Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2014, s. 15-18
*Anna Kędzia1, Marta Ziółkowska-Klinkosz1, Łukasz Lassmann2, Barbara Kochańska2, Aida Kusiak3, Alina Gębska1, Anna Wojtaszek-Słomińska4
Przeciwgrzybicze działanie olejku goździkowego
Antifungal activity of clove oil (Oleum caryophylli)
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczn
Kierownik Zakładu i Katedry: dr hab. Anna Kędzia, prof. nadzw.
2Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw.
3Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. Aida Kusiak, prof. nadzw.
4Zakład Ortodoncji, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: dr hab. Anna Wojtaszek-Słomińska
Summary
Cloves (Eugenia caryophylata Thunb, syn. Syzygium aromaticum (L.)Merr. Et Perry) are the aromatic dried flower buds of a tree in the family Myrtaceae. Clove oil can be obtained from the flower buds. The essential oil is widely used and well known for its medicinal properties. Several constituents of clove oil has been identified, mainly eugenol and lesser amounts of other compounds such as acetyleugenol, isoeugenol, α- and β-caryophyllene, α- and β-pinene, limonene, benzyl acid and alcohol and cinnamaldehyde. Several studies have demonstrated potent antibacterial, antifungal, antiviral and insecticidal effect of essential oil of clove. A total 36 strains of yeastlike fungi isolated from patients with oral candidosis and 6 standards strains were tested. The susceptibility (MIC) yeastlike fungi to clove oil was determined by means plate dilution technique in Saboraud’s agar. The inoculum contained 105 CFU per spot were seeded with Stars replicator upon the surface of agar containing oil and without clove oil agar plates (the strains growth control). The cultures were incubated in aerobic conditions at 37°C for 24 hrs. The MIC was defined as the lowest concentrations of oil that completely inhibited growth of tested strains. The results indicated, that the most susceptible to clove oil were strains from the genus of Candida utilis (MIC = 0.25 mg/ml). The clove oil exhibited strong antifungal activity against the strains from the genus of C. albicans, C. glabrata, C. guilliermondii and C. tropicalis too. The growth of these strains were inhibited within the range from 0.25 to 0.5 mg/ml. Furthermore high level of activity was observed against the strains from the genus of C. krusei, C. lusitaniae and C. parapsilosis (MIC = 0.5 mg/ml). The strains C. kefyr were the lowest sensitive. The growth of these strains were inhibited within the range from 0.5 to 1.0 mg/ml.
Wprowadzenie
Goździki zostały opisane przez Chińczyków już w 400 roku p.n.e. Grecy dostarczali je jako przyprawę do Aleksandrii jeszcze przed powstaniem Rzymskiego Imperium. Goździkowiec wonny, zwany też goździkowcem aromatycznym (Eugenia caryophyllata Thunb, syn. Syzygium aromaticum (L.) Merr. et Perry) jest wiecznie zielonym drzewem z rodziny mirtowatych (Myrtaceae). Nazwa goździk pochodzi od słów eugenia (j. łaciński) i caryophyllatus (j. grecki), które nawiązywały do orzechopodobnego wyglądu pąków kwiatowych. Natomiast wyraz clove (od łacińskiego słowa clavus) oznacza gwóźdź. Drzewo rośnie w krajach strefy podzwrotnikowej, tj. Filipiny, Indonezja, Tanzania, na Molukkach, Zanzibarze, Seszelach oraz w Indiach Zachodnich i na Sri Lance. Osiąga wysokość do 15 m i owocuje dopiero po ok. 10 latach. Wytwarza pąki, które w stanie świeżym są koloru różowego, a po wysuszeniu mają barwę rdzawobrązową. Do celów leczniczych wykorzystuje się wysuszone pąki kwiatowe (Flos Caryophylli), popularnie zwane goździkami. Z nich metodą destylacji, otrzymywany jest olejek goździkowy (Oleum Caryophylli).
Zawartość olejku eterycznego w goździkach wynosi od 19 do 25%. Dominującym składnikiem olejku jest eugenol (do 95%), który jest bezbarwnym lub jasnożółtym rzadkim płynem o mocnym aromatycznym zapachu goździków. Ponadto olejek zawiera pochodne fenolu, tj. acetoeugenol i izoeugenol, seskwiterpeny (α- i β-kariofylen), terpeny (α- i β-pinen, limonen), kwas oraz alkohol benzoesowy i aldehyd cynamonowy (1-6). Poza olejkiem eterycznym są też obecne garbniki, kwas oleanolowy i związki śluzowe.
Goździki mają działanie przeciwbiegunkowe, pobudzają trawienie i zapobiegają zakażeniom przewodu pokarmowego. Olejek goździkowy stosowany jest w terapii górnych dróg oddechowych, w reumatyzmie i nerwobólach, przeziębieniach, nudnościach, wymiotach i zaburzeniach trawienia. W stomatologii znalazł zastosowanie zarówno olejek goździkowy, jak i otrzymywany z niego eugenol, które wykazują działanie antyseptyczne i przeciwbólowe. Są używane do odkażania kanałów korzeniowych i ubytków próchnicowych zębów. Olejek goździkowy dodawany jest do past przeznaczonych do szczotkowania zębów oraz preparatów antyseptycznych stosowanych do płukania jamy ustnej, w różnych zakażeniach w jej obrębie. Poza tym olejek goździkowy oraz eugenol wykorzystywane są do poprawiania smaku i zapachu leków, do preparatów przeznaczonych do inhalacji, a także jako przyprawa do produktów spożywczych i potraw. Olejek wykazuje też właściwości przeciwutleniające (2, 6-8) i przeciwnowotworowe (2, 9).
Olejek goździkowy oraz jego niektóre składniki wykazują aktywność przeciwbakteryjną (1, 2, 12-14, 19, 20, 24-26, 30, 31), przciwgrzybiczą (1, 4, 7, 10, 17, 19, 21-23), przeciwwirusową (27-29) i przeciwpasożytniczą (11). Doświadczenia przeprowadzone przez Chaieba i wsp. (2) oraz Janssena i wsp. (31) wykazały aktywność olejku goździkowego wobec szczepów Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus. Chao i wsp. (16) udowodnili działanie olejku na szczepy metycylinoopornego gronkowca złocistego (MRSA) (strefa zahamowania wzrostu szczepu wynosiła 20 mm). Kolejne badania przeprowadzone przez Saeeda i wsp. (25) wskazują na wrażliwość na olejek szczepów z gatunku Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Klebsiella ozaenae, K. pneumoniae, Serratia marcescens, Salmonella typhi, Salmonella dysenteriae i Vibrio cholerae. Strefy zahamowania wzrostu szczepów wynosiły od 11,87 do 23,75 mm. Natomiast w przypadku szczepów Listeria monocytogenes liczba drobnoustrojów w hodowli obniżyła się o od 0,7 do 3,8 x1010 CFU/ml w porównaniu z hodowlą kontrolną, po 14 dniach działania olejku w temp. 5°C.
Crociani (32) badał wyizolowane z ubytków próchnicowych szczepy z gatunku Bifidobacterium inopinatum, B. denticolens oraz B. dentium i wykazał ich wrażliwość na olejek w stężeniu wynoszącym od 600 do 1400 μg/ml. Natomiast oceniane przez Ali i wsp. (26) bakterie beztlenowe powodujące choroby przyzębia, tj. Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, P. melaninogenica były wrażliwe na olejek goździkowy w stężeniach od 1 do 18 μg/ml, a bakterie mikroaerofilne z gatunku Actinomyces actinomycetemcomitans (obecnie Aggregatibacter actinomycetemcomitans) i Capnocytophaga gingivalis, były wrażliwe na stężenia od 1 do 4 μg/ml. Z kolei badane przez tych autorów szczepy bakterii tlenowych z gatunku Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli okazały się wrażliwe na stężenia od 18 do 24 μg/ml.
Aktywność przeciwgrzybicza olejku goździkowego była głównie oceniana na szczepach z gatunku Candida albicans. Brakuje szerszych informacji odnośnie działania tego olejku na inne gatunki z rodzaju Candida.
Cel pracy
Celem pracy było zbadanie wrażliwości różnych gatunków grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych z zakażeń jamy ustnej.
Materiały i metody
Szczepy grzybów drożdżopodobnych wykorzystane do badań zostały wyhodowane z materiałów pobranych od pacjentów z kandydozą w obrębie jamy ustnej. Materiały były posiewane na podłoże Sabourauda. Inkubację posiewów prowadzono w warunkach tlenowych w temp. 37°C przez 24-48 godz. Wyhodowane szczepy grzybów identyfikowano na podstawie morfologii komórek, wyglądu kolonii i wzrostu szczepu na podłożu CHROMagar Candida (Becton Dickinson), cech biochemicznych (20C AUX bio Merieux) oraz zdolności do filamentacji i wytwarzania chlamydospor.
Ocenie wrażliwości poddano 36 szczepów należących do następujących gatunków: C. albicans (9 szczepów), C. glabrata (4), C. guilliermondii (3), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (2), C. parapsilosis (4), C. tropicalis (6), C. utilis (2) oraz 5 szczepów wzorcowych, w tym C. albicans ATCC 90028, C. glabrata ATCC 60032, C. krusei ATCC 14243, C. parapsilosis ATCC 22019 i C. tropicalis ATCC 750.
Badanie wrażliwości wymienionych szczepów na olejek goździkowy (Avicenna-Oil, Wrocław) przeprowadzono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Bezpośrednio przed doświadczeniem 100 mg olejku rozpuszczano w 1 ml DMSO (Serva). Dalsze rozcieńczenia wykonywano w jałowej wodzie destylowanej, uzyskując stężenia: 2,0, 1,0, 0,5, 0,25, 0,12 i 0,06 mg/ml. Inokulum zawierające 105 CFU na kroplę nanoszoną aparatem Steersa na powierzchnię podłoży zawierających olejek i bez olejku (kontrola wzrostu szczepów). Hodowlę podłoży prowadzono w warunkach tlenowych w temp. 37°C przez 24 godz. Za najmniejsze stężenie hamujące (MIC) przyjęto takie, które całkowicie hamowało wzrost testowanych szczepów grzybów.
Wyniki i dyskusja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-02-04
zaakceptowano do druku: 2014-02-14

Adres do korespondencji:
*dr hab. Anna Kędzia, prof. nadzw.
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Do Studzienki 38, 80-227 Gdańsk
tel.: +48 (58) 349-21-85
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 1/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii