA, Ghoneim MM, Rampil IJ, Padilla RE: The incidence of awareness during anesthesia: a multicenter U.S. Study. Anesthesiology 2003; 99: A360.
8. O´Connor MF, Daves SM, Tung A, Cook RI, Thisted R, Apfelbaum J: BIS monitoring to prevent awareness during general anesthesia. Anesthesiology 2001; 94: 520-522.
9. Leslie K, Myles PS, Forbes A, Chan MTV, Short TG, Swallow SK: Recovery from bispectral index-guided anaesthesia in a large randomized controlled trial of patients at high risk of awareness. Anaesth Inten Care 2005; 33: 443-451.
10. McCleane GJ, Cooper R: The nature of pre-operative anxiety. Anaesthesia 1990; 45: 153-155.
11. Spitellie PH, Holmes MA, Domino KB: Awareness during anesthesia. Anesthesiol Clin North America 2002; 20: 555-570.
otrzymano: 2006-06-27
zaakceptowano do druku: 2006-10-25

Adres do korespondencji:
*Izabela Duda
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śl.AM
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel. 0-32 789-42-01, tel./fax.: 0-32 789-42-03
e-mail: kait@csk.katowice.pl

Anestezjologia Intensywna Terapia 4/2006