Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2014, s. 118-119
Elżbieta Hołderna-Kędzia
Walne Zebranie Członków Sekcji Fitoterapii PTL
(w dniu 6 czerwca 2014 r. w Żerkowie w ramach 15. Sejmiku Zielarskiego)
Zarząd Sekcji Fitoterapii podjął się zorganizowania Walnego Zebrania Członków celem wyłonienia nowych władz Sekcji na następne 4 lata. Odbyło się ono przy okazji 15 Sejmiku Zielarskiego w Żerkowie w dniach 6-7 czerwca 2014 r., a dokładnie w przerwie 1-go dnia konferencji. Prezes Sekcji prof. Bogdan Kędzia powitał przybyłych gości w liczbie 15 osób. Następnie zaproponował wybór Prezydium Zgromadzenia, tj. na przewodniczącego zebrania prof. Waldemara Buchwalda i na sekretarza dra med. Tadeusza Waligórę. Obie kandydatury w głosowaniu jawnym zostały jednomyślnie zaakceptowane. W dalszej kolejności przyjęto protokół z poprzedniego zebrania, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2014 r.
Prezydium Zgromadzenia przedstawiło kolejno porządek i regulamin obrad. Przewodniczący Walnego zebrania poddał pod głosowanie jawne wybór 2 członków do Komisji Mandatowo-Skrótacyjnej (dr Arkadiusz Kapliński, prof. Przemysław Mikołajczak), 2 członków do Komisji Wyborczej (mgr Elżbieta Hołderna-Kędzia, mgr inż. Małgorzata Górska-Paukszta) i 2 członków do Komisji Uchwał i Wniosków (dr n. med. Tadeusz Grochowina, dr n. med. Krzysztof Błecha). Następnie na wniosek, przewodniczącego Walnego Zebrania odczytane zostało sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej, a także dotychczasowy prezes Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL zapoznał zebranych z najważniejszymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w czasie 4-letniej kadencji Zarządu.
W pierwszym okresie działalności reaktywowana Sekcja Fitoterapii PTL powołała 8-osobową Radę Naukową oraz 4-osobowy Zespół Ekspertów ds. oceny leków i suplementów diety pochodzenia roślinnego pod przewodnictwem prof. Aleksandra Mazurka. Opracowano również i przyjęto nowy Statut Sekcji.
Jako ważny cel stawiano sobie szkolenie lekarzy i farmaceutów z zakresu fitoterapii. Z uwagi na skromne fundusze, sprowadzało się ono do organizowania sejmików zielarskich, sympozjów i konferencji związanych z tematyką roślinną. Łącznie odbyło się 6 takich spotkań, w których uczestniczyli lekarze i farmaceuci. Ponadto w 2010 r. miał miejsce kurs dla ekspertów opracowujących dokumentacje dla produktów leczniczych, cieszący się sporym zainteresowaniem ze strony przemysłu. Głównym organizatorem tych spotkań był Polski Komitet Zielarski przy współudziale Sekcji Fitoterapii PTL. W maju bieżącego roku odbyła się 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla zainteresowanych lekarzy z cyklu „Racjonalna fitoterapia”, poświęcona aloesowi drzewiastemu. Jej organizacji podjęła się firma Phytopharm Klęka S.A. pod patronatem Sekcji Fitoterapii PTL.
Problem szkoleń dla lekarzy i farmaceutów starano się rozwiązać na różne sposoby, m.in. na drodze internetowej. Jednak powyższa konferencja naukowo-szkoleniowa dla lekarzy wydaje się być dobrym kierunkiem w przyszłości.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii