Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2009, s. 465-466
Komentarz do prac
Zespół Kliniki Okulistyki CMKP przedstawia Państwu kolejne zagadnienia, z którymi borykamy się w codziennej praktyce. Podstawowym tematem zeszytu jest cukrzyca określana obecnie przez WHO epidemią XXI wieku.
Praca dotycząca epidemiologii i patogenezy cukrzycy stanowi podsumowanie najnowszych danych statystycznych dotyczących chorobowości oraz zapadalności na cukrzycę. Zaprezentowane zostały różnice w patogenezie cukrzycy typu 1 i typu 2 oraz najnowsze doniesienia na temat roli cytokin w rozwoju insulinooporności. Autorzy podkreślają wpływ czynników genetycznych i środowiskowych w rozwoju schorzenia. Jednym z najbardziej istotnych problemów związanych z cukrzycą jest retinopatia cukrzycowa. Jej patogenezę szczegółowo opisuje i pomaga zrozumieć treść przedstawionego artykułu.
W badaniu przeprowadzonym w Klinice Okulistyki CMKP przeprowadziliśmy diagnostykę cukrzycowego obrzęku plamki u czterdziestu pacjentów z cukrzycą przy zastosowaniu analizatora grubości siatkówki RTA ( retinal thickness analyzer). Autorzy zwrócili uwagę na nieinwazyjność badania, prostotę obsługi urządzenia oraz łatwość oceny wyników badań. Dzięki tym czynnikom metoda ta może odegrać znaczącą rolę jako badanie przesiewowe w kierunku obrzęku plamki u pacjentów z cukrzycą. Stwierdzono, że w grupie pacjentów z cukrzycą siatkówka w okolicy dołka i w okolicy tylnego bieguna jest znamiennie grubsza niż w grupie kontrolnej.
Angiografia oraz optyczna koherentna tomografia są badaniami niezbędnymi w diagnostyce zmian cukrzycowych na dnie oka, co stanowi temat prezentowanej pracy. Są to techniki pozwalające na badanie krążenia siatkówkowo-naczyniówkowego. Podstawą obserwowanych zmian angiograficznych w retinopatii cukrzycowej jest tzw. mikroangiopatia, utrata perycytów, pogrubienie błony podstawnej naczyń, proliferacja komórek śródbłonka oraz zmiany składu krwi-erytrocytów i płytek. Angiografia pozwala na określenie typu retinopatii cukrzycowej, ocenę stopnia zaawansowania, efektywności stosowanych terapii, ocena makulopatii cukrzycowej. Początek nowej erze w diagnostyce i leczeniu chorób siatkówki dało wprowadzenie optycznej koherentnej tomografii-OCT jako bezkontaktowej, nieinwazyjnej metody obrazowania. OCT charakteryzuje ponadto wysoka czułość w wykrywaniu klinicznie znamiennego obrzęku plamki wynosząca 89% oraz specyficzność – 96%

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 6/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych