Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2014, s. 208-209
Jarosław Kierkuś
Komentarz do prac
W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost zachorowań na nieswoiste zapalenia jelit u dzieci oraz ich ciężki przebieg. Pojawienie się leczenia biologicznego daje szansę małym pacjentom na lepsze i skuteczniejsze leczenie. Dwa przedstawione opisy przypadków wskazują na zastosowanie leków biologicznych w chorobie Crohna oraz we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.
Wiernicka w pracy oryginalnej prezentuje na niewielkiej grupie pacjentów wyniki leczenia adalimumabem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci. W pracy poglądowej podsumowuje dotychczasowe doświadczenia w leczeniu biologicznym wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Szymańska w pracy poglądowej opisuje zastosowanie skal klinicznych w ocenie ciężkości choroby Crohna, natomiast w pracy oryginalnej podsumowuje znaczącą grupę dzieci kwalifikowanych do leczenia biologicznego.
Chciałbym też zwrócić uwagę na pracę Szczepańskiego i wsp. pt. „Stężenie kalprotektyny w stolcu jako dobry biomarker gojenia śluzówkowego w monitorowaniu przebiegu choroby u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit”. Praca podsumowuje pierwsze doświadczenia ośrodka z nowym markerem zapalenia jelit. Wyniki wskazują na bardzo dobrą korelację stężenia kalprotektyny i stanu zapalnego jelita u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit.
W pracy „Charakterystyka kliniczna dzieci z kamicą pęcherzyka żółciowego – badanie dwuośrodkowe” autorzy, na podstawie analizy 113 przypadków, scharakteryzowali populację dzieci z kamicą pęcherzyka żółciowego pod kątem wieku występowania, czynników ryzyka, przebiegu oraz powikłań. Stwierdzono m.in. że kamica żółciowa dotyczy aż w 30% dzieci do 3 r.ż., w równej mierze obu płci. Analiza czynników ryzyka kamicy żółciowej wykazała znaczący wpływ czynników genetycznych w patogenezie choroby.
Kilka artykułów w numerze jest poświęconych pankreatologii. Oryginalna praca Wejnarskiej porusza dość słabo znany temat genetycznie uwarunkowanego zapalenia trzustki u dzieci. Autorka porównuje przebieg kliniczny przewlekłego zapalenia trzustki u pacjentów ze współwystępowaniem mutacji w genach SPINK1 i CFTR z przebiegiem choroby u pacjentów z PZT o innej etiologii, wykazując, że przebieg kliniczny choroby nie różni się między badanymi grupami. Jest to jedno z pierwszych tego typu opracowań na świecie.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 3/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych