Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2014, s. 144-149
*Anna Kędzia1, Andrzej Kufel2, Marek Ciecierski3 , Ewa Kwapisz1, Maria Wierzbowska1
Wrażliwość na preparat Baikadent bakterii mikroaerofilnych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych
Susceptibility to Baikadent microaerophilic bacteria isolated from atherosclerotic plaques
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu i Katedry: prof. dr hab. Anna Kędzia
2Oddział Chirurgii Naczyniowej, Szpital Swissmed, Gdańsk
Ordynator Oddziału: lek. med. Andrzej Kufel
3Oddział Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ordynator Oddziału: dr n. med. Grzegorz Pulkowski
Summary
The sensitivity to Baikadent (Herbapol, Wrocław) of 23 strains of microaerophilic bacteria isolated from carotid atherosclerotic plaques and 5 reference strains were tested. Investigation was carried out using the plate dilution technique in Brucella agar supplemented with 5% defibrynated sheep blood. Inoculum contained 105 CFU per spot was seeded with Steers replicator upon the surface of agar with various Baikadent concentrations as well as upon that no Baikadent added (microaerophilic bacteria growth control). Incubation was performed in anaerobic jar (microaerophilic conditions, with Campy Pak, BBL) and reference of anaerobes strains in anaerobic conditions, at 37°C for 48 hrs. The MIC was defined as the lowest concentrations of the Baikadent that inhibited the growth of tested bacteria. The data showed, that the most susceptible to Baikadent (MIC ≤ 6.2 mg/ml) were the strains of Gram-positive rods Rothia dentocariosa and Rothia mucilaginosa. The strains of the genus Capnocytophaga gracilis and C. sputorum were sensitive in range ≤ 6.2-25.0 mg/ml. The least sensitive were the strains of Aggregatibacter actinomycetemcomitans. The growth approximately 29% and 57% of these strains was inhibited by concentrations of 12.5-25.0 mg/ml and 25.0-100.0 mg/ml. The results suggest that Baikadent could be useful for the supportive the periodontopathies prophylactic and therapy.Prowadzone od wielu lat badania wskazują na związek chorób przyzębia z rozwojem miażdżycy naczyń tętniczych. Wykorzystując różne techniki badań ujawniono obecność w blaszce miażdżycowej drobnoustrojów, które często są przyczyną chorób przyzębia. Do takich drobnoustrojów zalicza się, między innymi Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Campylobacter rectus i Eikenella corrodens (1-6). Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że zarówno zapobieganie, jak i leczenie chorób przyzębia, jest istotnie ważne u pacjentów ze współistniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi. Preparaty ziołowe, wykazujące wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową, mogą okazać się wyjątkowo przydatne w zapobieganiu i leczeniu chorób przyzębia, szczególnie u takich pacjentów. Preparaty zwierające wyciągi ziołowe lub/i olejki eteryczne, charakteryzują się też znikomym działaniem niepożądanym, co także jest ważne u pacjentów przyjmujących równocześnie wiele różnych leków.
Baikadent jest płynem o działaniu antyseptycznym, którego głównym składnikiem jest wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis Georgi), z rodziny Jasnowatych (Lamiaceae). Roślina ta w Chinach znana pod nazwą Huang Quin (w dowolnym tłumaczeniu oznacza żółte złoto, co odnosi się do brązowo-żółtej barwy korzenia), była stosowana w tradycyjnej medycynie tego kraju od wieków. Pierwsza wzmianka o jej właściwościach leczniczych została zamieszczona w chińskim starożytnym tekście medycznym sprzed 2000 lat. Scutellaria baicalensis była też używana przez Mongołów i szamanów żyjących w okolicy jeziora Bajkał, co zapewne miało wpływ na jej nazwę. Natomiast wyraz Scutella w jęz. łacińskim oznacza tarczę.
Badania nad związkami czynnymi korzenia tarczycy bajkalskiej rozpoczęto na początku XX wieku. Zostało wyodrębnionych i opisanych ponad 50 różnych flawonoidów, z których najważniejszymi są: bajkalina, bajkaleina, wogonina i wogonozyd (7-12). Wśród innych flawonoidów występujących w tej roślinie obecne są: skutellareina, skulkaptoflawon, ortoksylina A, chryzyna, apigenina i koganebanina (12-16). Ponadto w korzeniu tarczycy bajkalskiej stwierdzono obecność C-glikozydów flawinowych, flawanonów (tj. dihydrobajkaleina, dihydrooroksylina, kartamidyna) oraz chalkonów.
Związki występujące w Scutellaria baicalensis wykazują różne właściwości farmakologiczne. Udokumentowano działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwalergiczne związane z flawonoidami (14, 17, 18). Badania wskazują, że za właściwości przeciwutleniające odpowiedzialne są przede wszystkim bajkaleina i bajkalina, ponieważ zawierają one grupy hydroksylowe i karbonylowe, z którymi wiążą się wolne rodniki (13, 19, 20). W badaniach in vitro wykazano przeciwutleniającą aktywność bajkaleiny w kardiomiocytach oraz jej ochronne działanie na narażone na niedotlenienie komórki mięśnia sercowego (21). Przeprowadzone przez Gao i wsp. (22) doświadczenia na szczurach wskazują, że flawonoid bajkaleina hamuje peroksydację lipidów w mikrosomach wątroby. Ponadto udowodniono, że wyodrębniona z tarczycy bajkalskiej ganhuangeninina posiada wyższą aktywność przeciwutleniajacą niż α-tokoferol (23).
Przeciwzapalne działanie rośliny wiąże się także z aktywnością flawonoidów, w tym bajkaleiny i wogoniny. Wykazano doświadczalnie, że bajkaleina, zależnie od dawki, hamuje syntezę leukotrienu B4 (LTB4) w ludzkich makrofagach, które wyizolowano z pęcherzyków płucnych pacjentów z rakiem płuc, zapaleniem płuc, sarkoidozą oraz astmą oskrzelową (24). Stwierdzono też, że tarczyca bajkalska działa przeciwzapalnie przez zmniejszenie syntezy interleukiny IL-1b, IL-6 oraz IL-12, TNF-α (czynnika martwicy nowotworów), a także ICAM-1 (czynnika syntezy cząsteczek adhezyjnych (25, 26). Także inny flawonoid – oroksylina A, wykazuje wysoką aktywność przeciwzapalną (27, 28).
Publikacje Machla i wsp. (29) oraz Huanga i wsp. (30) wskazują, że bajkalenina przyczynia się do hamowania zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych, co wiąże się z aktywnością przeciwutleniającą, polegającą na blokowaniu cytokin prozapalnych oraz zapobieganiu agregacji płytek krwi. Doświadczalnie wykazano też, że bajkalina, wogonina, oroksylina A, skulskaptoflawon i chryzyna, występujące w tarczycy bajkalskiej, hamują agregację płytek krwi spowodowanej działaniem kolagenu (31).
Ponadto badania przeprowadzone na zwierzętach wskazują na korzystne działanie flawonoidów, tj. bajkaleina, bajkalina i wogonina, na lipidy. Udowodniono, że powodowały one obniżenie w surowicy krwi stężenia całkowitego cholesterolu i triglicerydów, a podwyższały stężenie cholesterolu HDL (32, 33).
Niektóre doświadczenia wskazują na przeciwalergiczne i przeciwastmatyczne działanie wyciągów z korzenia tarczycy bajkalskiej (34, 35). W kolejnych badaniach in vivo wykazano, że bajkaleina wpływa korzystnie na ciśnienie krwi. Stwierdzono, że nie obniża ona ciśnienia krwi zwierząt zdrowych, a tylko zwierząt z podwyższonym ciśnieniem (36).
Potwierdzono również skuteczność bajkaleiny w ochronie neuronów, co stwarza możliwości wykorzystania tych właściwości w leczeniu niektórych chorób, m.in. choroby Alzheimera i Parkinsona (37, 38, 39).
Przeprowadzone na zwierzętach badania wskazały też na ochronne działanie bajkaliny w przypadku komórek wątrobowych narażonych na szkodliwe działanie CCl4 (40) oraz działanie bajkaleiny i bajkaliny zapobiegające zwłóknieniu komórek wątroby (41).
Preparaty zawierające wyciągi z korzenia tarczycy bajkalskiej są stosowane w dermatologii. Znalazły one zastosowanie w zakażeniach skóry, alergiach (egzema), oparzeniach, łuszczycy i zmianach trądzikowych (34, 42, 43). Do takich leków ziołowych należy Baikaderm – krem (Herbapol, Wrocław). Dostępne też są kosmetyki działające przeciwzapalnie, oczyszczająco na skórę (toniki), płyny do kąpieli oraz Baifem krem i Baifem pianka (przeznaczona do higieny intymnej).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Haraszthy VI, Zambon JJ, Trevisan M i wsp. Identification of periodontal pathogenes in atherosclerotis plaque. J Periodontol 2000; 71:1554-60. 2. Zaremba M, Górska R, Suwalski P. Ocena występowania bakterii związanych z chorobą przyzębia w blaszce miażdżycowej naczyń wieńcowych. Czas Stomatol 2005; 58(5):293-311. 3. Padilla EC, Lobos GO, Jure OG i wsp. Isolation of periodontal bacteria from blood samales and atheromas in patients with atherosclerotis and periodontitis. Rev Med Chil 2007; 135(9):118-24. 4. Jia R, Kurita-Ochiai T, Oguchi S i wsp. Periodontal patogen accelerates lipid peroxidation and atherosclerosis. J Dent Tes 2013; 92(3):247-52. 5. Zhang T, Kurita-Ochiai T, Hashizume T i wsp. Aggregatibacter actinomycetemcomitans accelerates atherosclerosis with an increase in atherogenic factor in spontaneously hyperlipidemic mice. Immunol Med Microbiol 2010; 59:143-51. 6. Chen YW. Umeda M, Nagasawa T i wsp. Periodontitis may inverse the RSC of peripheral arteria disease. Eur J Vasc Surg 2008; 35:157-8. 7. Nan Y, Yuan L, Zhou L i wsp. Study on the optimalization of the technology for the extraction and purification of total flavones in Scutellaria baicalensis and its antibacterial activity. Afr J Microbiol Res 2011; 5(31):5689-96. 8. Li HB, Chan F, Chen F. Isolation and purification wogonin and oroxilin A from the medical plant S. baicalensis by high speed counter-current chromatography. J Chromatogr 2005; 1074:107-10. 9. Lu Y, Joeger R, Wu C. Study of the chemical and antimicrobial activities of ethanolic extracts from roots of Scutellaria baicalensis Georgi. J Agric Food Chem 2014; 59(20):10934-42. 10. Cushine TPT, Lamb AJ. Antimicrobial activity of flavonoids. Int J Antimicrob Agents 2005; 26:343-56. 11. Patric TS, Alisson JR, Krakow GA. Protect plants of Georgia. Georgia Dept Natural Resources, Atlanta 2005. 12. Zhou Y, Hirotani M, Yoshikawa T i wsp. Flavonoids and phenylethanoloids from hairy root cultures of Scutellaria baicalensis. Phytochem 1997; 44:83-7. 13. Karpińska E. Właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe Scutellaria baicalensis Georgi. Post Fitoter 2010; 4:215-23. 14. Broncel MP. Przeciwmiażdżycowe działanie flawonoidów izolowanych z korzenia tarczycy bajkalskiej. Wiad Lek 2007; 60(5-6): 294-7. 15. Lin ML, Gao W. Analysis in Scutellaria baicalensis. Chin J Pharm Anal 1982; 2:13-5. 16. Stojakowska A, Malarz J. A quantitative RP-HPCL determination of flavonoids in the roots of Scutellaria baicalensis Georgi. Herba Pol 1988; 44:300-6. 17. Huang WH, Lee AR, Yang CH. Antioxidative and antiinflammatory activities of polyhydroxyflavonoids of Scutellaria baicalensis Georgi. Biosci Biotechnol Biochem 2006; 70(10):2371-80. 18. Muluye RM, Bian-Alemu PN. Antiinflammatory and antimicrobial effects of heat-clearing Chinese herbs: A current review. J Trad Compl Med 2014; 4(2):93-108. 19. Gao Z, Huang KX, Jang XL i wsp. Free radical scavenging and antioxidant activities of flavonoids extracted from the radix of Scutellaria baicalensis Georgi. Biochim Biophys Acta 1999; 1472(3):643-50. 20. Hanasaki Y, Ogawa S, Fukui S. The correlation between active oxygen scavenging and antioxidative effects of flavonoids. Free Radic Biol Med 1994; 16:845-50. 21. Sho ZH, Li CQ, Vanden Hoek TL i wsp. Extract from Scutellaria baicalensis Georgi attemates oxidant stress in cardiomyocites. J Mol Czech Cardiol 1999; 31:1885-95. 22. Gao D, Sukurai K, Chen J i wsp. Protection by baicalein again ascorbic acid-induced lipid peroxidation of rat liver microsomes. Res Commun Mol Pathol Pharmacol 1995; 90:103-14. 23. Lim B, Yu B, Kim P i wsp. The antioxidative effect of guanghuangenin against lipid peroxidation. Phytother Res 1999: 13:479-83. 24. Tanno Y, Kakuta Y, Aikawa T i wsp. Effect of quiq-fei-tang (Seihai-to) and baicalenin, its main component flavonoid, on luigenin dependent chemiluminescence and leukotriene B4 synthesis of human alveolar macrophages. Am J Chin Med 1988; 16:145-54. 25. Wang Q, Kunang H, Su Y i wsp. Naturally derived antiinflamatory compounds from Chinese medical plants. J Ethnopharmacol 2013; 146:9-39. 26. Zhou J, Zhou BY. Influenzae of baicalin on TNF-alpha and soluble intercellular with adhesion molecule-1 in rats infected with Pneumocistis carinii. Zhougguo J Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Za Zhi 2009; 27:144-7. 27. Xu G. Treatment of refluxe, laryngo-pharyngitis with modified banxia xiexin tang (Pinella decoction for draining the heart). A report of 40 cases. J Fradu Chin Med 2006; 26:127-31. 28. Li L, Bao H, Wu J i wsp. Baicallin is anti-inflammatory in cigarette smoke-induced inflammatory models in vitro and in vivo: A possible role for HDAC 2 activity. Int Immunopharmacol 2012; 13:15-22. 29. Machla A. Baicalein impairs vascular tone in normal rat aortas. Role of superoxide anions. Eur J Pharmacol 2007; 565:1-3. 30. Huang Y. Biological properties of baicalein in cardiovascular system. Curr Drug Targets Cardiovasc Haematol Discord 2005; 5(2):177-84. 31. Kubo M, Matsuda HT, Archi S i wsp. Studies on Scutellaria radix, XII. Anti-thrombotic actions of various flavonoids Scutellaria radix. Chem Pharm Bull (Tokyo). 1995; 33:2411-5. 32. Kimura Y, Kubo M, Tani T i wsp. Studies on Scutellariae radix III. Effects on lipid metabolism in serum, liver and cells of rats. Chem Pharm Bull 1981; 29:2308-12. 33. Regulska-Ilow B, Biernat J. Influenzae of bioflavanoids from the radix extract of Scutellaria baicalensis on the level of serum lipids and the development of laboratory rats fed with fed with fresh and oxidized fats. Nahrung 2004; 48(2):122-8. 34. Nagai HK, Osuga A, Koda S. Inhibition of hypersensitive reactions by soluble derivatives of baicalein. Jap J Pharmacol 1975; 25:763-72. 35. Chung CP, Park JB, Bae KH. Pharmacological effects of methanolic extract of the root of Scutellaria baicalensis and its flavonoids on human gingival fibroblast. Planta Med Apr 1995; 61(2):150-3. 36. Chen ZY, Su YL, Lau CW i wsp. Endothelium dependent contraction and direct relaxaction induced by baicalein in rat mesenteric artery. Eur J Pharmacol 1999; 374(1):41-7. 37. Oh SB, Park HR, Jang YJ i wsp. Baicalein attennates impared hippocampal neurogenesis and the neurocognitive deficits induced by-ray radiation. Br J Pharmacol 2013; 168(2):421-31. 38. Mu X, He GR, Cheng YX i wsp. Baicalein exerts neuroprotective effects in 6-hydroxydopamine-induced experimental parkinsonism in vivo and in vitro. Pharmacol Biochem Behav 2009; 92(4):642-8. 39. Cheng YX, He GR, Mu X i wsp. Neuroprotective effect of baicalein agains MPTP neurotoxicity behavior al biochemical and immunohistochemical profile. Neurosci Lett 2008; 441(1):16-20. 40. Park SW, Lee CH, Kim YS i wsp. Protective effect of baicalin against carbon tetrachloride-induced acute hepatic injury in mice. J Pharmacol Sci 2008; 106(1):136-43. 41. Peng XD, Dai LL, Huang CQ i wsp. Correlation between anti-fibrotic effect of baicalin and serum cytokines in rat hepatic fibrosis. World J Gastroenterol 2009; 15(37):4720-5. 42. Leung DY, Bieber T. Atopic dermatitis. Lancet 2003; 361:151-60. 43. Jung HS, Kim HM, Gwak NG i wsp. Antiallergic effects of Scutellaria baicalensis on inflammation in vivo and in vitro. J Ethnopharmacol 2012; 141:345-9. 44. Li HT, Wu XD, Davey AK i wsp. Antihyperglicemic effect baicalins by streptozotocin-nicotinamide induced diabetic rats. Phytoter Res 2011; 25(2):189-94. 45. Wu ZC, Liu SW, Yi C. Effect of baicalein on renal oxidative stress in type 2 diabetic rats. Shi Yong Yi Xue Za Zhi 2009; 25(10):1566-70 46. Ikemoto S, Sugimura K, Kuratukuri K i wsp. Antitumor effects of lipoxygenase inhibitors on marine bladder-cancer cell line (MBT-2). Anticancer Res 2004; 24(2B):733-6. 47. Takahashi H, Chen MC, Pham H i wsp. Baicalein, a component of Scuterella baicalensis, reduces apoptosis by Mel-1 down-regulation in human pancreatic cancer cell. Biochem Biophys Acta 2011; 181(8):1465-74, 48. Nie D, Krishnamoorthy S, Jin R i wsp. Mechanisms regulating tumor angiogenesis by 12-lipoxygenase in prostate cancer cells. J Biol Chem 2006; 27:1890-9. 49. Ma GZ, Lin CH, Wei B i wsp. Baicalein inhibits DMBA/TPA-induced skin tumorigenesis in mice by modulating proliferation apoptosis and inflammation. Inflammation 2013; 36(2):457-67. 50. Li HJ, Xie WL, Zhu J. Antitumor effect of baicalin and its effect on telomerase in tumor cells. Jiang Su Yi Yao 2008; 34(9):931-3. 51. Chen J, Li Z, Chen AY i wsp. Inhibitory effect of baicalin and baicalein on ovarian cancer cells. Int J Mol Sci 2013; 14(3):6012-25. 52. Zhang D. Herbal Gram 2001; 53:66-7. 53. Goldberg V, Ryzhakov V, Matiash M. Dry extract of Scutellaria baicalensis as a haemostimulant in antineoplastic chemotherapy in patients with lung cancer. Exper Klin Farmakol 1997; 60:20-30. 54. Kammagai T, Muller CJ, Desmond JC i wsp. Scutellaria baicalensis, a herbal medicine: antiproliferative and apoptosis activity against acne lymphocyte leukemia, lymphoma and myeloma cell lines. Leuk Res 2007; 31:523-30. 55. Woźniak D, Lamer-Zarawska E, Mathowski A. Antimutagenic and antiradical properties of flavones from roots of Scutellaria baicalensis Georgi. Nahrung 2004; 48:9-12. 56. Daibo A, Yoshida Y, Kitazawa S i wsp. A case of pneumonitis and hepatic injury caused by a herbal drug (Sho-saiko-to). Jap J Thorac Dis 1992; 30:1583-8. 57. Takado N, Arui S, Kusuhara N i wsp. A case of Sho-saiko-to-induced pneumonitis, diagnosed by lymhocyte stimulation test using bronchoalveola lavage fluid. J Thorac Dis 1993; 31:1163-2. 58. Niedworok J, Oleszczak A, Starzec R. Badania nad zastosowaniem wyciągu z tarczycy bajkalskiej w leczeniu chorób przyzębia. Post Fitoter 2000; (4):13-17. 59. Kędzia A, Kusiak A, Molęda-Ciszewska B i wsp. Wrażliwość na preparat Baikadent grzybów z rodzaju Candida wyizolowanych od osób użytkujących aparaty ortodontyczne. Post Fitoter 2012; 3:146-50. 60. Wu J, Hu D, Wang KX. Scutellaria baicalensis – properties and antimicrobial activity. Zhong Yao Cai 2008; 31(5):707-10. 61. Chan BCL, IP M, Lau CBS i wsp. Synergistic effects of baicalein with ciprofloxacin against Nor A over-expressed methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and inhibition of MRSA pyruvate kinase. J Ethnopharmacol 2011; 137:767-73. 62. Duan C, Matsumura S, Kariya N i wsp. In vitro antibacterial activities of Scutellaria baicalensis Georgi against cariogenic bacteria. Ped Dent J 2007; 17(1):58-64. 63. Jang J, Kim JH, Kwon MJ. Antibacterial activity of Scutellaria baicalensis extract against antibiotic resistant bacteria. Korean J Food Nutr 2011; 24(4):708-12. 64. Tsao TF, Newman MG, Kwol YY i wsp. Effect of Chinense and Western antimicrobial agents of selected oral bacteria. J Dent Res 1982; 61(9):1103-4. 65. Duan CY, Kariya N, Matsumura S i wsp. Antimicrobial activities of S. baicalensis extract. 53rd Annual Meeting of Japanese Association for Dental Research, November 26-27, 2005. Okayama, Japan; Abstr 0025. 66. Tan KB, Vanitha J. Immunomodulatory and antimicrobial effects of some traditional Chinese medical herbs; a review. Curr Med Mem 2004; 11:1423-30. 67. Zhang X, Zhou T, Dang X. Experimental study on in vitro antibacterial effect of baicalin injection. J Med Res 2006; 35(8):39-41. 68. Wong SK. In vitro antifungal activity of the aqueous extract of Scutellaria baicalensis Georgi. root against Candida albicans. Int J Antimicrob Agents 2009; 29:284-5. 69. Błaszczyk T, Krzyżanowska J, Lamer-Zarawska E. Screening for antimicotic properties of 56 traditional Chinese drugs. Phytother Res 2000; 14:210-2. 70. Cao YY, Dai BD, Wang YW i wsp. In vitro activity of baicalein against Candida albicans biofilms. Int J Antimicrob Agents 2008; 32:73-7. 71. Wang JM. Chinese herbal pharmacologiae, Shanghai. Shanghai Sci Technol Publ 1985; 36-7. 72. Chen Y, Zhu J. Anti-HBV effects of individual traditional Chinese herbal medicine in vitro and in vivo. An analytic review. J Viral Hepatol 2013; 20(7):445-2. 73. Li BQ, Fu T, Yan i wsp. Inhibition of HIV infection by baicalin – a flavonoid compound purified from Chinese herbal medicine. Cell Mol Biol Res 1993; 39:119-24. 74. Coon JT, Ernst E. Complementary and alternative therapies in the treatment of chronic hepatitis C: a systemic review. J Hepatol 2004; 40:491-500. 75. Nagai T, Suzuki Y, Tomimari T i wsp. Antiviral activity of plant flavonoid 5,7,4-trihydroxy-8-methoxyflavone, from the roots of Scutellaria baicalensis against influenza A (H3N2) and B viruses. Biol Pharmaceut Bull 1995; 18(2):295-9. 76. Ma S, Du J, But PP i wsp. Anti-viral Chinese medicinal herbs against respiratory syncytial virus. J Ethnopharmacol 2002; 79:205-11. 77. Blach-Olszewska Z, Jańczak B, Rak A i wsp. Production of cytokines and stimulation of resistance to viral infection in human leukocytes by Scutellaria baicalensis flavones. J Interferon Cytokine Res 2008; 28(9):571-81.
otrzymano: 2014-08-03
zaakceptowano do druku: 2014-08-18

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. Anna Kędzia
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej Katedra Mikrobiologii Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Do Studzienki 38, 80-227 Gdańsk
tel.: +48 (58) 349-21-85
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 3/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii