Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2017, s. 80-81
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Działanie przeciwgrzybicze olejku mirtowego
Cannas S., Molicotti P., Usai D. i wsp. Antifungal, anti-biofilm and adhesion activity of the essential oil of Myrtus communis L. against Candida species. Nat. Prod. Res. 2014, 28(23), 2173-2177.
Grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida często wywołują zakażenia błon śluzowych jamy ustnej, przewodu pokarmowego i pochwy. Walka z tymi drobnoustrojami jest utrudniona ze względu na nabywanie przez nie oporności na stosowane środki przeciwgrzybicze, a także ze względu na ich zdolność do przylegania do błon śluzowych i tworzenia na nich biofilmu – wielu warstw komórek pokrywających miejsca zakażenia.
Badania wykazały, że 16 szczepów grzybów drożdżopodobnych należących do gatunków: Candida albicans, C. tropicalis i C. parapsilosis, izolowanych z przypadków szpitalnych, było całkowicie niszczonych przez olejek mirtowy pochodzący z obrotu handlowego w granicach stężeń 2,5-20 mg/ml. Szczepy te były jednocześnie hamowane przez 6 środków przeciwgrzybiczych (amfoterycynę B, flukonazol, voriconazol, anidulafungin, micafungin i caspofungin) w zakresie stężeń 0,03-4 μg/ml. Poza tym tworzyły one biofilmy o gęstości optycznej (przy długości fali λ = 595 nm) w granicach 0,4-2,6 jednostek. Natomiast w obecności olejku mirtowego (0,125%) gęstość optyczna tych biofilmów zmalała do wartości od 0 do 1,8 jednostek.
Na tej podstawie autorzy stwierdzają, że olejek mirtowy już w niewielkich stężeniach działa przeciwgrzybiczo, hamuje przyleganie komórek grzybów Candida sp. do podłoża, a także utrudnia tworzenie się biofilmu tych drobnoustrojów. Zjawisko to może być z powodzeniem wykorzystane w praktyce medycznej.
Polifenole winogron i propolis łagodzą zapalenie stawów
Mossalayi M.D., Rambert J., Renouf E. i wsp.: Grape polyphenols and propolis mixture inhibits inflammatory mediator release from human leukocytes and reduces clinical scores in experimental arthritis. Phytomedicine 2014, 21, 290-297.
Większość przewlekłych chorób zapalnych powstaje na drodze wzrostu w organizmie czynników prozapalnych, takich jak cytokiny, wolne rodniki czy pochodne kwasu arachidonowego, które powstają w komórkach układu immunologicznego albo w komórkach tkanek pobudzanych przez ich własne cytokiny. Klasycznym tego przykładem jest zapalenie stawów, charakteryzujące się przewlekłym zapaleniem tkanki mazistej, połączonym z uszkodzeniem chrząstek i kości stawów.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii