Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2014, s. 195-199
Radosław J. Ekiert1*, Jan Krzek1, Magdalena Lenartowicz1, Halina Ekiert2
Analiza stewiozydu oraz rebaudiozydu A w słodzikach
Analysis of stevioside and rebaudioside A in sweeteners
1Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Jagiellonian University, Medical College, Cracow, Poland
Head of Department: prof. dr hab. Jan Krzek
2Department of Pharmaceutical Botany, Jagiellonian University, Medical College, Cracow, Poland
Head of Department: prof. dr hab. Halina Ekiert
Streszczenie
Produkty z rośliny stewia mają coraz większe znaczenie, ponieważ wykazują korzystne właściwości żywieniowe i lecz-nicze. Głównymi związkami aktywnymi biologicznie, zawartymi w tego typu produktach, są dwa glikozydy stewiolowe: stewiozyd i rebaudiozyd A. Są one około 300 razy słodsze od sacharozy. Produkty obecne na rynku mogą istotnie różnić się jakością. W celu weryfikacji jakości słodzików ze stewii, opracowano nową procedurę analityczną. Wykorzystano metodę wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej z detekcją densytometryczną, która zapewniła odpowiednią zdolność rozdzielczą, możliwość identyfikacji oraz oznaczania ilościowego. Proponowana procedura umożliwia dokonywanie oznaczeń w sposób prosty i bezpośredni, dając wiarygodne rezultaty. Celem pracy była ocena jakości kilku słodzików z uwzględnieniem zawartości stewiozydu i rebaudiozydu A, czasu rozpadu, masy i czystości tabletek. Rezultaty wskazują na znaczące różnice we właściwościach fizykochemicznych słodzików, co wpływa na ich właściwości sensoryczne i biologiczne.
Introduction
Stevioside and rebaudioside are ent-kaurene glycosides becoming form leaves of Stevia rebaudiana (Bertoni), the plant native to Paraguay and Brazil. Stevia has been used by Indians for centuries with tea or yerba mate to make the beverage sweet. The glycosides exert strong sweetness and are used in many low calorie sweeteners of natural origin. Nowadays, the high-scale usage of these compounds was initiated in Japan over 40 years ago, then it was cultivated in many countries all over the world (1-3). The leaves contain 4-20% diterpene glycosides (3, 4).
The Food and Drug Administration classified rebaudioside A as generally recognized as safe (5). The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives defined the admissible daily intake of stevioside as 0-10 mg/kg of body weight (6). In 2011 glycosides were accepted for usage in whole European Union as food additive E960 (7). The above mentioned substances have also many other beneficial values, they act as antihyperglycemic, hypotensive, antihyperlipidemic, antiinflammatory, antioxidant, antiviral, DNA-protective and chemopreventive agents (1, 4, 8-10). The further studies are required to justify that effects other than sweetness are clinically significant.
The glycosides from stevia are heat stable up to 200°C, so they can be used in variety of pastries. They are proper for cooking and baking. They also tolerate low pH values (were stable for 2 hours at 60°C in pH range 1-10) and do not undergo fermentation (3, 11). It is believed that they do not pose any allergic risk (3, 9). Chemical structure of stevioside and rebaudioside A are presented on figure 1.
Fig. 1. Chemical structure of stevioside (A) and rebaudioside A (B).
Many chromatographic procedures, due to separation potential, were proposed for determination of steviol glycosides, including especially high-performance liquid chromatography HPLC (12-16) and thin-layer chromatography TLC (12, 15, 17-22).
TLC is a very useful and efficient tool in plant material analyses. It do not require high purification of analyzed samples, what is a necessity in column separation techniques. All hitherto published TLC procedures are laborious and require use of dying reagents. Because of lack of any simple, direct and effective high performance TLC procedure with densitometric detection, authors find it reasonable and valuable to develop a new procedure fulfilling these criteria.
Materials and methods
Reagents
All chemicals were of analytical grade and purchased from Chempur (Piekary Śląskie, Poland). Reference standards: stevioside hydrate (purity ≥ 98% by HPLC) and rebaudioside A (purity ≥ 96% by HPLC) were from Sigma-Aldrich (St. Louis, USA). Standard solutions, prepared with water-methanol mixture (1+4, v/v) with concentration of 2 mg/ml were used.
Material
Five sweeteners coming from European Union market: Sweetiva Stevia, Süssina Stevia, Stevia Green Leaf, Stewia Planta Dulce and Stevija were investigated. The water-methanolic solutions were made. Milled tablet mass in amount 500 mg was extracted with mixture composed of 1 ml of bidistilled water and 4 ml of methanol for 15 min. The turbid solutions need to be filtered once (Stewia Planta Dulce trice) by filtration paper No 2.
Storage: the reference standards, standard and sample solutions were kept in a refrigerator at approx. 2-8°C protected from light. The sample solutions should be kept for no longer than 3 days. The sweeteners were stored in room temperature 15-25°C not exposed to the direct radiation.
Apparatus
An 18 cm x 9 cm x 18 cm, Sigma Aldrich (St. Louis, USA) vertical chromatographic chamber, Linomat 5 band applying module and Scanner 3 densitometer were used. Additionally, a fluorescence detector at a wavelength of 254 nm was used in order to observe the quenching of fluorescence by the investigated substances what enable assessment of application correctness and preliminary separation efficiency. All three pieces of equipment were from Camag (Muttenz, Switzerland).
Method parameters
Application
The standard solutions and sample solutions were applied onto HPTLC silica gel 60 plates of 10 cm x 10 cm in size with F254 fluorescence factor (Merck, Darmstadt, Germany). The solutions were applied with a Linomat module with rate equal 200 nl/s. The bands were formed 10 mm from the bottom of the plate edge, while the front of chromatograms was fixed at 5 mm from the upper edge of the plate. There were six tracks on each plate. Band width was 7 mm and space between bands was 8 mm. The development distance equaled 85 mm.
The standard solutions were applied on chromatographic plate in volumes from 1.0 μl to 50.0 μl in order to establish method’s analytical range which was determined as 7.5-22.5 μl for stevioside and 5.0-25.0 μl for rebaudioside A. In the case of sample solutions the application procedure was adjusted to method’s range and required separate analysis of two analytes. The analyses of stevioside required bigger volums of sweeteners’ solutions comparing with rebaudioside A. In case of Sweetiva Stevia, Süssina Stevia and Stewia Planta Dulce, there was applied 10 μl of solutions in order to determine stevioside and 5 μl for determination of rebaudioside A. Stevia Green Leaf and Stevija required 3 μl and 2 μl respectively.
Separation
The optimal mobile phase was established after many experiments. Finally, the chromatograms were developed with mobile phase consisted of ethyl acetate-methanol-water (7:2:1, v/v/v). The development of chromatograms took place in a closed saturated (5 min) chromatographic chamber. The development time equaled approximately 48 min.
Densitometric detection
The plates were scanned using the Scanner 3 densitometer in the UV range: 200-400 nm in the absorbance/reflectance mode. The slit dimension was defined as 6.0 mm x 0.1 mm. The scanning speed was 20 mm/s when recording densitograms and 100 nm/s when recording spectra. Scanning parameters were set using computer program winCats Planar Chromatography Manager. The source of UV radiation was a deuterium lamp. Scanning was performed at the wavelength λ = 200 nm, where the analytes maximum absorbance occurred.
All stages of analysis were performed in ambient temperature and pressure.
Method validation

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-10-03
zaakceptowano do druku: 2014-10-28

Adres do korespondencji:
*dr farm. Radosław J. Ekiert
Department of Inorganic and Analytical Chemistry
Jagiellonian University, Medical College,
9 Medyczna St., 30-688 Cracow, Poland
tel. +48 693-742-990
e-mail: rekiert@op.pl

Postępy Fitoterapii 4/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii