Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2014, s. 63-66
*Anna Kędzia1, Marta Ziółkowska-Klinkosz1, Barbara Kochańska2, Aida Kusiak3, Anna Wojtaszek-Słomińska4, Andrzej W. Kędzia5
Aktywność przeciwgrzybicza olejku ekaliptusowego (Oleum eucalypti)
Antifungal activity of eucalyptus oil (Oleum eucalypti
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu i Katedry: prof. dr hab. Anna Kędzia
2Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw.
3Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. Aida Kusiak, prof. nadzw.
4Zakład Ortodoncji, Gdański Uniwerystet Medyczny
Kierownik Zakładu: dr hab. Anna Wojtaszek-Słomińska
5Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Zakładu: dr hab. Andrzej W. Kędzia
Summary
Eucalyptus globulus Lab. (Myrtaceae) was discovered on the Tasmania by French explores in 1972. It was one of the first eucalypt species to be formally described. Now cultivated in many other countries, including Australia, Brazil, Spain, Portugal, India, China and South Africa. The genus name of the tree comes from the Greek words “eu” (well), and “calyptus” (covered), and refers to its flowers that, in bud are covered with a cup-like membrane. Eucalyptus globulus is the main source of eucalyptus oil. The oil is colourless and has a quite characteristic smell. The principial constituents is 1,8-cineole. Other compounds found in the oil include cineole, α- and β-pinene, camphene. α-phellandrene, p-cymene, γ-terpinene, β-myrcene, limonene and aromadendrene. Eucalyptus oil has been used as a flavouring agents for mouth rinses, dentifrices, and for treatment of respiratory tract infection (in cold, bronchitis acute and chronic, pharyngitis and sinusitis). The main properties of eucalyptus oil include anti-inflammatory and antioxidant activity. Taken internally, oil has mucolytic and expectorant actions. Other external uses include treatment of acne, rheumatism, arthritis and as insecticide. Research data has demonstrated that the eucalyptus oil exhibited antimicrobial activities. The antibacterial activity of essential oil has been due to the constituents such as 1,8-cineole, camphene, p-cymene, α-pinene, γ-pinene, globulol and aromadendrene.
The sensitivity to eucalyptus oil of 34 strains yeastlike fungi isolated from patients with candidosis, denture and orthodontic wearers, respiratory tract infections and 5 reference strains were investigates. The susceptibility of Candida strains was determined by means plate dilution technique in Saboraud’s agar. The inoculum containing 105 CFU per spot was seeded with Steers replicator upon the surface of agar containing and without eucalyptus oil agar plates (the strains growth control). Incubation the agar plates was performed in aerobic conditions at 37°C for 24 hrs. The MIC was defined as the lowest concentrations of oil that completely inhibited growth of tested strains. The results showed, that the most susceptible to oil were strains from the genus of Candida guilliermondi and C. parapsilosis. The growth of all tested strains was inhibited by concentrations of 1.25 to 2.5 mg/ml. The lowest sensitive were the strains from genus C. tropicalis (MIC for 80% strains = 7.5 mg/ml). The eucalyptus oil showed moderate antifungal activity vs. the Candida strains (MIC in ranges 1.25-7.5 mg/ml).
Eukaliptus gałkowy (Eucalyptus globulus Lab., Myrtaceae) został odkryty na Tasmanii przez francuskich badaczy wyspy w 1792 r. Był to pierwszy gatunek drzewa eukaliptusowego, które dokładnie opisano. Eukaliptus rośnie także na terenie Australii, Brazylii, Hiszpanii, Portugalii, Indii, Chin i Południowej Afryki. Nazwa rodzaju drzewa wywodzi się od greckich słów „eu” (dobrze) i „calyptus” (pokryty) i nawiązuje do wyglądu pąków kwiatowych. Otrzymywany z liści tego drzewa olejek eteryczny jest bezbarwny i posiada silny, charakterystyczny zapach. Dominującym składnikiem olejku jest 1,8-cyneol (eukaliptol). Jego zawartość zależy od miejsca pochodzenia olejku i wynosi od 70 do 85%. Wśród składników są też obecne związki tj. cyneol, α- i β-pinen, kamfen, α-felandren, p-cymen, γ-terpinen, β-myrcen, limonen i aromadendren (1-7). Ze względu na swoje różne właściwości olejek eukaliptusowy jest stosowany w preparatach do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. Jest dodawany do preparatów wykorzystywanych do codziennej higieny jamy ustnej (płyny do płukania, pasty do zębów). Ponadto dzięki zdolnościom do upłynniania wydzieliny i działaniu wykrztuśnemu jest stosowany w leczeniu zakażeń dróg oddechowych (grypa, zapalenie zatok obocznych nosa, krtani i gardła) (3, 5, 8-13). Zewnętrznie, olejek wykorzystywany jest w terapii niektórych chorób skóry (trądzik), reumatyzmie i artretyzmie (4, 10, 14-16). Używany jest też jako środek przeciw insektom (13, 17, 18). Przeprowadzone badania wykazały, że niektóre związki występujące w olejku eterycznym działają przeciwdrobnoustrojowo (2-6, 14, 19-36). Należą do nich między innymi 1,8-cyneol, α-pinen, kamfen, globulol, limonen, p-cymen, γ-terpinen i aromadendren (2, 15, 17, 30-32). Opisano działanie olejku eukaliptusowego wobec grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych (3, 4, 15, 30, 31, 33, 34, 36-44). Jednak nie wszystkie badania potwierdziły jego działanie przeciwgrzybicze (30, 33, 42-44).
Cel pracy
Celem pracy była ocena wrażliwości na olejek eukaliptusowy grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych z różnych zakażeń.
Materiał i metody
Grzyby drożdżopodobne zostały wyhodowane z jamy ustnej pacjentów z kandydozą, użytkujących protezy zębowe i aparaty ortodontyczne oraz z zakażeniami w obrębie dróg oddechowych. Materiały były posiewane na podłoże Sabourauda. Inkubację prowadzono w temp. 37°C przez 24-48 godzin w warunkach tlenowych. Wyhodowane szczepy grzybów drożdżopodobnych zostały zidentyfikowane na podstawie morfologii komórek, wyglądu kolonii na podłożu chromogennym (CHROMagar Candida (BioRad), cech biochemicznych (20C AUX Bio Merieux) oraz zdolności do filamentacji i wytwarzania chlamydospor.
Wyizolowane 34 szczepy grzybów drożdżopodobnych należały do następujących gatunków: C. albicans (11 szczepów), C. glabrata (2), C. guilliermondii (2), C. kefyr (2), C. krusei (5), C. lusitaniae (2), C. parapsilosis (3), C. tropicalis (5) i C. utilis (2). Do badań włączono też 5 szczepów wzorcowych z gatunków: C. albicans ATCC 90028, C. glabrata ATCC 66032, C. krusei ATCC 14243, C. parapsilosis ATCC 22019 i C. tropicalis ATCC 750.
Wrażliwość (MIC) wymienionych powyżej szczepów na olejek eukaliptusowy (Semifarm, Gdańsk ) oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Najpierw 100 mg olejku rozpuszczono w 1 ml DMSO (Serva). Dalsze rozcieńczenia były wykonywane w jałowej wodzie destylowanej. Do badań użyto stężeń od 1,25 do 10,0 mg/ml. Zawiesinę zawierającą 105 drobnoustrojów (CFU ) na kroplę nanoszono aparatem Steersa na podłoże zawierające odpowiednie rozcieńczenie olejku i bez olejku (kontrola wzrostu szczepów). Następnie podłoża inkubowano w warunkach tlenowych w temp. 37°C przez 24 godziny. Za najmniejsze stężenie olejku eukaliptusowego hamujące wzrost badanych grzybów drożdżopodobnych (MIC) uznano takie, które całkowicie hamowało ich wzrost.
Wyniki i dyskusja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-06-03
zaakceptowano do druku: 2014-06-10

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. Anna Kędzia
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Do Studzienki 38, 80-227 Gdańsk
tel.: +48 (58) 349-21-85
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 2/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii