Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2010, s. 866-869
*Stanisław Zajączek
Neurofibromatosis type II (NF2)
Nerwiakowłókniakowatość typu II (NF2)
International Hereditary Cancer Center, Genetics and Pathology Unit, Cytogenetics Unit, Department of Pathology, Pomeranian Medical University, Szczecin
Head of the Genetics and Pathology Unit: prof. dr hab. med. Jan Lubiński
Head of the Cytogenetics Unit: prof. dr. hab. Stanisław Zajączek
Streszczenie
NF2 jest rzadką chorobą autosomalnie dominującą, ze złym rokowaniem, wynikającą z mutacji genu merliny. Gen zlokalizowany jest w chromosomie 22q12.2. Merlina jest białkiem, uczestniczącym w szlaku sygnałowym onkogenu RAS. Ryzyko przekazania choroby potomstwu wynosi 50% a penetracja sięga 100%. Zmiany skórne są zbliżone do obserwowanych w NF1 lecz słabiej espresjonowane. Mimo podobnej nazwy i objawów NF2 jest chorobą całkowicie odmienną od NF1. Charakteryzuje się ona obustronnie synchronicznie lub metachronicznie pojawiającymi się guzami typu schwannoma n. słuchowego ale także o innych lokalizacjach w obrębie układu nerwowego. Niemal zawsze rozwijają się one przed 30 r.ż. Pierwszymi objawami mogą być: motoneuropatia i zaćma. Plamy café-au-lait występują zwykle w liczbie mniejszej niż 6 i są mniejsze, aniżeli w NF1. Również zmiany oczne mają inny charakter i powodują tylko dyskretne objawy. Wczesne objawy są wywołane przez guzy przedsionkowe i mogą się ograniczać do dyskretnych, asymetrycznych, postępujących deficytów słuchu. Guzy znacznych rozmiarów mogą pozostawać nierozpoznane.
Około połowa przypadków ma charakter rodzinny, pozostałe wynikają z mutacji de novo. 20-30% przypadków sporadycznych ma charakter mozaikowy.
Rozpoznanie, podobnie jak w NF1 ustalane jest w oparciu o objawy kliniczne i kryteria NIH. Diagnostyka mutacji jest możliwa a jej efektywność w ostatnich latach znacznie wzrosła; możliwa jest także diagnostyka prenatalna.
Przedstawiono zasady poradnictwa genetycznego i opieki medycznej w rodzinach z NF2.
Summary
NF2 is a rare autosomal dominant disorder, with poor prognosis, due to merlin gene mutations. The gene was localized to chromosome 22q12.2. Merlin is a protein probably involved in oncogene RAS signaling pathway. Risk of inheritance is ~50%. The penetrance reaches up to almost 100%. Skin lesions are similar to those observed in NF1 but usually of lower expression. Despite the similar name and some clinical signs NF2 is completely different from NF1. NF2 is characterized by the high risk of bilateral vestibular schwannomas and other tumors of nerve tissue. Almost all affected people develop tumors by the age of 30. VS tumors develop bilaterally either synchronically or metachronically. Motoneuropathy and cataracts may be the first signs and occur, in some cases, in childhood. Café-au-lait spots hardly ever reach the number of six which is typical for NF1. They are smaller and never associated with pigmented skin lesions. Eye lesions are different compare to NF1 and cause only subtle vision defects Early symptoms are usually caused by VS. Generally it takes many years to develop a clinically noticeable progressive, asymmetric hearing deficit. Even huge VS may be not diagnosed.
About 50% of the cases are familial, the rest occur due to de novo mutations. 25-30% of non-familial cases are mosaic for an NF2 mutation. Large submicroscopic deletions are present in 10-15% of families. Clinical diagnosis can be made, similar to NF1, by employing NIH clinical consensus criteria. Mutation scanning is used and in recent years its effectiveness grows. Prenatal diagnosis is also possible.
The chapter presents the principles of the genetic counseling and medical care for families with NF2.
NF2 has an autosomal dominant pattern of inheritance. The penetrance reaches up to almost 100%. Skin lesions are similar to those observed in NF1 but usually of lower expression. However, NF2 is a completely distinct disease, caused by merlin gene mutations at chromosome 22q12. NF2 is a rare occurrence. In Europe it is diagnosed with the frequency of 1:200,000. Those numbers seem to be underestimated and the true prevalence in live newborns is estimated to be 1:25-45,000. In half of cases the disease is a result of a de novo germinal mutation (1, 5, 7, 8).
THE DIAGNOSIS AND THE CLINICAL COURSE OF THE DISEASE
There are three groups of symptoms characteristic for NF2:
1. Tumors; typically vestibular schwannomas
2. Skin lesions: café-au-lait (CAL) spots, sometimes nodules; its number and size are generally smaller compared to NF1.
3. Eye lesions such as cataracts, clouding of the lens, pigmented lesions and hamartomas of the retina
The most common tumors is NF2, previously referred to as acoustic neurinomas, are now denoted vestibular schwannomas (VS) according to NIH Consensus Conference of Acoustic Neuroma in 1992 (9). The clinical features and the frequency of NF2 are presented in table 1.
Table 1. Major symptoms of NF2 and their frequency (%).
Symptoms%
Tumors - usually asymptomatic!!!
Bilateral VS85
Unilateral VS6
Cerebral meningioma45
Brainstem meningioma26
Astrocytoma4
Ependymoma2.5
Peripheral neuropathy3
Peripheral schwannoma68
CAL:
1-643
3-68
Cataract81
Hamartoma and pigmented lesions of the retina9
The diagnostic criteria of NF2, (a modification of NIH Consensus for easier use) are the following:
1) Bilateral VS histologically confirmed or seen with gadolinium-enhanced MRI.
2) A first-degree relative with NF2 diagnosed.
a) The unilateral VS in the patient.
b) The presence of at least two of the following: meningioma, glioma, schwannoma, subcapsular lens clouding, brain calcifications.
3) The unilateral VS and the presence of at least two of the following lesions: meningioma, glioma, schwannoma, subcapsular lens clouding, brain calcifications.
4) Two or more meningiomata and the presence of at least one of the following: glioma, schwannoma, subcapsular lens clouding, brain calcifications.
VS tumors develop bilaterally either synchronically or metachronically in 85-95% of cases. When asynchronous tumors appear at a mean interval of 7.5 years (~20 years of patient age) tinnitus, vertigo, and gradual, subtle hearing loss are uncharacteristic early symptoms of VS (2, 3,7).
Schwannomas with localization other than the hearing organ are also observed with the frequency of 75-90%. They can develop in the brainstem as well. Only 26% are symptomatic at diagnosis. X-rays and an intraoperative examinations are not able to distinguish them from neurofibromas of the spinal cord that appear in NF1. The diagnosis can be settled based on histopatological examination (7).
Café-au-lait spots hardly ever reach the number of six which is typical for NF1. They are smaller and never associated with pigmented skin lesions in the armpit region.
Peripheral nerve tumors have the following clinical presentation (2, 7):
– skin nodules (NF2 plaques); present in half of all patients, well circumscribed, elevated lesions of rough surface, smaller than 2 cm, typically hair in the lesion.
– NF1-like nodules; present in about 40% of patients.
Peripheral nerve lesions are always structurally schwannomas.
Eye lesions such as subcapsular lens clouding, various types of cataract, retinal pigment epithelium hypertrophy, and retinal hamartomas cause only subtle vision defects scarcely reported by patients (2, 3, 7).
First detectable symptoms of NF2 are usually identified at the age of 20 (2-52 years). The diagnosis in expert institutions is established at an average age of 27-28 years. However, 10% of patients might have been diagnosed at the age of 10 years when the disease was asymptomatic (3, 7).
Early symptoms are usually caused by VS. Generally it takes many years to develop a clinically noticeable hearing deficit. Even huge VS may be asymptomatic. Surgical intervention usually leads to hearing loss. It makes such treatment difficult to recommend (7).
Heterogeneity of the symptoms in NF2 is common. Nevertheless, there are two typical forms of NF2:
– Moderate (Gardner, 1, A type); the onset (about 25 years old) of symptoms associated predominantly with VS, poor development of other types of tumors and skin lesions;

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Evans DG, Huson SM, Neary W: A Genetic Study of Type 2 Neurofibromatosis. II. Guideliness for Genetical Counselling. J Med Genet 1992; 29: 847-52.
2. Evans DG, Huson SM, Neary W: A Clinical Study of Type 2 Neurofibromatosis. Quart J Med 1992; 304: 603-18.
3. Evans DG, Sainio M, Baser ME: Neurofibromatosis type 2. J Med Genet 2000; 37, 12: 897-904.
4. Evans DGE, Wallace A: NF2: Mutations and Menagement of Disease. In Neurofibromatoses, Kofmann D. (ed.) Monogr. In Hum Genet 2008; 16: 154-166, Basel, Karger.
5. Gusella J: Neurofibromatosis at the Millenium, The National Neurofibromatosis Foundation Millenium Lecture 2000; http://www.nf.org
6. Gutmann DH, Consensus Group: The Diagnostic Evaluation and Multidisciplinary Menagement of Neurofibromatosis 1 and Neurofibromatosis 2, J Am Med Assoc 1997; 278: 51-7.
7. Huson SM, Korf B: Phakomatoses: [In:] Emery's and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, Churchill-Livingstone, London 2002; 3: 3162-202.
8. Narod SA, Parry DM, Parboosingh J et al.: Neurofibromatosis Type 2 Appears to be a Genetically Heterogenous Disease. Am J Hum Genet 1992; 51: 486-96.
9. National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement: Acoustic Neuroma. Neurofibromatosis Res Newsl 1992; 8: 1-7.
10. Riccardi VM: Neurofibromatosis: Phenotype, Natural History and Pathogenesis, 2nd Ed J Hopkins Univ Press, Baltimore 1986.
otrzymano: 2010-10-01
zaakceptowano do druku: 2010-10-29

Adres do korespondencji:
*Stanisław Zajączek
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych Zakład Genetyki i Patomorfologii i Samodzielna Pracownia Cytogenetyki Katedry Patologii Pomorski Uniwersytet Medyczny
ul. Połabska 4, 70-115 Szczecin
tel.: (91) 466-15-32
e-mail: blue1945@o2.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych