Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2012, s. 203-204
Małgorzata Górska-Paukszta
XIV Sejmik Zielarski już za nami
Sejmiki Zielarskie to konferencje naukowe organizowane w Polsce od roku 1993, czyli od reaktywacji działalności założonego w 1929 r. Polskiego Komitetu Zielarskiego. Ich celem jest przegląd aktualnych trendów w badaniach nad roślinami i przetworami zielarskimi, określenie kierunków rozwoju i stosowania fitoterapii, współpraca z zakładami zielarskimi oraz ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania roślin leczniczych, a także kreowanie właściwych poglądów na temat zielarstwa i ziołolecznictwa.
W dniach 25-26 maja 2012 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie k/Jarocina odbył się XIV już Sejmik Zielarski. Konferencję zorganizował Polski Komitet Zielarski we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Tegoroczną konferencję zatytułowano „Zioła – leki, żywność, kosmetyki”.
Patronat honorowy nad XIV Sejmikiem Zielarskim objęli: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Grzegorz Cessak, Główny Inspektor Farmaceutyczny – Zofia Ulz, oraz Główny Inspektor Sanitarny – Przemysław Biliński. Patronat medialny sprawowany był przez „Czasopismo Aptekarskie”, „Postępy Fitoterapii”, „Przemysł Farmaceutyczny”, „Herba Polonica” oraz wydawnictwo Borgis Sp. z o.o.
Tradycją Sejmików Zielarskich jest odznaczanie i wyróżnianie osób zasłużonych dla polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa. Podczas XIV Sejmiku uhonorowani przez Kapitułę medalu In Plantas Magna Latet Virtus zostali: Hanka Maciuszczak-Kotlarek – prezes Poznańskich Zakładów Zielarskich, Mieczysław Karbowiak – prezes Wrocławskich Zakładów Zielarskich, oraz Bogdan Kędzia – profesor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, farmaceuta, mikrobiolog. Wyróżnione osoby to: lekarz fitoterapeuta Tadeusz Waligóra oraz Paweł Pochwała – redaktor TVP promujący znaczenie ziół we współczesnej fitoterapii. Z okazji dwudziestolecia istnienia na polskim rynku wydawniczym dyplomem uhonorowano „Czasopismo Aptekarskie”, zawsze życzliwe i wspierające działania PKZ.
Chwile wspomnień poświęcono tym, którzy już odeszli, ale pozostawili wspaniały dorobek i wkład w rozwój zielarstwa i fitoterapii. Było dużo wzruszeń, gdy wspominano zmarłych Profesorów: Jana Kozłowskiego, Aleksandra Ożarowskiego, Aleksandra Mrozikiewicza oraz doktora Krzysztofa Kmiecia – farmakognostę i artystę, autora niezwykłych ekslibrysów.
Inauguracyjny wykład pt. „Rośliny lecznicze w sztuce i literaturze” wygłosiła dr hab. Anita Magowska z Katedry Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii