Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2014, s. 139-141
*Konrad Wroński1,2
Marjolin’s ulcer of the thigh after burn injury – case report and review of literature
1Department of Oncology, Faculty of Medicine, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
Head of Department: prof. Sergiusz Nawrocki, MD, PhD
2Department of Surgical Oncology, Hospital Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Centre, Olsztyn, Poland
Head of Department: Andrzej Lachowski, MD
Summary
Marjolin’s ulcer is defined as a tumor which is arising from a chronic wound, scar or chronic inflammation. It is a rare chronic cutaneous ulcer which is often malignancy. The majority of malignancy in Marjolin’s ucers are squamous cell carcinomas. Rarely described malignancies in Marjolin’s ulcers are basal cell carcinoma, melanoma, adenocarcinoma, liposarcoma, fibrosarcoma and osteogenic sarcoma.
The author of this article present a case of a 70-year-old Caucasian man who was admitted to the hospital because of Marjolin’s ulcer. The author performed a literature review on Marjolin’s ulcer diagnosis and treatment.
INTRODUCTION
Marjolin’s ulcer is defined as a tumor which is arising from a chronic wound, scar or chronic inflammation (1, 2). It is a rare chronic cutaneous ulcer which is often malignancy (1, 2). The majority of malignancy in Marjolin’s ucers are squamous cell carcinomas. Rarely described malignancies in Marjolin’s ulcers are basal cell carcinoma, melanoma, adenocarcinoma, liposarcoma, fibrosarcoma and osteogenic sarcoma (3).
CASE REPORT
A 70-year-old Caucasian man was referred to the Department of Surgical Oncology Hospital Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Centre in Olsztyn due to Marjolin’s ulcer of the right tight (fig. 1). In an interview with the patient, he had the burn injury 15 years ago and from 3 years he observed tumor which was arising from this chronic wound. Marjolin’s ulcer in histopathologically examination was: squamous cell carcinoma G2. CT scan showed no infiltration carcinoma cells on important important nerve or vascular structures or bone. The patient had no any other symptoms, there was no history of weight loss and loss of appetite. The patient was treated chronically for hypertension and benign prostatic hyperplasia (BPH). He had no surgeries and there was no history of carcinoma in patient family. Blood test and other routine hematological examinations and biochemical tests were within normal limits.
Figure 1. Clinical photograph of Marjolin’s ulcer on the right tight from burn injury.
The chronic wound after burn injury had diameter 20 centimeters. In the central part of this wound was located Marjolin’s ulcer diameter 11 centimeters (fig. 2). Regional lymph nodes in palpable examination were not enlarged.
Figure 2. The chronic wound on the right tight had diameter 20 centimeters and in the central part of chronic wound was located Marjolin’s ulcer diameter 11 centimeters.
The patient was admitted to the Department of Surgical Oncology to wide local excision of Marjolin’s ulcer. The patient was informed about the possibility of treating Marjolin’s ulcer and possible complications associated with surgery. The patient refused surgery and decided that he wanted to undergo radiotherapy treatment. The patient was transferred for further treatment to the Department of Radiotherapy Hospital Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Centre in Olsztyn.
DISCUSSION
French surgeon Jean-Nicholas Marjolin first time described ulceration in a burn scar in 1828 (4). Dupuytren first time noted malignancy in „Marjolin’s ulcer” (5). DaCosta first time described forming malignant tumors inside „Marjolin’s ulcer” (6).
The mechanism of malignant transformation of Marjolin’s ulcer is still unclear (7). Some theories consider that the toxin, chronic irritation and inflammation, ultraviolet rays and environmental interaction affected the malignant transformation (7).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-10-08
zaakceptowano do druku: 2014-11-18

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
General Surgery Consultant
Department of Surgical Oncology
Faculty of Medicine University of Warmia and Mazury
37 al. Wojska Polskiego, 10-228 Olsztyn, Poland
tel.: +48 505-818-126
e-mail: konradwronski@wp.pl

New Medicine 4/2014
Strona internetowa czasopisma New Medicine