Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2012, s. 203-204
Małgorzata Górska-Paukszta
XIV Sejmik Zielarski już za nami
Sejmiki Zielarskie to konferencje naukowe organizowane w Polsce od roku 1993, czyli od reaktywacji działalności założonego w 1929 r. Polskiego Komitetu Zielarskiego. Ich celem jest przegląd aktualnych trendów w badaniach nad roślinami i przetworami zielarskimi, określenie kierunków rozwoju i stosowania fitoterapii, współpraca z zakładami zielarskimi oraz ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania roślin leczniczych, a także kreowanie właściwych poglądów na temat zielarstwa i ziołolecznictwa.
W dniach 25-26 maja 2012 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie k/Jarocina odbył się XIV już Sejmik Zielarski. Konferencję zorganizował Polski Komitet Zielarski we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Tegoroczną konferencję zatytułowano „Zioła – leki, żywność, kosmetyki”.
Patronat honorowy nad XIV Sejmikiem Zielarskim objęli: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Grzegorz Cessak, Główny Inspektor Farmaceutyczny – Zofia Ulz, oraz Główny Inspektor Sanitarny – Przemysław Biliński. Patronat medialny sprawowany był przez „Czasopismo Aptekarskie”, „Postępy Fitoterapii”, „Przemysł Farmaceutyczny”, „Herba Polonica” oraz wydawnictwo Borgis Sp. z o.o.
Tradycją Sejmików Zielarskich jest odznaczanie i wyróżnianie osób zasłużonych dla polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa. Podczas XIV Sejmiku uhonorowani przez Kapitułę medalu In Plantas Magna Latet Virtus zostali: Hanka Maciuszczak-Kotlarek – prezes Poznańskich Zakładów Zielarskich, Mieczysław Karbowiak – prezes Wrocławskich Zakładów Zielarskich, oraz Bogdan Kędzia – profesor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, farmaceuta, mikrobiolog. Wyróżnione osoby to: lekarz fitoterapeuta Tadeusz Waligóra oraz Paweł Pochwała – redaktor TVP promujący znaczenie ziół we współczesnej fitoterapii. Z okazji dwudziestolecia istnienia na polskim rynku wydawniczym dyplomem uhonorowano „Czasopismo Aptekarskie”, zawsze życzliwe i wspierające działania PKZ.
Chwile wspomnień poświęcono tym, którzy już odeszli, ale pozostawili wspaniały dorobek i wkład w rozwój zielarstwa i fitoterapii. Było dużo wzruszeń, gdy wspominano zmarłych Profesorów: Jana Kozłowskiego, Aleksandra Ożarowskiego, Aleksandra Mrozikiewicza oraz doktora Krzysztofa Kmiecia – farmakognostę i artystę, autora niezwykłych ekslibrysów.
Inauguracyjny wykład pt. „Rośliny lecznicze w sztuce i literaturze” wygłosiła dr hab. Anita Magowska z Katedry Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii