Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2014, s. 180-183
*Wiesława Bylka, Elżbieta Studzińska-Sroka, Paulina Znajdek-Awiżeń
Stan badań nad zielem mierznicy czarnej (Ballotae nigrae herba)
Ballotae nigrae herba – current state of knowledge
Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. Irena Matławska
Summary
Ballotae nigrae herba monograph has been included in the Polish Pharmacopoeias VIII and IX. The plant is recommended in anxiety, sleep disorders and to relieve gastric symptoms. Among chemical constituents of B. nigrae herba phenylpropanoids, labdane-type diterpenes and flavonoids have been identified. However, the information on biological activity of the plant are scarce so far. It has already been proven that B. nigrae herba exert sedative, antioxidant, antimicrobial as well as hypoglycemic activity. There are no reports on significant side effects and contraindications resulting from the use of the plant.
W ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie roślinami leczniczymi. Znajduje to odbicie we wzrastającej liczbie monografii nowych surowców roślinnych zamieszczanych w farmakopeach. Jednym z nich jest ziele mierznicy czarnej (Ballotae nigrae herba) wprowadzone do Farmakopei Polskiej VIII, a także ujęte w FP IX (1, 2).
Opis rośliny
Mierznica czarna (bezząb czarny) Ballota nigra L. syn. Marrubium nigrum Crantz. (ang. Black Horehound) jest byliną z rodziny Jasnotowatych. Występuje powszechnie niemal w całej Europie, w Afryce Północnej, Ameryce Północnej, centralnej Azji i na Bliskim Wschodzie. W Polsce jest pospolita na niżu, gdzie można ją spotkać w zaroślach, przychaciach oraz przydrożach. Roślina po suszeniu czernieje, co ma związek z jej nazwą gatunkową. Cechuje ją nieprzyjemny zapach.
Mierznica czarna ma czterokanciastą łodygę osiągającą wysokość do 1,3 m, wzniesioną, niekiedy słabo rozgałęzioną, ciemnozieloną lub czerwonobrunatną. Szarawozielone liście umieszczone nakrzyżlegle, są ogonkowe, jajowate lub okrągłe, o szerokości 2-4 cm i grubokarbowanym brzegu oraz pierzastym, spodem o uwypuklonym unerwieniu. Liście i łodygi pokryte są licznymi białawymi włoskami. Kwiaty grzbieciste, zebrane w nibyokółki w kątach górnych liści i na szczytach łodyg osadzone są na szypułkach. Owłosiony kielich ma lejkowaty kształt i długość do 1 cm oraz pięć rynienkowatych podłużnych ząbków o długości do 4 mm. Korona jest dwuwargowa, barwy jasnoróżowej lub lilioworóżowej o długości 13-17 mm. Górna warga na zewnętrznej stronie jest owłosiona (1, 2).
Surowcem według FP IX są wysuszone, kwitnące szczyty pędów Ballota nigra L. (ziele mierznicy czarnej; Ballotae nigrae herba), które powinny zawierać nie mniej niż 1,5% sumy pochodnych kwasu orto-dihydroksycynamonowego w przeliczeniu na akteozyd (C29H36O15) (wysuszona substancja roślinna) (2).
Skład chemiczny
Głównymi związkami czynnymi surowca są fenylopropanoidy w ilości około 5,5% (3): glikozydy kwasu orto-dihydroksycynamonowego, w tym akteozyd (werbaskozyd), forsytozyd B, arenariozyd (4), ballotetrozyd (5), alyssonozyd, lawandulifoliozyd, angorozyd oraz nieglikozydowa pochodna: kwas (+)-E-kawoilo-L-jabłkowy (3) (ryc. 1 i 2).
Ryc. 1. Kwas (+)-E-kawoilo-L-jabłkowy.
 R1 R2 R3
Akteozyd (werbaskozyd) H H H
Forsytozyd B β-apioza H H
Arenariozyd β-ksyloza H H
Ballotetrozyd β-apioza α-arabinoza H
Alyssonozyd β-apioza β-apioza  
Ryc. 2. Fenylopropanoidy w Ballotae nigrae herba.
Ponadto ziele mierznicy czarnej zawiera flawonoidy, głównie pochodne apigeniny i luteoliny: 7-glukozyd apigeniny, 6,8-diglukozyd apigeniny (wicenina-2), a także 7-mleczan luteoliny, 7-glukozylomleczan luteoliny (6), oraz diterpenowe laktony typu labdanu: ballotinon, ballonigrynę (7, 8), 7-α- acetoksymarubinę (9), ballotenol (10), preleosibirynę (11), 13-hydroksynigrynolid (10).
Zastosowanie
W medycynie ludowej surowiec wykorzystywany był jako środek uspokajający i żółciopędny. Ponadto tradycyjnie stosowano go w stanach spastycznych przewodu pokarmowego (również na tle nerwowym), w nudnościach i wymiotach oraz w krztuścu, a także jako środek łagodzący objawy menopauzy (12-14).
Według zaleceń ESCOP ziele mierznicy stosuje się w napięciu, niepokoju, zdenerwowaniu, drażliwości, w trudnościach w zasypianiu oraz zaburzeniach snu, a także w łagodzeniu nienasilonych spastycznych dolegliwości żołądkowych (15).
Dawkowanie i sposób podawania
Ziele stosowane jest wyłącznie doustnie. ESCOP zaleca podawanie osobom dorosłym jednorazowo 1,5-5 g surowca (np. w postaci naparów) lub równoważną ilość preparatów otrzymywanych przez ekstrakcję wodą lub alkoholem (maks. 45%) (15). Według PDR zalecane dzienne dawki przetworów z surowca wynoszą 1-2 ml nalewki (1:10, 45% etanol) lub 1-3 ml wyciągu płynnego (1:1, 25% etanol). Stosuje się także napary sporządzane z 2-4 g surowca. Dzieciom od 3 do 12 lat surowiec/preparaty można podawać wyłącznie pod nadzorem lekarza, w dawkach odpowiednich do masy ciała, w formie niealkoholowych preparatów. Brak danych o efektach toksycznych surowca. Przeciwwskazania i interakcje, a także działania niepożądane nie są znane (12).
Środki ostrożności
Preparatów/przetworów z ziela B. nigra nie należy stosować dłużej niż 2 tyg. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej należy skonsultować się z lekarzem.
Nie jest znany wpływ mierznicy na płód oraz zdolność przenikania zawartych w surowcu związków do mleka matki, dlatego zgodnie z ogólną praktyką nie stosuje się surowca w ciąży bez zalecenia lekarza. Ze względu na to, że B. nigra wykazuje działanie sedatywne, surowiec może wpływać na zdolność kierowania pojazdami i obsługę maszyn (13, 15, 16).
Właściwości biologiczne
Wiązanie się z receptorami
Prowadzone eksperymenty wykazały, że cztery glikozydy fenylopropanoidowe: akteozyd (werbaskozyd), forsytozyd B, arenariozyd, ballotetrozyd oraz fenylopropanoid nieglikozydowy – kwas (+)-E-kawoilo-L-jabłkowy wiązały się w sposób kompetytywny z izolowanymi z mózgu szczurów receptorami: benzodiazepinowymi, dopaminergicznymi oraz morfinowymi. Udowodniona aktywność może mieć związek z neurosedatywnymi właściwościami surowca (17).
Aktywność antyoksydacyjna

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-06-18
zaakceptowano do druku: 2014-07-10

Adres do korespondencji:
*dr hab. n. farm. Wiesława Bylka, prof. nadzw. UMP
Katedra i Zakład Farmakognozji
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Święcickiego, 60-781 Poznań
tel.: +48 (61) 854-67-09
e-mail: wieslawabylka@o2.pl

Postępy Fitoterapii 3/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii