Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2014, s. 162-165
*Edyta Szymańska1, Maciej Dądalski2, Grzegorz Oracz2, Jarosław Kierkuś2
Charakterystyka pacjentów pediatrycznych z chorobą Crohna kwalifikowanych do leczenia biologicznego
Cohort profile: pediatric patients with Crohn’s disease qualified to biologic therapy
1Department of Pediatrics, Nutrition and Metabolic Disorders, Children’s Memorial Health Institute, Warszawa
Head of Department: prof. Janusz Książyk, MD, PhD
2Department of Gastroenterology, Hepatology and Feeding Disorders, Children’s Memorial Health Institute, Warszawa
Head of Department: prof. Józef Ryżko, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Współczesne stosowanie nowoczesnych terapii jest problemem ekonomicznym w każdym kraju. Dlatego też dostępność leków biologicznych w Polsce jest możliwa dzięki programom terapeutycznym prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Aktualnie w programach terapeutycznych NFZ mieści się terapia infliximabem dla pacjentów pediatrycznych (6-18 rok życia) z ciężką postacią choroby Crohna (CD).
Cel pracy. Celem pracy było scharakteryzowanie pacjentów Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania IP-CZD kwalifikowanych do leczenia infliximabem (IFX) lub/i adalimumabem (ADA).
Materiał i metody. Przeprowadzono retrospektywną analizę 107 dzieci w wieku 13,0 ± 9,3 lat ze zdiagnozowaną CD i leczonych IFX i/lub ADA na przestrzeni 8 lat, w latach 2005-2013. Analizowane informacje obejmowały dane demograficzne, takie jak wiek, płeć, wiek w czasie diagnozy oraz aktywność kliniczną i postać choroby u pacjentów leczonych preparatami biologicznymi.
Wyniki. Przeanalizowano 107 pacjentów z CD (Ch: 54, Dz: 53) w wieku 13,0 ± 9,3. Osiemdziesięciu jeden przyjmujących IFX (75,7%), 26 (24,3%) ADA i 8 (7,5%) oba leki. Najczęstszą lokalizacją była L3 (56,1%). Objawy pozajelitowe odnotowano u 18 pacjentów (16,8%), przy czym najczęstszym z nich było zapalenie/bóle stawów (77,8%). Najczęściej obserwowanymi komplikacjami były zaburzenia wzrastania i niedożywienie u 10 chorych z CD (9,3%). Średni wynik w skali PCDAI przy kwalifikacji wynosił (mediana±] 52,5 ± 27,5. Średni wynik w skali SES-SD przy kwalifikacji wynosił 18 (1,0-22,0).
Wnioski. Pacjenci pediatryczni kwalifikowani do leczenia biologicznego prezentowali raczej ciężki niż umiarkowanie ciężki przebieg choroby z wysoką punktacją w skali PCDAI.
Summary
Introduction. Treatment with modern therapies is an economic problem in every country. Therefore, there are therapeutic programs of National Health Fund (NHF) in Poland which enable to apply such expensive treatment. Currently, Polish NHF programs include biologic therapy with infliximab (IFX) for pediatric patients aged 6-18 years with severe Crohn’s disease (CD).
Aim. The aim of this study was to describe the clinical profile of pediatric patients hospitalized in the Department of Gastroenterology, Hepatology and Feeding Disorders, Children’s Memorial Health Institute in Warsaw, who have been qualified to biologic therapy with either infliximab (IFX) or adalimumab (ADA).
Material and methods. We have performed a retrospective analysis of 107 children age 13.0 ± 9.3 years diagnosed with CD and treated with IFX and/or ADA within the period of 8 year; time between 2005 and 2013. The data on patient’s demographics, including age, sex, and age at disease onset as well as on the course and behavior of CD have been collected.
Results. One hundred and seven CD patients (M: 54, F: 53) aged 13.0 ± 9.3 years were analyzed. Eighty one children (75.7%) received IFX, 26 (24.3%) ADA, and 8 (7.5%) were treated with both agents. Mean disease duration was 5.5 ± 0.83 years. The most frequently found location of lesions was L3 (56.1%). Extraintestinal manifestations were reported in 18 patients (16.8%), and arthralgia/arthritis was the most frequently found condition among them (77.8%). The most frequently found complication were nutritional and growth disorders, observed in 10 patients (9.3%). Mean PCDAI score at qualification was (median± ) 52.5]±27.5. Mean SES-SD (median [interquartile range]) score at qualification was 1 (1.0-22.0).
Conclusions. Pediatric patients qualified to biologic therapy have rather severe than moderate course of disease with high PCDAI score.Introduction
Treatment with modern therapies is an economic problem in every country. According to statistics, an average cost of biologic therapy with anti-TNF-α agents for patients with rheumatoid arthritis is estimated at approximately 45 000 to 60 000 PLN (1). Therefore, there are therapeutic programs of National Health Fund (NHF) in Poland which enable to apply such expensive treatment. However, the NHF registration procedure is very complicated and takes long. Currently, Polish NHF programs include biologic therapy with infliximab (IFX) for pediatric patients aged 6-18 years with severe Crohn’s disease (CD). Unfortunately, the NHF qualification – requirements for pediatric patients under 18 years are very strict. To fulfill them, small patient has to score at least 51 points according to Pediatric Crohn’s Disease Activity Index (PCDAI). In practice, this means that a child have to be in a very poor condition to have a refunded treatment. Thus, efficacy of therapy is worse and it is difficult to achieve satisfactory outcomes in a short time. Whereas, due to chronic, long-term course of disease and its destructive impact on both patient’s constitution and mentality, only early treatment can bring expected results (2, 3). That is why, both experts and practitioners consider the NHF program economically groundless and unjust regarding the patients.
Aim
The aim of this study was to describe the clinical profile of pediatric patients hospitalized at the Department of Gastroenterology, Hepatology and Feeding Disorders, Children’s Memorial Health Institute in Warsaw, who have been qualified to biologic therapy with either IFX and/or ADA within the period of 8 years; between 2005 and 2013.
Material and methods
We have performed a retrospective analysis of patients diagnosed with CD and treated with biologic therapy with either IFX and/or ADA at the Department of Gastroenterology, Hepatology and Feeding Disorders, Children’s Memorial Health Institute. The analysis included period of 8 years – between 2005 and 2013. The diagnosis of CD was based on Porto criteria (4). The localization of lesions was described using Paris classification (5) as following: L1 – disease limited to lower small intestine with or without caecum involvement, L2 – any exclusively colonic location between caecum and rectum, L3 – disease of the terminal ileum and any location in colon, and L4a – proximal to ligament of Treitz, and L4b – ligament of Treitz to above distal ileum. The endoscopic features of CD were described using simple endoscopic scoring system for CD (SES-CD) which is based on the score of 0-3 of the following four endoscopic variables: ulcer size, ulcerated and affected surfaces, and stenosis determined in five ileocolonic segments (6).
The data have been collected on the base of both electronic and paper case reports. The database included following informations: age, gender, date of diagnosis, time delay between CD related symptoms and establishing of diagnosis, phenotype and disease location (according to Paris classification), disease clinical course (according to PCDAI), endoscopic features of CD (according to SES-CD), extraintestinal manifestation, and disease complications.
Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Benucci M, Li Gobbi F, Sabadini L et al.: The economic burden of biological therapy in rheumatoid arthritis in clinical practice: cost-effectiveness analysis of sub-cutaneous anti-TNFalpha treatment in Italian patients. Int J Immunopathol Pharmacol 2009; 22(4): 1147-1152.
2. Kim MJ, Choe YH: Change in the treatment strategy for pediatric Crohn’s disease. Korean J Pediatr 2010; 53(9): 830-833.
3. Baert F, Caprilli R, Angelucci E: Medical therapy for Crohn’s disease: top-down or step-up? Dig Dis 2007; 25(3): 260-266.
4. IBD Working Group of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition: Inflammatory bowel disease in children and adolescents: recommendations for diagnosis – the Porto criteria. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2005; 41(1): 1-7.
5. Levine A, Griffiths A, Markowitz J et al.: Pediatric Modification of the Montreal Classification for Inflammatory Bowel Disease: The Paris Classification. Inflamm Bowel Dis 2011; 17: 1314-1321.
6. Daperno M, D’Haens G, Van Assche G et al.: Development and validation of a new, simplified endoscopic activity score for Crohn’s disease: the SES-CD. Gastrointest Endosc 2004; 60: 505-512.
7. Windsor EF, Stange SPL: Travisfor the European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO): The second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of Crohn’s disease: Current management. Journal of Crohn’s and Colitis 2010; 1-35.
8. Kim ES, Kim WH: Inflammatory bowel disease in Korea: epidemiological, genomic, clinical, and therapeutic characteristics. Gut Liver 2010; 4(1): 1-14.
9. Bardhan KD, Simmonds N , Royston C et al.: A United Kingdom inflammatory bowel disease database: Making the effort worthwhile. JCC 2010: published online Feb 22. DOI:10.1016/j.crohns.2010.01.003.
10. Williams JG, Cheung WY, Russell IT et al.: Open access follow up for inflammatory bowel disease: pragmatic randomised trial and cost effectiveness study. BMJ 2000; 320: 544-548.
11. Luo CH, Wexner SD, Liu QS et al.: The differences between American and Chinese patients with Crohn’s disease. Colorectal Dis 2011 Feb; 13(2): 166-170.
12. Kim MJ, Lee JS, Lee JH et al.: Infliximab therapy in children with Crohn’s disease: a one-year evaluation of efficacy comparing “top-down” and “step-up” strategies. Acta Paediatr 2011 Mar; 100(3): 451-455.
13. Wynands J, Belbouab R, Candon S et al.: 12-month follow-up after successful infliximab therapy in pediatric crohn disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 46: 293-298.
14. Hyams J, Crandall W, Kugathasan S et al.: Induction and maintenance infliximab therapy for the treatment of moderate-to-severe Crohn’s disease in children. Gastroenterol 2007; 132: 863-873.
15. Kugathasan S, Werlin SL, Martinez A et al.: Prolonged duration of response to infliximab in early but not late pediatric Crohn’s disease. Am J Gastroenterol 2000; 95: 3189-3194.
16. Kim MJ, Choe YH: Change in the treatment strategy for pediatric Crohn’s disease. Korean J Pediatr 2010; 53(9): 830-833.
17. Kulnigg S, Gasche C: Systematic review: managing anaemia in Crohn’s disease. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2006; 24(11-12): 1507-1523.
18. Bodemar G, Kechagias S, Almer S, Danielson BG: Treatment of anaemia in inflammatory bowel disease with iron sucrose. Scand J Gastroenterol 2004; 39: 454-458.
19. Sapienza MS, Cohen S, Dimarino AJ: Treatment of pyoderma gangrenosum with infliximab in Crohn’s disease. Dig Dis Sci 2004; 49(9): 1454-1457.
20. Barrie A, Regueiro M: Biologic therapy in the management of extraintestinal manifestations of inflammatory bowel disease. Infl Bowl Dis 2007; 11: 1424-1429.
otrzymano: 2013-12-20
zaakceptowano do druku: 2014-02-06

Adres do korespondencji:
*Edyta Szymańska
Department of Pediatrics, Nutrition and Metabolic Disorders Children’s Memorial Health Institute
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. +48 513-017-570
edyta.szymanska@czd.pl

Postępy Nauk Medycznych 3/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych