Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2011, s. 164-168
*Anna Kędzia1, Aida Kusiak2, Barbara Kochańska3, Andrzej W. Kędzia4, Magdalena Półjanowska3, Alina Gębska1, Marta Ziółkowska-Klinkosz1
Wrażliwość bakterii tlenowych na olejek goździkowy (Oleum Caryophylli)
The susceptibility of aerobic bacteria to clove oil (Oleum caryophylli)
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu i Katedry: dr hab. Anna Kędzia, prof. nadzw.
2Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. Aida Kusiak
3Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw.
4Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry: dr hab. Andrzej W. Kędzia
Summary
In this study, the susceptibility to clove oil 28 strains of aerobic bacteria isolated from patients with infections of oral cavity, respiratory tract, gastrointestinal tract and 6 reference strains was determined. The antimicrobial activities was evaluated against following genus of bacteria: Staphylococcus (6 strains), Enterococcus (2), Corynebacterium (2), Klebsiella (2), Acinetobacter (3), Escherichia (4), Pseudomonas (5), Serratia (2) and Citrobacter (2). The minimal inhibitory concentraction (MIC) for the strains tested was determined using the plate dilution technique in Mueller-Hinton agar. Inoculum containing 105 CFU per spot was seeded with Steers replicator upon the surface of agar with and without oil (strains growth control). Concentrations of oil used were 2.0, 1.0, 0.5, 0.25, 0.12 and 0.06 mg/ml. Incubation the plates was performed at 37°C for 24 hrs in aerobic conditions. The MIC was defined as the lowest concentration of the clove oil inhibiting the growth of tested bacteria. The results of investigation indicated that the most susceptible to essential oil was Gram-positive cocci from genus of Staphylococcus aureus. MIC for 75% strains was to the concentrations from 0.25 to 1.0 mg/ml. The strains of Enterococcus faecalis were the lowest sensitive (MIC 1.0 -≥ 2.0 mg/ml). The tested Gram-positive rods from genera Corynebacterium were sensitive to concentration 1.0 mg/ml. The Gram-negative rods were less sensitive (MIC 1.0 -≥ 2.0 mg/ml). The strains of Escherichia coli, Acinetobacter baumannii and Pseudomonas stutzeri were inhibited by clove oil by 1.0 mg/ml. The rods from the genus of Pseudomonas aeruginosa and Serratia marcescens were the lowest sensitive to tested oil (MIC ≥ 2.0 mg/ml). The Gram-positive cocci and rods were the most sensitive to clove oil than Gram-negative rods.
Olejek goździkowy był znany i wykorzystywany do celów leczniczych i jako przyprawa już w starożytności. Jest on uzyskiwany z pąków kwiatowych drzewa goździkowca wonnego Eugenia cariophyllata Thunenberg z rodziny mirtowatych (Myrtaceae), które rośnie w krajach podzwrotnikowych. Wydajność procesu wynosi 16-22%. Olejek zawiera m.in. pochodne fenolu, tj. eugenol (do 95%), acetoeugenol (2-15%), izoeugenol oraz seskwiterpeny (α- i β-kariofilen), terpeny (α- i β-pinen i limonen), kwas i alkohol benzoesowy.
Olejek jest bezbarwny lub lekko żółtawy, o przyjemnym korzennym zapachu i piekącym smaku. Znalazł zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz do produkcji leków. Olejek goździkowy ma szereg właściwości, w tym m.in. działa aseptycznie, przeciwbiegunkowo, pobudzająco trawienie, przeciwskurczowo i przeciwbólowo. Znalazł zastosowanie w terapii zakażeń górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach. Łagodzi skutki ukąszenia owadów. Może być wykorzystywany w aerozoloterapii (do inhalacji).
Olejek goździkowy jest składnikiem następujących preparatów ziołowych: Aromatol, Argol, Salviasept, Olbas oil, Olbas pastilles, Noval i Mellisana closterfrau. Zarówno olejek goździkowy, jak i jego główny składnik eugenol, są stosowane w stomatologii. Eugenol jest składnikiem past używanych do wypełnień kanałów korzeniowych zębów (preparaty, tj. Caryosan, Endomethazone, Endomethazone N, Endopur i Hermetic) oraz past mumifikacyjnych. Ponadto eugenol jest w składzie cementu tlenkowo-cynkowo-eugenolowego, stosowanego do wypełnień czasowych ubytków próchnicowych zębów. Wchodzi też w skład cementów chirurgicznych i preparatów stosowanych w chorobach przyzębia. Zawierają go preparaty ziołowe używane do płukania jamy ustnej i gardła w stanach zapalnych. Olejek goździkowy jest też składnikiem maści działających rozgrzewająco i przeciwbólowo, a także jako środek poprawiający zapach niektórych leków. Stwierdzono, że eugenol wykazuje właściwości przeciwutleniające (1-4). Olejek może być też wykorzystywany jako repelent. Skutecznie odstrasza różne insekty, w tym komary, moskity i wszy (5-7). Doświadczalnie potwierdzono też antykarcinogenne działanie olejku goździkowego (8-11).
Wielu autorów opisało działanie przeciwdrobnoustrojowe olejku. Z tych badań wynika, że aktywność olejku goździkowego obejmuje bakterie beztlenowe (12-15), bakterie tlenowe (16-26), grzyby drożdżopodobne (21-27), grzyby pleśniowe (22-24), dermatofity (28-30) i wirusy (10). W większości badań oceniono aktywność olejku wobec bakterii tlenowych pochodzących z przewodu pokarmowego. Celem pracy było oznaczenie wrażliwości bakterii tlenowych występujących w jamie ustnej, górnych drogach oddechowych oraz w przewodzie pokarmowym.
Materiały i metody
Użyte w badaniach bakterie tlenowe zostały wyhodowane z materiałów pobranych od pacjentów z zakażeniami w obrębie jamy ustnej, górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Ocenie wrażliwości poddano łącznie 28 szczepów z rodzajów Staphylococcus (6 szczepów ), Enterococcus (2), Corynebacterium (2), Klebsiella (2), Acinetobacter (3), Escherichia (4), Pseudomonas (5), Serratia (2) i Citrobacter (2) oraz 6 szczepów wzorcowych: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Acinetobacter baumannii ATCC 19606, Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 i Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Badanie wrażliwości (MIC) na olejek goździkowy (Avicenna-Oil, Wrocław) przeprowadzono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Mueller-Hintona (31). Olejek rozpuszczano w DMSO (Serva) uzyskując stężenie 100 mg/ml. Dalsze rozcieńczenia były przygotowywane w jałowej wodzie destylowanej. Do doświadczeń użyto stężeń w zakresie 2,0-0,06 mg/ml. Zawiesinę, która zawierała 105 drobnoustrojów (CFU) na kroplę, nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię podłoża zawierającego olejek lub bez jego dodatku (kontrola wzrostu szczepów). Następnie podłoża z posiewami i kontrolne inkubowano w temp. 37°C przez 24 godz. w warunkach tlenowych. Za najmniejsze stężenie hamujące wzrost(MIC) przyjęto takie rozcieńczenie olejku goździkowego, które hamowało wzrost testowanych szczepów bakterii.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2011-09-14
zaakceptowano do druku: 2011-09-20

Adres do korespondencji:
*dr hab. Anna Kędzia, prof. nadzw.
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Do Studzienki 38, 80-227 Gdańsk
tel.: (58) 349-21-85
e-mail: zmju@amg.gda.pl

Postępy Fitoterapii 3/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii