Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2013, s. 906-909
*Marcin Gierach, Joanna Gierach, Agnieszka Skowrońska, Roman Junik
Guzy neuroendokrynne – insulinoma w praktyce klinicznej
Neuroendocrine tumors – insulinoma in clinical practise
Department of Endocrinology and Diabetology of Ludwik Rydygier, Collegium Medicum, Bydgoszcz,
University of Nicolaus Copernicus, Toruń
Head of Department: Roman Junik, PhD
Streszczenie
Wstęp. Insulinoma należy do najczęstszych nowotworów neuroendokrynnych trzustki z określonymi problemami w diagnostyce, lokalizacji i leczeni.
Cel pracy. Celem naszego badania było przedstawienie problemów diagnostycznych i klinicznych w rozpoznawaniu insulinoma.
Materiał i metody. Do badania włączyliśmy 74 pacjentów (52 kobiety i 22 mężczyzn) hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2001-2010 z powodu klinicznego podejrzenia insulinoma: osłabienie, potliwość, pogorszenie ostrości wzroku, splątanie i zawroty głowy. U wszystkich pacjentów wykonano 72-godzinny test głodowy, który jest uznany za złoty standard w rozpoznawaniu insulinoma.
Wyniki. W naszym badaniu triada Whipple’a (neuroglikopenia, obniżony poziom glukozy we krwi < 40 mg/dl, natychmiastowe ustąpienie objawów po przyjęciu glukozy) wystąpiła tylko u 10 z 74 pacjentów (8 kobiet i 2 mężczyzn). Wykonaliśmy badania obrazowe, takie jak: ultrasonografia, tomografia komputerowa, scyntygrafia receptorowa z użyciem analogu somatostatyny oraz ultrasonografia endoskopowa w całej grupie badawczej. Insulinoma uwidoczniono u jednego pacjenta za pomocą tomografii komputerowej (guz 2 cm usytuowany na granicy głowy i trzonu trzustki) oraz u kolejnych dwóch badanych osób przy użyciu ultrasonografii endoskopowej.
Wnioski. Docelowym leczeniem insulinoma jest chirurgiczne usunięcie guza, skuteczne w 90% przypadków. Jednak rozpoznanie insulinoma jest bardzo trudne, pomimo dostępności wielu metod.
Summary
Introduction. Insulinoma belongs to the most functional pancreatic neuroendocrine neoplasms, with specific problems in their diagnosis, localization and treatment.
Aim. The aim of our study was to describe diagnostic problems, clinicians cope to correctly determine insulinoma.
Material and methods. We included 74 patients (52 females and 22 males) admitted to the Department of Endocrinology and Diabetology, Collegium Medicum in Bydgoszcz, University of Nicolaus Copernicus in Toruń between 2001 and 2010, because of clinical suspicion of insulinoma: weakness, sweating, blured vision, confusion and dizziness. They all were subjected to a 72-hour-fasting test, which is considered as the gold standard to recognize insulinoma.
Results. In our study the Whipple’s triad (neurologic symptoms of hypoglycemia, blood glucose levels less than 40 mg/dl and immediate alleviation of symptoms after glucose ingestion) was present only in 10 of 74 patients (8 females and 2 males). We implemented ultrasonography, computed tomography, somatostatin receptor scintigraphy and endoscopic ultrasonography. Only in one of the patients with diagnosed insulinoma a single tumor (2 cm), situated on a border of head and corpus of pancreas, was localized with the use of the computed tomography. Also in two of the patients with the use of the endoscopic ultrasonography an insulinoma was recognized.
Conclusions. Treatment strategy of insulinoma is surgical removal of the tumor. A simple enucleation of the tumor is successful in over 90% of cases. The diagnosis of insulinoma is very difficult, despite available investigative methods.Introduction
Insulinoma belongs to the most functional pancreatic neuroendocrine neoplasms, with specific problems in their diagnosis, localization and treatment. Over 90% of the cases are caused by a single, usually benign, neuroendocrine tumor of the pancreas (1-6). The diagnosis of insulinoma should be considered if clinical symptoms of hypoglycemia occurred. The gold standard to recognize insulinoma is the 72-hour-fasting test, where the Whipple’s triad is present (4, 7-9).
Aim
The aim of our study was to describe diagnostic problems, clinicians cope to correctly determine insulinoma.
Material and methods
We included 74 patients (52 females and 22 males) admitted to the Department of Endocrinology and Diabetology, Collegium Medicum in Bydgoszcz, University of Nicolaus Copernicus in Toruń between 2001 and 2010, because of clinical suspicion of insulinoma: weakness, sweating, blured vision, confusion and dizziness.
They all were subjected to a 72-hour-fasting test, which is considered as the gold standard to recognize insulinoma. Also the imaging research of localization were performed.
The 72-hour-fasting test started at 6.00 pm. During the test patients were allowed to drink only calorie-free drinks.
We observed, in the time of a prolonged fasting test, clinical symptoms of hypoglycemia such as: central nervous system disorders, sweating, weakness, palpitations etc. If clinical symptoms of neuroglycopenia occurred, a venous blood sample was taken and plasma glucose, insulin, pro-insulin and C-peptide were measured at the time of the episodes. Fasting plasma pro-insulin, insulin and C-peptide were investigated by means of ELISA test. If plasma glucose levels were below 40 mg/dl (2.2 mmol/l) and the level of serum insulin was elevated over 6 μIU/ml, proinsulin over 5 pmol/l or C-peptide > 0.6 ng/ml, we were able to set a proper diagnosis.
Patients who were prescribed sulfonylurea derivatives or insulin, patients with critical illness, renal and hepatic failure, hipocorticoidism and sepsis were excluded from our study.
Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Lodish MB, Powell AC, Abu-Asab M et al.: Insulinoma and gastrinoma syndromes from a single intrapancreatis neuroendocrine tumor. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 1123-1128.
2. Alexakis N, Neoptolemos JP: Pancreatic neuroendocrine tumours. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2008; 22: 183-205.
3. Vaidakis D, Karoubalis J, Pappa T et al.: Pancreatic insulinoma: current issues and trends. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2010; 9: 234-241.
4. Marek B, Kajdaniuk D, Kos-Kudła B et al.: Insulinoma – diagnosis and treatment. Polish J Endocrinol 2007; 1: 58-62.
5. Christ E, Wild D, Forrer F et al.: Glucagon-like peptide-1 receptor imaging for localization of insulinoma. Endocrine care 2009; 94: 4398-4405.
6. Grant CS: Insulinoma. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2005; 19: 783-798.
7. Van Bon AC, Benhadi N, Endert E et al.: Evaluation of endocrine tests: the prolonged fasting test for insulinoma. The Neth J Med 2009; 67: 274-278.
8. Ramage JK, Davies AHG, Ardill J et al.: Guidelines for the management of gastroenteropancreatic neuroendocrine (including carcinoid) tumors. Gut 2005; 54: 1-16.
9. Kos-Kudła B, Zemczak A: Współczesne metody rozpoznawania i leczenia guzów neuroendokrynnych układu pokarmowego. Polish J Endocrinol 2006; 2: 174-186.
10. Coelho C, Druce MR, Grossman AB et al.: Diagnosis of insulinoma in a patient with hypoglycemia without obvious hyperinsulinemia. Nat Rev Endocrinol 2009; 5: 628-631.
11. Service FJ, O’Brien PC: Increasing Serum Beta-Hydroxybutyrate concentrations during the 72-hour fast: evidence against hyperinsulinemic hypoglycemia. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 4555-4558.
12. Vezzosi D, Bennet A, Fauvel J et al.: Insulin, C-peptide, proinsulin for the biochemical diagnosis of hypoglycemia related to endogenous hyperinsulinism. Eur J Endocrinol 2007; 157: 75-83.
13. Hirschberg B, Livi A, Barlett DL et al.: Forty-eight-hour fast: The diagnosis test for insulinoma. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: 3222-3226.
14. Tso AW, Lam KS: Insulinoma. Curr Opin Endocrinol Diabetes 2000; 7: 83-88.
15. Plockinger U, Rindi G, Arnold R et al.: Guidelines for the diagnosis and treatment of neuroendocrine gastrointestinal tumors. Neuroendocrinology 2004; 80: 394-424.
16. Reubi JC: Peptide receptors as molecular targets for cancer diagnosis and theraphy. Endocr Rev 2003; 24: 389-427.
17. Reubi JC, Waser B: Concomitant expression of several peptide receptors in neuroendocrine tumors as molecular basis for in vivo multireceptor tumor targeting. Eur J Nucl Med 2003; 30: 781-793.
18. Herder WW, Niederle B, Scoazec JY et al.: Well-differentiated pancreatic tumor/carcinoma: insulinoma. Neuroendocrinology 2006; 84: 183-188.
otrzymano: 2013-09-09
zaakceptowano do druku: 2013-10-16

Adres do korespondencji:
*Marcin Gierach
Department of Endocrinology and Diabetology of Ludwik Rydygier CM
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax: +48 (52) 585-42-40
e-mail: marcin_gierach@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 12/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych