Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2012, s. 205-206
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Przeciwbakteryjne działanie kajenolu
Liu X.-L., Zhang X.-J., Fu Y.-J. i wsp.: Cajenol inhibits the growth of Escherichia coli and Staphylococcus aureus by acting on membrane and DNA damage. Planta Med 2011; 77, 158-163.
Cjanus cajan (L.) Mill sp. jest subtropikalną rośliną rosnącą w południowych Chinach. Odgrywa ona ważną rolę w medycynie tradycyjnej. Stosowana jest do leczenia cukrzycy, wrzodziejących ran, podrażnień skóry, usuwania kamieni moczanowych i w okresie menopauzy. Głównymi substancjami aktywnymi biologicznie są flawonoidy. Autorzy zajęli się oceną izoflawonu kajenolu dominującego w wyciągach z korzeni omawianej rośliny.
Badania prowadzono z użyciem wzorcowych szczepów bakterii Gram-dodatnich (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis) i bakterii Gram-ujemnych (Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa). Aktywność przeciwbakteryjną kajenolu określano w podłożu płynnym.
Stwierdzono, że kajenol odznaczał się wysoką aktywnością przeciwbakteryjną. Hamował on wzrost wymienionych bakterii w granicach stężeń 100-200 μg/ml. Jest to o tyle istotne, że zazwyczaj działanie substancji pochodzenia roślinnego na bakterie Gram-dodatnie jest wielokrotnie silniejsze w porównaniu do bakterii Gram-ujemnych. Wykazano ponadto, że mechanizm działania kajenolu na bakterie Gram-dodatnie polegał na uszkodzeniu błony cytoplazmatycznej komórek, a u bakterii Gram-ujemnych na uszkadzaniu DNA komórkowego.
Chmiel podwyższa aktywność seksualną
Di Viesti V., Carnevale G., Zavatti M. i wsp.: Increased sexsual motivation in female rats treated with Humulus lupulus L. extract. J Ethopharmacol 2011; 134, 514-517.
Humulus lupulus L. od dawna stosowany jest w lecznictwie tradycyjnym jako środek przeciwdepresyjny, usuwający bezsenność, lęk, pobudliwość oraz niepokój połączony z napięciowym bólem głowy i skurczami jelitowymi. Ponadto stwierdzono, że chmiel odznacza się właściwościami estrogennymi. Za to działanie odpowiedzialna jest 8-prenylonaryngenina, która naśladuje działanie 17β-estradiolu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii