Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2011, s. 175-184
Aleksandra Garbusińska, *Anna Mertas, Ewelina Szliszka, Wojciech Król
Aktywność przeciwdrobnoustrojowa olejku z drzewa herbacianego (Tea Tree Oil) w badaniach in vitro. Cz. II
The antimicrobial activity of tea tree oil in the research in vitro
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n. med. Wojciech Król
Summary
Tea Tree Oil obtained from the Australian plant Melaleuca alternifolia (TTO – ang. Tea Tree Oil) is the one of the strongest antiseptic. The effects of treatment of infections with the use of TTO was confirmed with the clinical research. The pioneer of the research of the oil from Melaleuca alternifolia was Penfold, who in the twenties of XXth century and later carried out the first experiments confirming the antiseptic properties of TTO by the comparison of the bactericidal activity of TTO with the butyric acid activity used as the disinfectant at that time. In this article we presented the examples of outcomes of the research of TTO activity against the reference strains of microorganisms and against the microorganisms isolated from the most frequent biological materials of the patients from different medical centres. For tested Gram-positive and Gram-negative bacteria, yeasts-like fungi, dermatophytes and filamentous fungi, the observed values of MIC TTO were low, also for drug-resistant strains. The antimicrobial activity of TTO is then high. The examples of the increase of the action of TTO combined with other antimicrobial substances were presented and this sy-nergistic effect was then measured using the disc diffusion test. The increase of inhibition zones around the paper disks impregnated with TTO combined with other substances in view of inhibition zones of around the paper discs impregnated with TTO alone was observed. Furthermore in the dilution methods the reduction of MIC TTO values in combination with other substances was observed when compared with the values of MIC TTO alone, using the indicator FICI to the evaluation of their changes. The curves time kill were also used for analysis of the speed of the microbicidal processes of combined substances. Synergistic activities were stated in case of TTO in combination with the other essential oils against staphylococci, TTO with amphotericin B against Candida strains, TTO with tobramycin against Escherichia coli and Staphylococcus aureus, TTO with copper lactate and TTO with copper lactobio-nate against Candida albicans and Lactobacillus acidophilus, TTO with chlorhexidine gluconate against Streptococcus mutans and Lactobacillus plantarum. In this article the cases of non-synergistic effect, or even the antagonism effect of TTO combined with other substances were also presented.
Wprowadzenie
Wobec rosnącej obecnie roli substancji pochodzenia roślinnego w leczeniu zakażeń o różnej etiologii, na szczególną uwagę zasługują olejki eteryczne, zwłaszcza olejek z drzewa herbacianego pozyskiwany z australijskiej rośliny Melaleuca alternifolia (TTO – ang. Tea Tree Oil) należący do najsilniejszych antyseptyków. Pionierem badań naukowych olejku z Melaleuca alternifolia był Penfold, który w latach 20. XX wieku przeprowadził pierwsze eksperymenty potwierdzające antyseptyczne właściwości TTO i jego składników (1, 2). Jako metodę badawczą zastosował oznaczanie współczynnika Rideal-Walkera wyrażającego aktywność bakteriobójczą analizowanego antyseptyku w odniesieniu do aktywności standardowej substancji dezynfekcyjnej – fenolu (kwasu karbolowego), wobec wzorcowego szczepu bakterii Bacillus typhosus w zawiesinie (3). Oznaczone wartości współczynnika Rideal-Walkera świadczące o wyższej aktywności substancji w stosunku do fenolu, wyniosły: 11,0 dla TTO, 6,0 dla α-terpinenu, γ-terpinenu i cymenu oraz 13,5 dla terpinen-4-olu (2). Wzmianki o badaniach Penfolda pojawiły się w 1930 roku w Medical Journal of Australia (4) i w 1933 roku w British Medical Journal (5). W 1955 roku Atkinson opublikował wyniki badań aktywności olejku z Melaleuca alternifolia wobec szczepów bakterii: Staphylococcus aureus B313, Salmonella typhi S76, Mycobacterium phlei CSL. Uzyskane aktywne stężenia TTO wobec tych drobnoustrojów wyniosły odpowienio w metodzie rozcieńczenowej agarowej: 31, 63, 125 μl olejku/10 ml pożywki, a w metodzie rozcieńczenowej bulionowej: 10, 24, 31 μl olejku/10 ml pożywki (6).
Aktywność przeciwdrobnoustrojowa TTO wyznaczona ilościowymi metodami rozcieńczeniowymi
Przegląd metod badań aktywności przeciwdrobnoustrojowej TTO stosowanych w ostatnich latach został przedstawiony w pierwszej części niniejszego artykułu (7). Obecnie dominującymi metodami badawczymi w mikrobiologii medycznej są wystandaryzowane techniki rozcieńczeniowe wyznaczające wartości MIC (ang. Minimal Inhibitory Concentration), które po dokonaniu modyfikacji mogą być wykorzystane do oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej olejków eterycznych. Te właśnie metody pozwalają na porównywanie wyników uzyskiwanych w różnych ośrodkach naukowych. Z klinicznego punktu widzenia, oznaczone wartości MIC dla TTO stanowią cenną wskazówkę dla lekarzy, odnośnie wyboru właściwej dawki olejku w przypadku konkretnego zakażenia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2011-06-30
zaakceptowano do druku: 2011-07-20

Adres do korespondencji:
*dr Anna Mertas
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii SUM
ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze
tel./fax: (32) 272-25-54
e-mail: amertas@sum.edu.pl


Postępy Fitoterapii 3/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii