Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2014, s. 247-251
*Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska
Kompleks polisacharydowy jagód Goji (Lycium barbarum) jako element fitoterapii – przegląd literatury
Polysaccharide complex of Goji berries (Lycium barbarum) as an element of phytotherapy – review
Katedra Technologii Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Józef Korczak
Summary
Lycium barbarum is species belonging to the family Solanaceae that grows especially in China. Goji berries that are Lycium barbarum fruits contain many valuable components, from which polysaccharide complex is responsible for numerous health benefits. Lycium barbarum polysaccharides complex is a group of water-soluble glycoconjugates. Its content in dried fruits is about 5-8%. Its composition is based on monosaccharides (rhamnose, arabinose, xylose, mannose and glucose), galacturonic acid and 18 amino acids. The results of numerous scientific studies suggest anticancer and immunostimulatory activity of the polysaccharide complex of Goji berries. Moreover, it was observed its effect on carbohydrate metabolism, i.a. lowering blood glucose level and reducing insulin resistance. As an important health-promoting function it was also observed an influence on the decrease cholesterol and triglicerides levels in blood. Polysaccharide complex also has a high antioxidant capacity. Goji berries are widely used as an important element of Traditional Chinese Medicine (TCM).
Wstęp
Kolcowój pospolity (Lycium barbarum) jest gatunkiem rośliny należącym do rodziny psiankowatych (Solanaceae) (1), która obejmuje również powszechnie znane warzywa, takie jak: papryka, pomidory, ziemniaki, bakłażany (2). Owoc kolcowoju stanowią jagody zwane Goji, które są znanym od ponad 2300 lat składnikiem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (1). Jagody te mają ok 1-2 cm długości, są koloru pomarańczowoczerwonego i charakteryzują się elipsoidalnym kształtem (2). Owoce zbierane są latem i jesienią, początkowo suszone w cieniu, a następnie wystawiane na działanie promieni słonecznych, aż do momentu, gdy ich skórka stanie się sucha i twarda, a jednocześnie miąższ pozostanie miękki (3).
Roślina ta jest szeroko rozpowszechniona w regionie Morza Śródziemnego oraz Południowo-Zachodniej i Środkowej Azji. Uprawiana jest również w Ameryce Północnej i Australii. Największym producentem owoców Goji są Chiny, a szczególnie region Ningxia oraz Xinjiang Uyghur (4). Szacuje się, że Chiny w 2004 roku uzyskały przychód z ich sprzedaży na poziomie 120 mln dolarów, przeznaczając do uprawy 82 000 ha ziemi (2). Jagody Goji spożywane są powszechnie w postaci surowej oraz suszonej, a także przetworzonej, jako soki, wina, nalewki, herbaty oraz suplementy w postaci proszku i tabletek. Spożycie suszonych owoców zaleca się na poziomie 5-12 g dziennie (4).
Budowa i skład kompleksu polisacharydowego
Wśród wielu wyodrębnionych związków chemicznych jagód Goji, najlepiej poznanymi składnikami jest grupa rozpuszczalnych w wodzie glikokoniugatów, zwanych kompleksem polisacharydowym (LBP, z ang. Lycium barbarum polysaccharides). Ich zawartość w suszonych owocach szacuje się na poziomie 5-8%. Związki te charakteryzują się masą cząsteczkową w zakresie 8-241 kDa (2). Frakcja polisacharydowa składa się z mieszaniny rozgałęzionych polisacharydów i proteoglikanów. Część glikozydowa stanowi ok. 90-95% masy kompleksu (4), w skład której wchodzą polisacharydy, m.in. ramnoza, arabinoza, ksyloza, mannoza i glukoza (5). Kompleks ten w swojej budowie cząsteczkowej zawiera również kwas galakturonowy oraz 18 aminokwasów (6). Głównymi łańcuchami glikanowymi w szkielecie LBP są α-(1->6)-D-glukany oraz α-(1->4)-D-poligalakturonany (7).
Inne składniki odżywcze jagód Goji
Pomimo wielu właściwości prozdrowotnych kompleksu polisacharydowego (LBP), należy również wspomnieć o innych, obecnych w jagodach Goji związkach, które dodatkowo zwiększają wartość odżywczą owoców.
Swój czerwonopomarańczowy kolor owoce Goji zawdzięczają obecności grupy karotenoidów, których zawartość waha się w granicach 0,03-0,5% masy suchych owoców (8). Dominującym karotenoidem jest zeaksantyna, występująca przede wszystkim w postaci dipalmitynianu zeaksantyny. Stanowi ona ok. 31-56% zawartości ogólnej puli karotenoidów (8, 9). Pozostałymi związkami tej grupy, występującymi w jagodach Goji, są monopalmitynian kryptoksantyny, monopalmitynian zeaksantyny oraz β-karoten (9).
W jagodach Goji zidentyfikowano również olejek eteryczny i kwasy tłuszczowe. Do najliczniejszych związków obu grup należy zaliczyć przede wszystkim: kwas heksadekanowy, kwas linolowy, kwas mirystynowy, β-elemen oraz heksadekanian etylu (10).
Owoce Goji zawierają także w swoim składzie 1-2,7% wolnych aminokwasów, spośród których najliczniej występuje prolina (11). Ponadto zaobserwowano obecność tauryny – aminokwasu niebiałkowego, którego główną funkcją w organizmie jest tworzenie soli żółciowych (12). Poza tym jagody te są źródłem składników mineralnych, głównie cynku, miedzi, żelaza, wapnia, selenu i fosforu, jak również wielu witamin, przede wszystkim B1, B2, B6 i E (13). Dodatkowo zidentyfikowano obecność analogu witaminy C: kwas 2-O-β-D-glukopiranozylo-L-askorbinowy (14), a także kwasów organicznych: jabłkowego, cytrynowego, fumarowego oraz szikimowego (15).
Jagody Goji są bogatym źródłem związków polifenolowych, wśród których najliczniejszą grupę stanowią flawonoidy, a w szczególności flawonole: kemferol, kwercetyna oraz mirycetyna. Stanowią one 43% ogólnej zawartości flawonoidów (3).
Pewnych obaw, związanych z bezpieczeństwem spożycia jagód Goji, dostarczyły doniesienia, w których to stwierdzono obecność silnie działającej biologicznie atropiny (16, 17). Jednakże wyniki opublikowane przez Adams i wsp. (17) nie potwierdziły obecności tego alkaloidu.
Właściwości prozdrowotne kompleksu polisacharydowego
Wyniki wielu badań wskazują, że kompleks polisacharydowy jagód Goji jest jednym z głównych składników odżywczych owoców, których spożycie wykazuje wielokierunkowe działanie prozdrowotne na organizm człowieka.
Aktywność przeciwutleniająca
Piśmiennictwo ostatnich lat dostarczyło wielu wyników badań wskazujących na silne właściwości przeciwutleniające kompleksu polisacharydowego jagód Goji. Lin i wsp. (18) stwierdzili, że większość frakcji polisacharydowych izolowanych różnymi metodami z Lycium barbarum wykazało zdolność zmiatania anionów ponadtlenkowych, jak również rodników DPPH, kationorodników ABTS•+ oraz rodników hydroksylowych. Li i wsp. (19) także dowiedli wysokiej aktywności przeciwutleniającej kompleksu polisacharydowego, potwierdzając jego zdolność do zmiatania rodników DPPH. Ponadto wykazali oni, że polisacharydy te charakteryzują się silnymi właściwościami przeciwutleniającymi w procesie hemolizy erytrocytów indukowanej dichlorowodorkiem 2-amidinopropanu (AAPH). Zaobserwowali również, że związki polisacharydowe mogą działać jako donory elektronów i reagować z wolnymi rodnikami, tworząc bardziej stabilne produkty, przerywając tym samym rodnikowe reakcje łańcuchowe. Podobne wyniki badań uzyskali Ke i wsp. (20).
Przytoczone powyżej właściwości znalazły swoje odzwierciedlenie w badaniach przeprowadzonych przez Wu i wsp. (21), którzy oceniali wpływ kompleksu polisacharydowego Lycium barbarum na zahamowanie oksydacyjnego uszkodzenia wątroby myszy wywołanego dietą wysokotłuszczową. Stwierdzono, że podawanie diety wysokotłuszczowej wzbogaconej w kompleks polisacharydowy, spowodowało u zwierząt wzrost aktywności enzymów przeciwutleniających: dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT) i peroksydazy glutationowej (GSH-Px) przy równoczesnym obniżeniu zawartości dialdehydu malonowego (MDA). Podobne wyniki uzyskali Li i wsp. (22), którzy analizowali ochronne działanie kompleksu polisacharydowego Lycium barbarum na mitochondrium komórek wątrobowych szczurów, uszkodzone promieniowaniem γ. Stwierdzono znamiennie wyższy poziom aktywności enzymów antyoksydacyjnych w wątrobie (SOD, GSH-Px, CAT) u zwierząt otrzymujących kompleks polisacharydowy. Dodatkowo zaobserwowano niższy poziom wskaźników utlenienia tłuszczów, w tym związków reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) oraz wodorotlenków lipidowych (LOOH).
W innym badaniu zauważono zmniejszenie stresu oksydacyjnego w wątrobie szczurów, cierpiących na niealkoholowe stłuszczenie wątroby wywołane wysokotłuszczową dietą, którym podawano jednocześnie polisacharydy wyekstrahowane z kolcowoju (23).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-06-17
zaakceptowano do druku: 2014-07-10

Adres do korespondencji:
*mgr Bartosz Kulczyński
Katedra Technologii Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
tel.: +48 (61) 848-73-26, fax: (61) 848-74-31
e-mail: bartekk@up.poznan.pl

Postępy Fitoterapii 4/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii