Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2014, s. 144-149
*Anna Kędzia1, Andrzej Kufel2, Marek Ciecierski3 , Ewa Kwapisz1, Maria Wierzbowska1
Wrażliwość na preparat Baikadent bakterii mikroaerofilnych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych
Susceptibility to Baikadent microaerophilic bacteria isolated from atherosclerotic plaques
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu i Katedry: prof. dr hab. Anna Kędzia
2Oddział Chirurgii Naczyniowej, Szpital Swissmed, Gdańsk
Ordynator Oddziału: lek. med. Andrzej Kufel
3Oddział Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ordynator Oddziału: dr n. med. Grzegorz Pulkowski
Summary
The sensitivity to Baikadent (Herbapol, Wrocław) of 23 strains of microaerophilic bacteria isolated from carotid atherosclerotic plaques and 5 reference strains were tested. Investigation was carried out using the plate dilution technique in Brucella agar supplemented with 5% defibrynated sheep blood. Inoculum contained 105 CFU per spot was seeded with Steers replicator upon the surface of agar with various Baikadent concentrations as well as upon that no Baikadent added (microaerophilic bacteria growth control). Incubation was performed in anaerobic jar (microaerophilic conditions, with Campy Pak, BBL) and reference of anaerobes strains in anaerobic conditions, at 37°C for 48 hrs. The MIC was defined as the lowest concentrations of the Baikadent that inhibited the growth of tested bacteria. The data showed, that the most susceptible to Baikadent (MIC ≤ 6.2 mg/ml) were the strains of Gram-positive rods Rothia dentocariosa and Rothia mucilaginosa. The strains of the genus Capnocytophaga gracilis and C. sputorum were sensitive in range ≤ 6.2-25.0 mg/ml. The least sensitive were the strains of Aggregatibacter actinomycetemcomitans. The growth approximately 29% and 57% of these strains was inhibited by concentrations of 12.5-25.0 mg/ml and 25.0-100.0 mg/ml. The results suggest that Baikadent could be useful for the supportive the periodontopathies prophylactic and therapy.
Prowadzone od wielu lat badania wskazują na związek chorób przyzębia z rozwojem miażdżycy naczyń tętniczych. Wykorzystując różne techniki badań ujawniono obecność w blaszce miażdżycowej drobnoustrojów, które często są przyczyną chorób przyzębia. Do takich drobnoustrojów zalicza się, między innymi Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Campylobacter rectus i Eikenella corrodens (1-6). Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że zarówno zapobieganie, jak i leczenie chorób przyzębia, jest istotnie ważne u pacjentów ze współistniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi. Preparaty ziołowe, wykazujące wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową, mogą okazać się wyjątkowo przydatne w zapobieganiu i leczeniu chorób przyzębia, szczególnie u takich pacjentów. Preparaty zwierające wyciągi ziołowe lub/i olejki eteryczne, charakteryzują się też znikomym działaniem niepożądanym, co także jest ważne u pacjentów przyjmujących równocześnie wiele różnych leków.
Baikadent jest płynem o działaniu antyseptycznym, którego głównym składnikiem jest wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis Georgi), z rodziny Jasnowatych (Lamiaceae). Roślina ta w Chinach znana pod nazwą Huang Quin (w dowolnym tłumaczeniu oznacza żółte złoto, co odnosi się do brązowo-żółtej barwy korzenia), była stosowana w tradycyjnej medycynie tego kraju od wieków. Pierwsza wzmianka o jej właściwościach leczniczych została zamieszczona w chińskim starożytnym tekście medycznym sprzed 2000 lat. Scutellaria baicalensis była też używana przez Mongołów i szamanów żyjących w okolicy jeziora Bajkał, co zapewne miało wpływ na jej nazwę. Natomiast wyraz Scutella w jęz. łacińskim oznacza tarczę.
Badania nad związkami czynnymi korzenia tarczycy bajkalskiej rozpoczęto na początku XX wieku. Zostało wyodrębnionych i opisanych ponad 50 różnych flawonoidów, z których najważniejszymi są: bajkalina, bajkaleina, wogonina i wogonozyd (7-12). Wśród innych flawonoidów występujących w tej roślinie obecne są: skutellareina, skulkaptoflawon, ortoksylina A, chryzyna, apigenina i koganebanina (12-16). Ponadto w korzeniu tarczycy bajkalskiej stwierdzono obecność C-glikozydów flawinowych, flawanonów (tj. dihydrobajkaleina, dihydrooroksylina, kartamidyna) oraz chalkonów.
Związki występujące w Scutellaria baicalensis wykazują różne właściwości farmakologiczne. Udokumentowano działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwalergiczne związane z flawonoidami (14, 17, 18). Badania wskazują, że za właściwości przeciwutleniające odpowiedzialne są przede wszystkim bajkaleina i bajkalina, ponieważ zawierają one grupy hydroksylowe i karbonylowe, z którymi wiążą się wolne rodniki (13, 19, 20). W badaniach in vitro wykazano przeciwutleniającą aktywność bajkaleiny w kardiomiocytach oraz jej ochronne działanie na narażone na niedotlenienie komórki mięśnia sercowego (21). Przeprowadzone przez Gao i wsp. (22) doświadczenia na szczurach wskazują, że flawonoid bajkaleina hamuje peroksydację lipidów w mikrosomach wątroby. Ponadto udowodniono, że wyodrębniona z tarczycy bajkalskiej ganhuangeninina posiada wyższą aktywność przeciwutleniajacą niż α-tokoferol (23).
Przeciwzapalne działanie rośliny wiąże się także z aktywnością flawonoidów, w tym bajkaleiny i wogoniny. Wykazano doświadczalnie, że bajkaleina, zależnie od dawki, hamuje syntezę leukotrienu B4 (LTB4) w ludzkich makrofagach, które wyizolowano z pęcherzyków płucnych pacjentów z rakiem płuc, zapaleniem płuc, sarkoidozą oraz astmą oskrzelową (24). Stwierdzono też, że tarczyca bajkalska działa przeciwzapalnie przez zmniejszenie syntezy interleukiny IL-1b, IL-6 oraz IL-12, TNF-α (czynnika martwicy nowotworów), a także ICAM-1 (czynnika syntezy cząsteczek adhezyjnych (25, 26). Także inny flawonoid – oroksylina A, wykazuje wysoką aktywność przeciwzapalną (27, 28).
Publikacje Machla i wsp. (29) oraz Huanga i wsp. (30) wskazują, że bajkalenina przyczynia się do hamowania zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych, co wiąże się z aktywnością przeciwutleniającą, polegającą na blokowaniu cytokin prozapalnych oraz zapobieganiu agregacji płytek krwi. Doświadczalnie wykazano też, że bajkalina, wogonina, oroksylina A, skulskaptoflawon i chryzyna, występujące w tarczycy bajkalskiej, hamują agregację płytek krwi spowodowanej działaniem kolagenu (31).
Ponadto badania przeprowadzone na zwierzętach wskazują na korzystne działanie flawonoidów, tj. bajkaleina, bajkalina i wogonina, na lipidy. Udowodniono, że powodowały one obniżenie w surowicy krwi stężenia całkowitego cholesterolu i triglicerydów, a podwyższały stężenie cholesterolu HDL (32, 33).
Niektóre doświadczenia wskazują na przeciwalergiczne i przeciwastmatyczne działanie wyciągów z korzenia tarczycy bajkalskiej (34, 35). W kolejnych badaniach in vivo wykazano, że bajkaleina wpływa korzystnie na ciśnienie krwi. Stwierdzono, że nie obniża ona ciśnienia krwi zwierząt zdrowych, a tylko zwierząt z podwyższonym ciśnieniem (36).
Potwierdzono również skuteczność bajkaleiny w ochronie neuronów, co stwarza możliwości wykorzystania tych właściwości w leczeniu niektórych chorób, m.in. choroby Alzheimera i Parkinsona (37, 38, 39).
Przeprowadzone na zwierzętach badania wskazały też na ochronne działanie bajkaliny w przypadku komórek wątrobowych narażonych na szkodliwe działanie CCl4 (40) oraz działanie bajkaleiny i bajkaliny zapobiegające zwłóknieniu komórek wątroby (41).
Preparaty zawierające wyciągi z korzenia tarczycy bajkalskiej są stosowane w dermatologii. Znalazły one zastosowanie w zakażeniach skóry, alergiach (egzema), oparzeniach, łuszczycy i zmianach trądzikowych (34, 42, 43). Do takich leków ziołowych należy Baikaderm – krem (Herbapol, Wrocław). Dostępne też są kosmetyki działające przeciwzapalnie, oczyszczająco na skórę (toniki), płyny do kąpieli oraz Baifem krem i Baifem pianka (przeznaczona do higieny intymnej).
Wyciągi z korzenia Scutellaria baicalensis wykazują też działanie przeciwgorączkowe, diuretyczne, przeciwreumatyczne i uspokajające (20). Ponadto bajkalina i bajkaleina obniżają poziom cukru w surowicy krwi i mogą znaleźć zastosowanie w profilaktyce i leczeniu cukrzycy (44, 45). Szereg badań in vivo i in vitro wskazuje na przeciwnowotworowe właściwości wyciągów z korzenia tarczycy bajkalskiej. Wykazano hamowanie wzrostu komórek glejaka mózgu przez ekstrakt zawierający wogoninę (13). W innych badaniach zaobserwowano hamowanie proliferazy komórek różnych nowotworów przez bajkaleinę, w tym komórek nowotworów pęcherza moczowego (46), trzustki (47), prostaty (48) i skóry (49). Stwierdzono, że również bajkalina hamuje rozwój komórek różnych nowotworów, w tym wątroby (50). Ponadto wykazano, że zarówno bajkalina, jak i bajkaleina, hamują rozwój komórek raka jajnika (51). W kolejnych badaniach udowodniono, że wyciągi z korzenia tarczycy bajkalskiej powodują zahamowanie wzrostu komórek raka płaskonabłonkowego w obrębie głowy i szyi (52) oraz oddziaływują korzystnie na pacjentów z rakiem płuc (53). W niektórych krajach prowadzono także badania kliniczne preparatów zawierających wyciągi z tarczycy bajkalskiej lub niektórych ich składników, tj. bajkalina i bajkaleina (np. Antoksyd, Antoksyd S, Chinese VS-C, Sho-saiko-to, Herbasol, Herbasec), które potwierdziły ich korzystne działanie u pacjentów (54-59).
W Polsce dostępne są preparaty zawierające wyciągi z tarczycy bajkalskiej, tj. Baikadent miętowy (płyn) i Baikadent (żel), przeznaczone do płukania jamy ustnej lub użycia miejscowego (w stanach zapalnych i zakażeniach w obrębie jamy ustnej) oraz pasty do zębów przeznaczone do codziennej higieny jamy ustnej.
Szereg badań wskazuje na przeciwdrobnoustrojową aktywność wyciągów ze Scutellaria baicalensis oraz niektórych ich składników. Działanie to obejmuje bakterie (7, 60-67), grzyby drożdżopodobne (68-71) i wirusy (9, 72-77).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-08-03
zaakceptowano do druku: 2014-08-18

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. Anna Kędzia
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej Katedra Mikrobiologii Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Do Studzienki 38, 80-227 Gdańsk
tel.: +48 (58) 349-21-85
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 3/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii