Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2017, s. 80-81
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Działanie przeciwgrzybicze olejku mirtowego
Cannas S., Molicotti P., Usai D. i wsp. Antifungal, anti-biofilm and adhesion activity of the essential oil of Myrtus communis L. against Candida species. Nat. Prod. Res. 2014, 28(23), 2173-2177.
Grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida często wywołują zakażenia błon śluzowych jamy ustnej, przewodu pokarmowego i pochwy. Walka z tymi drobnoustrojami jest utrudniona ze względu na nabywanie przez nie oporności na stosowane środki przeciwgrzybicze, a także ze względu na ich zdolność do przylegania do błon śluzowych i tworzenia na nich biofilmu – wielu warstw komórek pokrywających miejsca zakażenia.
Badania wykazały, że 16 szczepów grzybów drożdżopodobnych należących do gatunków: Candida albicans, C. tropicalis i C. parapsilosis, izolowanych z przypadków szpitalnych, było całkowicie niszczonych przez olejek mirtowy pochodzący z obrotu handlowego w granicach stężeń 2,5-20 mg/ml. Szczepy te były jednocześnie hamowane przez 6 środków przeciwgrzybiczych (amfoterycynę B, flukonazol, voriconazol, anidulafungin, micafungin i caspofungin) w zakresie stężeń 0,03-4 μg/ml. Poza tym tworzyły one biofilmy o gęstości optycznej (przy długości fali λ = 595 nm) w granicach 0,4-2,6 jednostek. Natomiast w obecności olejku mirtowego (0,125%) gęstość optyczna tych biofilmów zmalała do wartości od 0 do 1,8 jednostek.
Na tej podstawie autorzy stwierdzają, że olejek mirtowy już w niewielkich stężeniach działa przeciwgrzybiczo, hamuje przyleganie komórek grzybów Candida sp. do podłoża, a także utrudnia tworzenie się biofilmu tych drobnoustrojów. Zjawisko to może być z powodzeniem wykorzystane w praktyce medycznej.
Polifenole winogron i propolis łagodzą zapalenie stawów
Mossalayi M.D., Rambert J., Renouf E. i wsp.: Grape polyphenols and propolis mixture inhibits inflammatory mediator release from human leukocytes and reduces clinical scores in experimental arthritis. Phytomedicine 2014, 21, 290-297.
Większość przewlekłych chorób zapalnych powstaje na drodze wzrostu w organizmie czynników prozapalnych, takich jak cytokiny, wolne rodniki czy pochodne kwasu arachidonowego, które powstają w komórkach układu immunologicznego albo w komórkach tkanek pobudzanych przez ich własne cytokiny. Klasycznym tego przykładem jest zapalenie stawów, charakteryzujące się przewlekłym zapaleniem tkanki mazistej, połączonym z uszkodzeniem chrząstek i kości stawów.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii