Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2017, s. 694-698 | DOI: 10.25121/PNM.2017.30.12.694
*Helena Jastrzębska
Lithium therapy and thyroid disorders
Lit a zaburzenia tarczycowe
Department of Endocrinology, Centre of Postgraduate Medical Education, Bielański Hospital, Warsaw
Head of Department: Professor Wojciech Zgliczyński, MD, PhD
Streszczenie
Lit jest rekomendowany do leczenia ostrej manii i choroby afektywnej dwubiegunowej, a także jako długotrwała profilaktyka zaburzeń dwubiegunowych. Lit gromadzi się w gruczole tarczowym wbrew gradientowi stężeń i działa wielokierunkowo, powodując hamowanie proteolizy, czyli uwalniania hormonów z gruczołu tarczowego, zwiększenie zawartości jodu w tarczycy, hamowanie sprzęgania reszt tyrozynowych do tyroksyny i trijodotyroniny. Może powodować wole i niedoczynność tarczycy, a także autoimmunizacyjną chorobę tarczycy. Wole stwierdza się u około 40-50% leczonych, niedoczynność tarczycy u 20-30%, nadczynność tarczycy 2-3-krotnie częściej niż w ogólnej populacji. Przed podaniem litu chorzy powinni odbyć badanie fizykalne tarczycy i oznaczenie stężenia TSH oraz przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycowej i ultrasonografię tarczycy. W czasie leczenia zalecana jest ponowna ocena co 6-12 miesięcy. Zaburzenia czynności tarczycy wymagają leczenia zwykle bez konieczności odstawiania litu. Z uwagi na zdolność do hamowania wydzielania hormonów tarczycy lit może być zastosowany w leczeniu chorób tarczycy, w tym nadczynności. Nie jest stosowany jako leczenie pierwszego wyboru ze względu na działania niepożądane i dostępność innych silnie działających leków przeciwtarczycowych. Zdolność do zwiększenia retencji jodu w tarczycy może być wykorzystana celem zwiększenia skuteczności leczenia radiojodem.
Summary
Lithium is approved for the treatment of acute mania and bipolar disorder and also as long-term prophylaxis of bipolar disorders. Lithium highly concentrates in the thyroid gland against a concentration gradient, probably by active transport. It acts in multiple directions, in particular, inhibiting the thyroid hormone release from thyroid gland, increasing the iodine content in the thyroid gland, inhibiting the coupling the iodotyrosine residues to form iodothyronines tyroxine and triiodothyronine. Lithium may cause goiter and hypothyroidism, as well as autoimmune thyroid disease. Goiter is noted in about 40-50%, hypothyroidism in 20-30% of patients. The incidence of hyperthyroidism is less frequent in lithium-treated patients but is still 2-3 time higher than in the general population. Prior to lithium administration, patients should undergo a physical examination of the thyroid gland and estimation of TSH and antithyroid peroxidase antibodies and/or ultrasound of the thyroid gland. Re-evaluation is recommended every 6 to 12 months. Thyroid dysfunction usually requires treatment without the need to discontinue lithium. Because of its ability to inhibit thyroid hormone secretion, lithium can be used to treat thyroid diseases including hyperthyroidism. It is not used as a first-line treatment because of the side effects and the availability of other potent antithyroid agents. The ability to increase thyroid iodine retention may be used to augment the efficacy of radioiodine treatment.



Introduction
Lithium, an element in the alkali metal group, is approved for the treatment of acute mania and bipolar disorder and also as a long-term prophylaxis of bipolar disorders (1). Lithium act by substituting potassium ions, which affects the ratio of these ions inside and outside the cell. These changes may affect the release of certain neurotransmitters and their uptake. Lithium plays a neuroprotective role, increasing gray matter volume in several brain areas including the amygdalea, hippocampus and prefrontal cortex. At the cellular level lithium decreases excitatory and increases inhibitory neurotransmission. Lithium is available only for oral administration as lithium carbonate salt. It is almost completely absorbed from the gastrointestinal tract. Peak levels occur in 2-4 hours. The plasma elimination half-life of a single dose of lithium takes from 12 to 27 hours. Lithium is almost exclusively excreted by the kidneys and dosing must be adjusted to the renal function. Most filtered lithium is reabsorbed in the proximal tubule. Reabsorption of lithium is increased in patients who are hyponatremic or volume depleted, both of which are possible consequences of diuretic therapy. The therapeutic dose to obtain the desired therapeutic serum levels of 0.6-1.2 mEq/L is 300-2700 mg/d (2).
Lithium side effects and toxicity
While it is effective drug for the treatment of bipolar disorders, lithium therapy is associated with risk of toxicity even when blood level is in narrow therapeutic window (2). Elderly patients may exhibit signs of toxicity at serum levels ordinarily tolerated by other patients. The central nervous system is the major system affected, although the renal, gastrointestinal, endocrine, and cardiovascular systems also may be involved (3). Lithium toxicity may be of an acute or chronic nature. Acute intoxication manifestations are predominantly gastrointestinal, but progression to neuromuscular signs may occur, acute-on-chronic both gastrointestinal and neurologic manifestations may be also present, whatever chronic manifestations are primarily neurologic. Acute toxicity occurs typically in the setting of accidental or intentional overdose. Diarrhea, vomiting, somnolence, muscular weakness and lack of coordination may be early signs of lithium toxicity, and can occur at lithium concentrations below 2.0 mEq/L. At higher concentrations, dizziness, ataxia, blurred vision, tinnitus and a large output of dilute urine may be seen. Serum lithium concentrations above 3.0 mEq/L may cause a complex clinical picture involving multiple organs and organ systems with coma, and eventually death. Chronic toxicity often manifests as gradual development of neurological symptoms similar to those of late phase of acute toxicity. Chronic lithium treatment may be associated with diminution of renal concentrating ability, occasionally presenting as nephrogenic diabetes insipidus, with polyuria and polydipsia. Lithium can cause hyponatremia by decreasing sodium reabsorption by the renal tubules, leading to sodium depletion. It can also cause chronic tubulointerstitial nephropathy. An encephalopathic syndrome, characterized by weakness, lethargy, fever, tremulousness and confusion and extrapyramidal symptoms has occurred in patients treated with lithium and an antipsychotic. Lithium can precipitate serotonin syndrome, a potentially life-threatening condition. Long-term lithium treatment is associated with persistent hyperparathyroidism and hypercalcemia. There have been reports of a possible association between treatment with lithium and the unmasking of Brugada syndrome. Brugada syndrome is a disorder characterized by abnormal electrocardiographic findings and a risk of sudden death. Pseudotumor cerebri characterized by increased intracranial pressure and papilledema have been reported with lithium use. The risk of lithium toxicity is especially high in patients with significant renal or cardiovascular disease, severe dehydration or sodium depletion, and in patients receiving medications that may affect kidney function, such as angiotensin converting enzyme inhibitors, diuretics loops and thiazides and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (indomethacin, piroxicam, selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors). Accurate lithium treated patient's evaluation requires both clinical and laboratory analysis. Before initiating treatment with lithium, renal function, serum electrolytes and thyroid function should be evaluated. There have been no adequate studies conducted to evaluate the mutagenic potential of lithium. Due to potential risk to the featus and neonate, lithium can not be recommended during pregnancy and breast-feeding (1). Lithium is contraindicated in patients with known hypersensitivity to any ingredient in the lithium carbonate tablet. No specific antidote for lithium poisoning is known. Early symptoms of toxicity can usually be treated by reduction or cessation of lithium. Treatment of lithium intoxication depends on the degree of toxicity. In cases of mild toxicity lithium discontinuation may be sufficient. Moderate toxic episodes require fluid infusion with saline diuresis. The most severe cases defined by extraordinarily high lithium levels above 4 mmol/l or marked clinical symptoms may require hemodialysis (4).
Lithium and thyroid

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE): Depression in adults: recognition and management. Clinical guideline April 2016.
2. McKnight RF, Adida M, Budge K et al.: Lithium toxicity profile: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2012; 25379(9817): 721-728.
3. Barbesino G: Drugs affecting thyroid function. Thyroid 2010; 20: 763.
4. Gitlin M: Lithium side effects and toxicity: prevalence and management strategies. Int J Bipolar Disord 2016; 4: 27.
5. Bagchi N, Brown TR, Mack RE: Studies on the mechanism of inhibition of thyroid function by lithium. Biochim Biophys Acta 1978; 542: 163.
6. Williams JA, Berens SC, Wolff J: Thyroid secretion in vitro: inhibition of TSH and dibutyryl cyclic-AMP stimulated 131-I release by Li+1. Endocrinology 1971; 88: 1385.
7. Rao AS, Kremenevskaja N, Resch J, Brabant G: Lithium stimulates proliferation in cultured thyrocytes by activating Wnt/beta-catenin signalling. Eur J Endocrinol 2005; 153: 929.
8. Perrild H, Hegedüs L, Baastrup PC et al.: Thyroid function and ultrasonically determined thyroid size in patients receiving long-term lithium treatment. Am J Psychiatry 1990; 147: 1518-1521.
9. Burrow GN, Burke WR, Himmelhoch JM et al.: Effect of lithium on thyroid function. J Clin Endocrinol Metab 1971; 32: 647.
10. van Melick EJ, Wilting I, Meinders AE, Egberts TC: Prevalence and determinants of thyroid disorders in elderly patients with affective disorders: lithium and nonlithium patients. Am J Geriatr Psychiatry 2010; 18: 395.
11. Myers DH, Carter RA, Burns BH et al.: A prospective study of the effects of lithium on thyroid function and on the prevalence of antithyroid antibodies. Psychol Med 1985; 15: 55.
12. Wilson R, McKillop JH, Crocket GT et al.: The effect of lithium therapy on parameters thought to be involved in the development of autoimmune thyroid disease. Clin Endocrinol (Oxf) 1991; 34: 357.
13. Lazarus JH, McGregor AM, Ludgate M et al.: Effect of lithium carbonate therapy on thyroid immune status in manic depressive patients: a prospective study. J Affect Disord 1986; 11: 155.
14. Barclay MI, Brownlie BEW, Turner JG, Wells JE: Lithium associated thyreotoxicosis: a report of 14 cases, with statistical analysis of incidence. Clin Endocrinol 1994; 40: 759-764.
15. Miller KK, Daniels GH: Association between lithium use and thyrotoxicosis caused by silent thyroiditis. Clin Endocrinol (Oxf) 2001; 55: 501.
16. Kristensen O, Andersen HH, Pallisgaard G: Lithium carbonate in the treatment of thyrotoxicosis. A controlled trial. Lancet 1976; 1: 603.
17. Ng YW, Tiu SC, Choi KL et al.: Use of lithium in the treatment of thyrotoxicosis. Hong Kong Med J 2006; 12: 254.
18. Bogazzi F, Giovannetti C, Fessehatsion R et al.: Impact of lithium on efficacy of radioactive iodine therapy for Graves’ disease: a cohort study on cure rate, time to cure, and frequency of increased serum thyroxine after antithyroid drug withdrawal. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95: 201.
19. Bal CS, Kumar A, Pandey RM: A randomized controlled trial to evaluate the adjuvant effect of lithium on radioiodine treatment of hyperthyroidism. Thyroid 2002; 12: 399.
20. Bogazzi F, Bartalena L, Campomori A et al.: Treatment with lithium prevents serum thyroid hormone increase after thionamide withdrawal and radioiodine therapy in patients with Graves’ disease. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: 4490.
21. Takami H: Lithium in the preoperative preparation of Graves’ disease. Int Surg 1994; 79: 89.
22. Mochinaga N, Eto T, Maekawa Y et al.: Successful preoperative preparation for thyroidectomy in Graves’ disease using lithium alone: report of two cases. Surg Today 1994; 24: 464.
23. Koong SS, Reynolds JC, Movius EG et al.: Lithium as a potential adjuvant to 131I therapy of metastatic, well differentiated thyroid carcinoma. J Clin Endocrinol Metab 1999; 84: 912.
24. Liu YY, van der Pluijm G, Karperien M et al.: Lithium as adjuvant to radioiodine therapy in differentiated thyroid carcinoma: clinical and in vitro studies. Clin Endocrinol (Oxf) 2006; 64: 617.
25. Bocchetta A, Cocco F, Velluzzi F et al.: Fifteen-year follow-up of thyroid function in lithium patients. J Endocrinol Invest 2007; 30: 363.
26. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer, Thyroid 2016; 26: 1.
otrzymano: 2017-11-10
zaakceptowano do druku: 2017-11-30

Adres do korespondencji:
*Helena Jastrzębska
Klinika Endokrynologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 834-31-31
hjastrzebska@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 12/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych