Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2014, s. 184-186
*Katarzyna Basista-Sołtys
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania diosminy w chorobie hemoroidalnej
Efficacy and safety of using diosmin in hemorrhoidal disease
Katedra Farmakodynamiki, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Barbara Filipek
Summary
Diosmin is a flavonoid in the form of glycoside that can be isolated from various plant or derived by chemical modification from hesperidin. For over 40 years diosmin has been used as a phlebotonic agent. Diosmin is used in chronic venous insufficiency and this indication is well-documented in many clinical trials. The second well-documented indication is internal and external hemorrhoids. The aim of this review is to present the results of clinical trials described in the world-wide literature related to diosmin and its usage in hemorrhoidal disease. Diosmin is an effective agent in patients with hemorrhoids I and II degree according to many clinical studies. Additionally, researchers showed that the administration of diosmin is safe and side-effects may occur very rarely, mainly as gastrointestinal symptoms which resolved after discontinuation of administration of diosmin and did not require medical intervention. In toxicological studies no mutagenic, embryotoxic or reproductive toxicity was showed. It can be concluded that diosmin when used in standard doses (twice daily 500 mg) is safe medicinal product of proven efficacy in the treatment of venous insufficiency and hemorrhoids.
Wstęp
Diosmina jest naturalnie występującym flawonoidem w postaci glikozydu, który może być wyizolowany z różnych roślin albo otrzymany z flawonoidu hesperydyny. Po raz pierwszy wyizolowano diosminę w 1925 r. z trędownika bulwiastego (Scrophularia nodosa). Diosmina jest najważniejszym aktywnym składnikiem Barosma betulina z rodziny Rutaceae, ale także znajduje się w innych gatunkach z tej rodziny. Diosmina różni się chemicznie od hesperydyny wiązaniem podwójnym pomiędzy dwoma węglami w centralnym pierścieniu węglowym diosminy (1).
Diosmina wykazuje właściwości chroniące żylne naczynia krwionośne. Jej obecność w lecznictwie sięga już około 40 lat. Po raz pierwszy w Europie zarejestrowano lek roślinny z substancją czynną – diosminą w 1971 r. do leczenia przewlekłej niewydolności żylnej pod nazwą handlową Daflon. Od 2002 r. czwarte wydanie Farmakopei Europejskiej zawiera monografię diosminy otrzymaną na drodze półsyntetycznej. W Stanach Zjednoczonych diosmina w tej samej dawce jest składnikiem suplementów diety.
Mechanizm działania
Mechanizm działania diosminy polega na poprawie tonusu żylnego, zwiększeniu drenażu limfatycznego, ochronie krążenia kapilarnego, zahamowaniu reakcji zapalnych oraz zmniejszeniu przepuszczalności naczyń włosowatych. Diosminę uważa się za potencjalny inhibitor prostaglandyny E2 (PGE2) oraz tromboksanu A2 (TxA2). Hamuje ona także aktywację, migrację oraz adhezję leukocytów. Diosmina ochrania mikrokrążenie przed czynnikami uszkadzającymi, poprzez znaczący spadek poziomu adhezji do nabłonka neutrofili we krwi, a tym samym hamuje aktywację neutrofili (1, 2).
Wskazania do stosowania diosminy
Ogólnymi wskazaniami do stosowania diosminy są żylaki kończyn dolnych powstałe w wyniku przewlekłej niewydolności żylnej (3) oraz hemoroidy (4). Dodatkowo diosminę można stosować z dobrymi efektami w obrzęku limfatycznym (5). Ostatnio substancja ta polecana jest chorym na cukrzycę, ponieważ są oni narażeni na powikłania związane z uszkodzeniami naczyń krwionośnych, tak zwane mikro- i makroangiopatie. Dowiedziono poprawę funkcji reologicznych krwi u chorych na cukrzycę, a co za tym idzie polepszenie czynników zapobiegających powikłaniom w tej jednostce chorobowej (6). Najnowsze badania na zwierzętach i nowotworowych liniach komórkowych dowiodły, iż diosmina może wykazywać właściwości chemoprewencyjne oraz antyproliferacyjne, jednak to działanie powinno zostać jeszcze udowodnione w dalszych eksperymentach (7, 8). Z innych, nieudowodnionych w badaniach klinicznych zastosowań diosminy, należy wymienić leczenie ran (9), mastodynię (10), syndrom przedmenstruacyjny (11) oraz zastosowanie w zastoinowym zapaleniu skóry (12).
Najbardziej znanym i udokumentowanym działaniem leczniczym diosminy jest jej zastosowanie w żylnej niewydolności kończyn dolnych (2). Natomiast celem tego przeglądu jest omówienie zastosowania diosminy w wewnętrznych i zewnętrznych żylakach odbytu.
Zastosowanie diosminy w hemoroidach
Thanapongsathorn i wsp. (13) przeprowadzili badanie kontrolowane z podwójną ślepą próbą na 100 pacjentach z hemoroidami I i II stopnia. Pacjentów podzielono na dwie równe grupy po 50 osób. Leczenie prowadzono przez 14 dni. Przez pierwsze 4 dni stosowano 12 tabletek, zawierających po 500 mg diosminy, w trzech podzielonych dawkach 3 razy dziennie, przez kolejne 10 dni dwa razy dziennie po dwie tabletki. Grupa otrzymująca diosminę wykazywała statystycznie znaczącą poprawę po 4 dniach leczenia, natomiast po 14 dniach leczenia nie wykazano różnic w poprawie między obiema grupami. W badaniu nie zaobserwowano żadnych efektów ubocznych po stosowaniu diosminy.
Godeberge (4) przeprowadził badanie z podwójną ślepą próbą w porównaniu do placebo na 120 pacjentach z wewnętrznymi hemoroidami. Pacjenci otrzymywali diosminę w dawce 1000 mg albo placebo przez 2 miesiące. Diosmina była przez pacjentów dobrze tolerowana, jedynie u 2 pacjentów wystąpiły objawy uboczne i dlatego zostały wyeliminowane z udziału w badaniu. Działania niepożądane ustąpiły po zaprzestaniu podawania diosminy.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-06-23
zaakceptowano do druku: 2014-07-10

Adres do korespondencji:
*mgr farm. Katarzyna Basista-Sołtys
Katedra Farmakodynamiki Collegium Medicum UJ
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
tel.: +48 508932783
e-mail: katarzyna.basista@gmail.com

Postępy Fitoterapii 3/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii