Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2017, s. 633
Grzegorz Oracz
Komentarz do prac
Doktor Dorota Jarzębicka i wsp. w swojej pracy przedstawiają częstość zaparcia stolca u dzieci zgłaszających się na wizytę do Poradni Gastroenterologicznej. Ból brzucha i bolesne wypróżnienia są najczęstszymi objawami zaparcia u tych dzieci.
Praca doktor Elwiry Kołodziejczyk i wsp. ocenia sposób leczenia torbieli trzustkowych w populacji pediatrycznej na podstawie analizy blisko 60 pacjentów z torbielami trzustki hospitalizowanych w latach 2007-2017, oceniając również związek między czynnikiem etiologicznym oraz metodą i wynikami leczenia torbieli.
Doktor Monika Meglicka i wsp. analizują na podstawie doświadczeń ośrodka przydatność oznaczania kalprotektyny u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Kalprotektyna znalazła swoje miejsce jako marker zapalenia jelita grubego u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelita grubego.
W pracy doktora Marcina Osieckiego i wsp. został przeanalizowany przebieg choroby u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, u których dodatkowo rozpoznano PSC. Pacjenci ci wymagają szczególnej uwagi ze względu na możliwość nieodwracalnego uszkodzenia wątroby i w konsekwencji przewlekłej niewydolności wątroby.
Magister Paulina Mika i wsp. podsumowują w swojej pracy efekty terapii karmienia doustnego prowadzonej przez wielodyscyplinarny zespół u dzieci z behawioralnymi zaburzeniami karmienia, wymagających okresowego żywienia przez sondę nosowo-żołądkową.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 11/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych