Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 2/2013, s. 47-49
*Konrad Wroński1, 2, Andrzej Lachowski2
Giant femoral lipoma causing venous obstructing syndrome – case report
1Department of Oncology, Faculty of Medicine, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Head of Department: prof. Sergiusz Nawrocki, MD, PhD
2Department of Surgical Oncology, Hospital Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Centre, Olsztyn, Poland
Head of Department: Andrzej Lachowski, MD
Summary
Lipoma is the most common benign neoplasm in the human body which develops from the adipose tissue. This tumors arise in subcutaneous tissues rather than deeper tissues where rare may cause compressive of some vein. The authors reported the case of femoral venous obstruction syndrome due to a giant femoral lipoma.
INTRODUCTION
Lipoma is the most common benign neoplasm in the human body which develops from the adipose tissue. It is estimated that about one percent of the general population has a lipoma. Lipomas are the most frequent found in middle age. Many lipomas are small with diameters of about 1-3 cm, but can enlarge to sizes greater than ten centimeters and are named “giant lipomas”. Giant lipomas located especially in the extremities can cause compression of the vein and cause chronic venous insufficiency.
The authors of this article report a rare case of giant lipoma which caused femoral venous obstruction syndrome due to compression. The authors found in PubMed Database several articles relating to that described problem (1-4).
CASE REPORT
The authors report the case of a 55-year-old woman who was referred to their department due to the presence of a large mass which was located on the right thigh. The tumor had been steadily increased in size from six months. The patient has reported pain, functional impairment and edema of the right leg for six months. There was no past history of deep vein thrombosis, surgery or trauma. On physical examination, the right limb had edema with early skin changes and in the medial-posterior part of the thigh was palpable giant tumor.
Doppler sonography was performed and integrated with MR. There was no old or new deep vein thrombosis or venous reflux and no lymphadenopathy. The mass of tumor caused compressing the femoral vein and venous obstruction. The MR scan showed a large sharply demarcated change of the focal length in the back of the thigh. The tumor lay between the great adductor muscle from the front and semitendinosus, semimembranosus and long head of the biceps thighs from behind. The tumor caused compression of the femoral vein and nerve (fig. 1). The cross sections of the tumor size was 10 x 5.5 cm, and 16 cm long axis (fig. 2).
Fig. 1. The MR scan presents compression of the femoral vein and nerve caused by giant lipoma.
Fig. 2. The MR scan presents the size and localization of giant lipoma – the cross sections was 10 x 5.5 cm, and 16 cm long axis.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2013-03-26
zaakceptowano do druku: 2013-05-06

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Department of Surgical Oncology, Faculty of Medicine University of Warmia and Mazury in Olsztyn
37 Wojska Polskiego St., 10-228 Olsztyn
tel.: +48 505-818-126
e-mail: konradwronski@wp.pl

New Medicine 2/2013
Strona internetowa czasopisma New Medicine