Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2012, s. 464-467
*Katarzyna Wojtal1, Anna Drelich-Zbroja1, Monika Miazga1, Krzysztof Bar2, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska1
Leczenie zwężenia moczowodu za pomocą przezskórnej implantacji cewnika Double J
Management of ureteric stricture via a percutaneous Double J stent implantation
1Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
2Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Krzysztof Bar
Streszczenie
Zwężenie moczowodu jest przyczyną zastoju moczu powyżej miejsca zwężenia i powstania nefropatii zaporowej z postępującym niszczeniem miąższu nerki, prowadzącym do jej niewydolności. W leczeniu zwężeń moczowodu, obok metod operacyjnych, stosuje się małoinwazyjne techniki udrażniania zwężonych odcinków za pomocą implantacji cewników Double J drogą przezcewkową („wsteczną”) lub, w przypadku niepowodzenia tej metody, drogą przezskórną (w kierunku zgodnym z przepływem moczu). W niniejszej pracy prezentujemy wyniki leczenia zwężeń moczowodu za pomocą przezskórnej, przeznerkowej implantacji cewnika Double J do 59 moczowodów u 56 chorych.
Summary
Ureteric stricture is the cause of urinary retention above the stricture level and obstructive nephropathy development with progressive renal parenchyma destruction leading to the renal failure. In the management of ureteric stricture, apart from surgery, less-invasive methods of recanalization are applied: transurethral (retrograde) Double J stent implantation or, if the above method is unsuccessful, percutaneous (antegrade) Double J stent implantation. In this paper we present the results of ureteric stricture management via percutaneous Double J stent implantation in 56 patients treated during the past 37 months.Wstęp
Zwężenie moczowodu może być spowodowane wieloma czynnikami: zwężeniem podmiedniczkowym, jatrogennym uszkodzeniem moczowodu, naciekiem nowotworowym wywodzącym się z miednicy mniejszej, obecnością blizn pooperacyjnych. Zwężenie pooperacyjne w miejscu zespolenia moczowodowo-jelitowego u pacjentów po cystectomii z wytworzeniem pęcherza jelitowego metodą Brickera lub moczowodowo-pęcherzowego, u pacjentów po przeszczepie nerki, jest powikłaniem, które obserwuje się u ok. 4-8% pacjentów po cystectomii (1) i u ok. 3,4-5% pacjentów po przeszczepie nerki (2, 3, 4). Zwężenie moczowodu jest przyczyną zastoju moczu powyżej miejsca zwężenia i powstania nefropatii zaporowej z postępującym niszczeniem miąższu nerki prowadzącym do jej niewydolności. Otwarta rewizja moczowodu lub zespolenia jest inwazyjną metodą leczenia i niesie ze sobą ryzyko powstania powikłań. Nefrostomia jest małoinwazyjną, standardową procedurą pozwalającą na odbarczenie zastoju w nerce, ale wiąże się z koniecznością odprowadzania moczu do worka stomijnego, co negatywnie wpływa na jakość życia pacjentów (5). Implantacja cewników Double J łączących miedniczkę nerkową z pęcherzem moczowym lub pęcherzem jelitowym jest również małoinwazyjną metodą leczenia zwężeń moczowodu, która umożliwia odtworzenie naturalnej drogi odpływu moczu z nerki przez moczowód do pęcherza. Implantacja cewnika Double J drogą przezcewkową („wsteczną”) w przypadku bardzo dużych zwężeń może okazać się bardzo trudna lub wręcz niemożliwa. W tej sytuacji, radiolodzy zabiegowi, mając do dyspozycji szereg cienkich hydrofilnych prowadników i cewników o stopniowo narastającej elastyczności, mogą podjąć próbę pokonania zwężonego odcinka moczowodu z dostępu przezskórnego, przeznerkowego. Po przeprowadzeniu prowadnika przez zwężony odcinek moczowodu możliwe staje się wprowadzenie instrumentarium o większym kalibrze i założenie cewnika Double J. Poniżej przedstawiamy wyniki leczenia zwężeń moczowodu za pomocą przezskórnej, przeznerkowej implantacji cewnika Double J zastosowanego w ciągu ostatnich 37 miesięcy.
Materiał i metody
Badaniem objęto 64 pacjentów (43 mężczyzn, 21 kobiet) w wieku 26-85 lat (średnia wieku 63 lata), leczonych w okresie od lutego 2009 roku do lutego 2012 roku w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego metodą przezskórnej, przeznerkowej implantacji cewnika Double J. U wszystkich poddanych badaniu pacjentów przyczyną zastoju moczu w układzie kielichowo-miedniczkowym było zwężenie moczowodu. U żadnego z objętych badaniem pacjentów nie udało się implantować cewnika Double J drogą przezcewkową.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Pappas P, Stravodimos KG, Kapetanakis T et al.: Ureterointestinal strictures following Bricker ileal conduit: management via a percutaneous approach. Int Urol Nephrol 2008; 40 (3): 621-7.
2. Ameer A, Aljiffry M, Jamal M et al.: Complications of ureterovesical anastomosis in adult renal transplantation: comparison of the Lich-Gregoire and the Taguchi techniques. Ann Transplant 2011; 16 (3), 82-7.
3. Doehn C, Boese, Meyer AJ, Jocham D: Results of secondary ureteral implantation after kidney transplantation. Int Urol Nephrol 2011; 43 (3): 669-74.
4. Giessing M: Transplant ureter stricture following renal transplantation: surgical options. Transplant Proc 2011; 43 (1): 383-6.
5. Leonardo C, Rondoni M, Meneschincheri F et al.: Nephro-ileal conduit subcutaneous stent: an alternative to percutaneous nephrostomy. Minerva Urol Nefrol 2006; 58 (3): 165-7.
6. Asch MR, Jaffer NM: Antegrade placement of a ureteric stent by a pull-through technique. Can Assoc Radiol J 1995; 46 (6): 465-7.
7. Keeling AN, Lee MJ: Crossing ureteric strictures: microcatheters to the rescue when conventional methods fail. Cardiovasc Intervent Radiol 2007; 30 (6): 1234-7.
8. Uthappa MC, Cowan NC: Retrograde or antegrade double-pigtail stent placement for malignant ureteric obstruction? Clin Radiol 2005; 60 (5): 608-12.
9. Kim BM, Park SI: Placement of double-J ureteric stent using the pull-through technique in patients with tight ureteric stenosis. Abdom Imaging 2008; 33 (2): 237-40.
10. Alago W Jr, Sofocleous CT, Covey AM et al.: Placement of transileal conduit retrograde nephroureteral stents in patients with ureteral obstruction after cystectomy: technique and outcome. AJR Am J Roentgenol 2008; 191 (5): 1536-9.
11. Tal R, Bachar GN, Baniel J, Belenky A: External-internal nephro-uretero-ileal stents in patients with an ileal conduit: long-term results. Urology 2004; 63 (3): 438-41.
otrzymano: 2012-03-08
zaakceptowano do druku: 2012-04-14

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Wojtal
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel.: +48 (81) 724-41-54, fax: 724-48-00
e-mail: kwojtal@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 5/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych