Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2007, s. 197-198
*Piotr Nowakowski
W odpowiedzi na komentarz o monitorowaniu leczenia przeciwpłytkowego
I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w WarszawieDziękuję za komentarz do artykułu oraz uwagi dotyczšce metod monitorowania leczenia przeciwpłytkowego. Zasygnalizowane problemy ilustrujš złożono?ć problemu i trudno?ci zwišzane z ocenš skuteczno?ci leczenia antyagregacyjnego. Jak podkre?lajš autorzy komentarza (co również zawarte było w artykule) aktualnie nie ma ogólnie akceptowalnego, pewnego testu, cechujšcego się odpowiednio wysokš warto?ciš prognostycznš dla monitorowania terapii przeciwpłytkowej i oceny ryzyka powikłań krwotocznych. Jednocze?nie w tym miejscu warto podkre?lić, że krzepnięcie jest niezwykle złożonym, wieloetapowym procesem, którego efektywno?ć jest tylko w czę?ci uzależniona od funkcji płytek krwi. Dla jego prawidłowego przebiegu konieczne sš wzajemne interakcje pomiędzy białkami kaskady krzepnięcia, fibrynš i czynno?ciš płytek krwi oraz zachowanie równowagi z zachodzšcym jednocze?nie procesem fibrynolizy.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Wenker OC, Wojciechowski Z, Sheinbaum R, Zisman E: Thromboelastography. The Internet Journal of Anesthesiology 2000; 1(3): www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ija/front.xml
2. Ronald A, Dunning. J: Can the use of thromboelastography predict and decrease bleeding and blood and blood product requirements in adult patients undergoing cardiac surgery? Interact CardioVasc Thorac Surg 2005; 4: 456-463.
3. Gottumukkala V, Sharma S, Philip J: Assessing platelet and fibrinogen contribution to clot strength using modified thromboelastography in pregnant women. Anesth Analg 1999; 89: 1453-1455.
otrzymano: 2006-12-04
zaakceptowano do druku: 2007-04-11

Adres do korespondencji:
*Piotr Nowakowski
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpital Kliniczny Dziecištka Jezus
ul. Lindley´a 4, 02-005 Warszawa
tel. 0-22 502-16-85, tel./fax. 0-22 502-21-03
e-mail: pinow@interia.pl

Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2007