Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2011, s. 219-220
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Wyciąg z rumianku zapobiega wrzodom żołądka
Cemek M., Yilmaz E., Büyükokuro?lu M.E.: Protective effect of Matricaria chamomilla on ethanol induced acute gastric mucosal injury in rats. Pharm. Biol. 2010, 48(7), 757-763.
W badaniach na szczurach użyto wyciągu wodno-etanolowego (63:37) z wysuszonych nadziemnych części Matricaria chamomilla L. (obecnie Chamomilla recutita (L.) Rauschert). Do sporządzenia wyciągu na 100 g surowca zużyto 1 l powyższego ekstrahenta. Płynny wyciąg następnie zagęszczono i zliofilizowano z wydajnością 17,7%.
Szczury rasy Wistar (samce) o masie 150-200 g przed doświadczeniami były przez 24 godz. głodzone, a następnie otrzymywały od 25 do 400 mg/kg m.c. suchego wyciągu wodno-etanolowego z rumianku (MCE). Grupa kontrolna otrzymywała wodę destylowaną, a grupa leczona farmakologicznie preparat przeciwwrzodowy o nazwie famotydyna w dawce 20 mg/kg m.c. Po 60 min zwierzęta w celu wywołania u nich wrzodów żołądka otrzymywały 1 ml 80% etanolu. Po dalszych 60 min szczury usypiano, pobierano krew do badań biochemicznych i wykonywano sekcję.
Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że najkorzystniejsze działanie przeciwwrzodowe wykazywał MCE w dawce 200 mg/kg m.c. zwierząt. MCE w tej dawce obniżał indeks wrzodowy żołądka z 20,7 (szczury kontrolne) do 8,6 (o 58,6%). W tych samych warunkach famotydyna obniżała indeks wrzodowy do 6,1 (o 70,5%).
Badania biochemiczne wykazały, że MCE w dawce 200 mg/kg m.c. obniżał poziom aldehydu dimalonowego w surowicy krwi o 12,3% oraz powodował wzrost zredukowanego glutationu o 16,4% (famotydyna odpowiednio obniżała poziom aldehydu dimalonowego o 36,1% i podwyższała poziom zredukowanego glutationu o 12,5%). Świadczy to o wyraźnym przeciwutleniającym działaniu obu preparatów, a szczególnie o zmniejszeniu peroksydacji lipidów. Ponadto zauważono, że MCE lepiej ochraniał w surowicy krwi witaminy przeciwutleniające, takie jak kwas askorbinowy, retinol i β-karoten w porównaniu do famotydyny.
Na podstawie przeprowadzonych badań można przyjąć, że wyciąg wodno-etanolowy z ziela rumianku zapobiega tworzeniu się wrzodów żołądka u szczurów pod wpływem etanolu w podobnym stopniu co lek przeciwwrzodowy famotydyna, działając przy tym ochronnie na witaminy przeciwutleniające. Należy dodać, że jest to pierwsze doniesienie ma temat przeciwwrzodowego działania wyciągu z rumianku. Powyższe badania mogą być pomocne przy opracowywaniu przeciwwrzodowego leku z rumianku stosowanego u ludzi.
Wyciąg etanolowy z liści oliwki wzmaga przeciwbólowe działanie morfiny
Esmaeili-Mahani S., Rezaeezadeh-Roukerd M., Esmaeilpour K. i wsp.: Olive (Olea europea L.) leaf extract elicits antinociceptive activity, potentiates morphine analgesia and suppresses morphine hyperalgaesia in rats. J. Ethnopharmacol. 2010, 132, 200-205.
Wyciągi z liści oliwki europejskiej odznaczają się działaniem przeciwreumatycznym, przeciwzapalnym, przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, rozszerzającym naczynia krwionośne, obniżającym ciśnienie tętnicze krwi, przeciwdiuretycznym i przeciwcukrzycowym. Ponadto stwierdzono, że wyciąg etanolowy z liści oliwki europejskiej wzmaga przeciwbólowe (antynocyceptywne) działanie morfiny,
Wysuszone liście oliwki ekstrahowano dwukrotnie 80% alkoholem etanolowym. Po połączeniu i przesączeniu wyciąg zagęszczono pod zmniejszonym ciśnieniem. Zawierał on 360 mg/g oleuropeiny, 3,7 mg/g tyrozolu, 4,9 mg/g hydroksytyrozolu i 49 mg/g kwasu kawowego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii