Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2014, s. 658-660
Piotr Hartmann1, 2, *Teresa Jackowska1, 2
Przydatność oznaczania białka C-reaktywnego za pomocą szybkiego testu w różnicowaniu zakażeń u gorączkujących dzieci
The usefulness of determining C-reactive protein by using rapid test for the differentiation of infections in febrile children**
1Department of Pediatrics, Medical Center of Postgraduate Education, Warszawa
Head of Department: prof. Teresa Jackowska, MD, PhD
2Department of Pediatrics, Bielański Hospital, Warszawa
Head of Department: prof. Teresa Jackowska, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Gorączkujące dziecko w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) stanowi poważne wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. Oznaczenie stężenia białka ostrej fazy (CRP), w korelacji ze stanem klinicznym pacjenta, może być ważnym wskaźnikiem oceny etiologii zakażenia (wirusowej lub bakteryjnej), co pozwala na racjonalizację leczenia i zapobiega niepotrzebnej antybiotykoterapii.
Cel pracy. Przedstawiamy troje pacjentów, u których badanie CRP miało wpływ na decyzje terapeutyczne.
Materiał i metody. W SOR Szpitala Bielańskiego wykonano 206 szybkich testów diagnostycznych celem różnicowania zakażenia. W pracy zostaną omówione 3 przypadki pacjentów, u których oznaczenia stężenia CRP pozwoli na podjęcie lub zmianę decyzji diagnostyczno-leczniczej.
Wnioski. Szybki test CRP stanowił cenne uzupełnienie wywiadu i badania przedmiotowego u dzieci gorączkujących, a uzyskane wyniki miały wpływ na decyzje terapeutyczne.
Summary
Introduction. An ill child in the Hospital Emergency Department (HED) is a major diagnostic and therapeutic challenge. Serum levels of C-reactive protein (CRP), in correlation with the clinical condition of the patient, may be an important indicator of the etiology of the infection (viral or bacterial), which allows for the rationalization of treatment and prevents unnecessary antibiotic treatment.
Aim. Presentation of three cases where the CRP test had an impact on the treatment decisions.
Material and methods. The HED, Bielanski Hospital performed 206 rapid diagnostic tests, aimed to differentiate infections. The paper will discuss three cases of patients where determining the CRP level allowed to take or change the diagnostic and therapeutic decisions.
Conclusions. The CRP rapid test was a valuable supplement to the history and physical examination in children with fever, and the test results had an impact on the treatment decisions.
Słowa kluczowe: gorączka, oddział ratunkowy.Introduction
A febrile child in the Hospital Emergency Department (HED) is often a major diagnostic and therapeutic challenge. Due to the not always characteristic clinical symptoms associated with fever in children, in the differential diagnosis of the majority of cases, acute infections should be considered, both viral and bacterial. The distinction between a viral and a bacterial infection determines the appropriate treatment – which is particularly important in the era of the increasing bacterial resistance to antibiotics, leading to the need for a rationalization of therapy (1, 2). Due to the significance of the problem, attempts have been made to develop helpful algorithms. In April 2013, Ruud Nijman G et al. (3), on the basis of research conducted in two countries (the Netherlands and England) and three clinical centers, developed an algorithm for children in the emergency department. They found that the clinical parameters that should be taken in assessing the patient’s state are: sex, respiratory and heart rate, height and duration of fever, capillary return, retraction of intercostal spaces during breathing, the overall appearance of the child, the oxygen saturation, and from among the laboratory parameters – the C-reactive protein level.
C-reactive protein (CRP) is a protein synthesized by the liver, the production of which is induced by an inflammation caused by an infection or a tissue destruction process (4). It means that the CRP level, in combination with the assessment of the patient’s clinical state may be an effective method in determining the etiology of the infection (viral or bacterial), which then allows a rationalization of the treatment and prevents, for example, unnecessary antibiotic treatment. The determination of the CRP is usually performed in the blood serum obtained by taking venous blood. The waiting time for the test results depends on the efficiency of the procedures – delivery of the material to the laboratory, registration and obtaining the serum samples, the type of equipment used in the diagnostics, as well as the transfer time of the results to the doctor. In order to shorten the waiting time for the CRP test results, the rapid diagnostic test was developed (Orion Diagnostica).
Aim
Presentation of three cases of an infectious disease in which the CRP test performed using a rapid diagnostic method had a significant impact on the treatment decisions.
Material
At the Bielanski HED, in the period from November 2013 to May 2014, the rapid diagnostic test was performed in 206 children in order to differentiate the infection. Out of the total number of children tested using the assay, we selected three cases.
Method
The CRP concentration was determined by the immuno-turbidimetric method using the Quick Read Orion Diagnostica kit, in accordance with the instructions. The study was performed using capillary blood, drawn into the capillary after a puncture of the fingertip. The doctor was responsible for the correct performance of the test procedures. The result was known after about 2 minutes. The decision to do the test was taken by the HED doctor after the anamnesis and examining the patient. The staff had previously been trained to use the device.
Case 1

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Arroll B, Kenealy T: Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD000247.pub2.
2. Mölstad S: Reduction in antibiotic prescribing for respiratory tract infections is needed! Scand J Prim Health Care 2003; 21: 196-218.
3. Nijman RG, Vergouwe Y, Thompson M et al.: Clinical prediction model to aid emergency doctors managing febrile children at risk of serious bacterial infections: diagnostic study. BMJ 2013; 346: f1706
4. Black S, Kushner I, Samols D: C-reactive protein. J Biol Chem 2004, 279: 48487-48490.
5. Kokko E, Korppi M, Helminen M, Hutri-Kähönen N: Rapid C-reactive protein and white cell tests decrease cost and shorten emergency visits. Pediatr In. DOI: 10.1111/ped.12353.
6. Esposito S, Tremolati E, Begliatti E et al.: Evaluation of a rapid bedside test for the quantitative determination of C-reactive protein. Clin Chem Lab Med 2005; 43: 438-440.
7. Papaevangelou V, Papassotiriou I, Sakou I et al.: Evaluation of a quick test for C-reactive protein in a pediatric emergency department. Scand J Clin Lab Invest 2006; 66(8): 717-721.
8. Rebnord IK, Sandvik H, Hunskaar S. Use of laboratory tests in out-of-hours services in Norway. Scand J Prim Health Care 2012; 30: 76-80.
otrzymano: 2014-06-30
zaakceptowano do druku: 2014-08-06

Adres do korespondencji:
*Teresa Jackowska
Department of Pediatrics Medical Centre of Postgraduate Education
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel. +48 (22) 864-11-67
tjackowska@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 9/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych