Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2014, s. 227-231
*Daniel Modnicki
Dwurząd wąskolistny (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) jako źródło substancji biologicznie czynnych
A Wild rocket (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) as a source of bioactive compounds
Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n. farm. Irena Matławska
Summary
Bioactive compounds are present not only in plants considered as medicinal. A vegetables, mostly from Brassicaceae family and wide-spread weeds, eg. Wild rocket (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) are rich sources of the active substances also. A glucosinolates and polyphenols are the most known bioactive compounds of wild rocket. Glucosinolates and its enzymatic degradation products have an antibacterial and chemopreventive activities. A quercetine glycosides are the dominant flavonoids also glycosides of kaempferol and isorhamnetin are present in wild rocket herb. Polyphenols and vitamin C in aerial parts of D. tenuifolia, are responsible for the antioxidant activity of raw material.
W ostatnich latach wzrasta w społeczeństwie świadomość zdrowotnego aspektu żywności. Dokonywanie ścisłego podziału surowców i otrzymywanych z nich produktów na spożywcze i lecznicze jest znacznym uproszczeniem. W świetle wyników badań publikowanych w czasopismach naukowych i popularno-naukowych, jednoznaczna klasyfikacja we wspomnianym kontekście staje się w wielu przypadkach niemożliwa. Przykładem mogą być liczne rośliny warzywne, oleje roślinne, czy szeroka gama produktów pszczelich. Powszechnie znane jest dobroczynne działanie warzyw i owoców na zdrowie człowieka. Szczególną grupą prozdrowotnych roślin o bardzo istotnym znaczeniu kulinarnym są warzywa z rodziny kapustowatych (Brassicaceae). Najważniejszym kulinarnie gatunkiem tej rodziny jest kapusta warzywna – Brassica oleracea L., której liczne odmiany tworzą bogaty zbiór warzyw o różnym zastosowaniu. Z punktu widzenia botanicznego kalafior, jarmuż, kapusta brukselska i brokuły, to odmiany wspólnego gatunku macierzystego – kapusty warzywnej (1).
Glukozynolaty są najbardziej charakterystyczną i najlepiej poznaną, choć nie jedyną grupą związków czynnych, warunkujących zastosowanie lecznicze roślin z rodziny Brassicaceae. Są to związki glikozydowe (S-glikozydy), w których częścią cukrową jest zawsze glukoza, a aglikonem połączenie siarki i azotu o rodowodzie aminokwasowym (np. synigryna jest pochodną homometioniny, synalbina – tyrozyny, a glukobrassycyna – tryptofanu) (2).
Glukozynolaty zlokalizowane w tkankach roślin, występujące głównie pod postacią soli potasowych, nie mają wyczuwalnego zapachu, ani smaku. Pod wpływem enzymu mirozynazy substancje te ulegają hydrolizie do aglikonu, który ulega następnie przegrupowaniu z utworzeniem lotnych produktów o charakterystycznym przenikliwym zapachu i często działaniu drażniącym. Produkt końcowy tej przemiany, zależny jest od pH środowiska, w którym zachodzi reakcja. Głównym kierunkiem przemian jest powstawanie izotiocyjanianów, stąd glukozynolaty nazywane są także glikozydami izotiocyjanianowymi. W tiocyjanianach atom siarki związany jest bezpośrednio z łańcuchem węglowym, natomiast atom azotu znajduje się między strukturą węglową a atomem siarki. Izotiocyjaniany obok siarczków, disiarczków i sulfotlenków alkilowych, stanowią podstawową grupę organicznych związków siarki w roślinnych surowcach leczniczych (2).
Według danych piśmiennictwa, za działanie farmakologiczne substancji siarkowych obecnych w roślinach z rodziny Brassicaceae odpowiedzialne są produkty rozkładu glukozynolatów. Jednym z najczęściej badanych lotnych związków siarkowych jest sulforafan (izotiocyjanian 4-metylosulfinylobutylu), który jest produktem enzymatycznego rozkładu glukorafaniny obecnej w pędach brokułów, kwiatach kalafiora i liściach kapusty (3).
Glukozynolatom przypisuje się przede wszystkim działanie chemoochronne w kontekście chorób nowotworowych, a także bakteriobójcze, szczególnie wobec Helicobacter pylori, drobnoustroju chorobotwórczego uczestniczącego w przebiegu choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy i sprzyjającego jej nawrotom (4).
Grupę surowców z rodziny kapustowatych wykorzystywanych w lecznictwie, reprezentują: nasienie gorczycy białej, nasienie gorczycy czarnej, korzeń rzodkwi i ziele tasznika. Ostatni z wymienionych surowców jest częścią rośliny zaliczanej do powszechnie występujących chwastów. Pospolite rośliny z rodziny kapustowatych, spotykane na trawnikach, ugorach, polach i łąkach, towarzyszące stale siedzibom ludzkim, wydają się szczególnie interesującym i ważnym materiałem do badań składu chemicznego i aktywności farmakologicznej. Perspektywa zastosowania leczniczego tych roślin związana jest z łatwą dostępnością, wynikającą z powszechnego, i miejscami masowego charakteru występowania tych roślin.
Szeroko rozpowszechnioną w Polsce rośliną ruderalną z rodziny Brassicaceae jest dwurząd wąskolistny – Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. Młode liście niektórych gatunków z rodzaju Diplotaxis, głównie D. tenuifolia, z uwagi na gorzkawy, lekko piekący smak, znajdują zastosowanie kulinarne, szczególnie w krajach obszaru śródziemnomorskiego, jako surowiec do sporządzania sałatek (5, 6).
Dwurząd wąskolistny (D. tenuifolia) jest byliną o łodydze długości 20-80 cm, zdrewniałej w nasadzie, najczęściej do połowy ulistnionej. Liście łodygowe tej rośliny, najczęściej są głęboko pierzasto-dzielne, o odcinkach ponad cztery razy dłuższych niż szerszych, liście dolne nie są skupione w różyczkę. Roślina kwitnie od czerwca do września. Płatki korony są barwy siarkowożółtej, długości 7-14 mm, działki kielicha mają 4-5 mm szerokości, kształtu szeroko-eliptycznego. Owocem rośliny jest łuszczyna, umiejscowiona na wyraźnym (1-2 mm) trzonku i szypułce o mniej więcej takiej samej długości (7).
Dostępne dane piśmiennictwa na temat składu chemicznego i aktywności składników roślin z rodzaju Diplotaxis dotyczą głównie gatunku Diplotaxis tenuifolia. W liściach dwurzędu wąskolistnego stwierdzono obecność glukorafaniny i innych glukozynolatów: glukoalisyny (pochodna 5-(metylosulfinylo)-pentylowa), progoitryny i epiprogoitryny (pochodne 2-hydroksy-3-butenylowe) oraz glukosatiwiny (5, 6, 8, 9). Całkowita zawartość glukozynolatów waha się w granicach 949-4647 mg/kg suchej masy (6). Wśród izotiocyjanianów, powstających z enzymatycznego rozkładu glukozynolatów, obecna jest także erucyna (izotiocyjanian 4-metylotiobutylu) oraz powstający z glukorafaniny sulforafan (izotiocyjanian 4-(metylosulfinylo)-butylu) (10, 11). Zawartość sulforafanu oznaczona metodą LC/MS wynosi 0,147 mg/g, a erucyny 0,029 mg/g suchej masy (oznaczenie metodą GC/MS) (11).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-04-03
zaakceptowano do druku: 2014-05-15

Adres do korespondencji:
*dr farm. Daniel Modnicki
Katedra i Zakład Farmakognozji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. +48 (52) 585-38-07
e-mail: dmodnicki@wp.pl

Postępy Fitoterapii 4/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii