Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Mieszaniny żywieniowe a aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w surowicy krwi chorych żywionych parenteralnie – doniesienie wstępne

Katarzyna Raczkowska, Sławomir D. Szajda, Krzysztof Raczkowski, Sylwia Chojnowska, Alina Kępka, Krystyna Ościłowicz, Agnieszka Szymańska, Emilia Konarzewska-Duchnowska, Ewelina Dąbrowska, Małgorzata Knaś, Jadwiga Snarska, Bartłomiej Biedziuk, Krzysztof Zwierz, Napoleon Waszkiewicz, Jerzy R. Ładny,
Postępy Nauk Medycznych 6/2014

Biegunka autoimmunologiczna

Katarzyna Popińska, Małgorzata Łyszkowska, Jarosław Kierkuś, Jerzy Socha
Nowa Pediatria 1/2003