Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2017, s. 727-728
Wojciech Zgliczyński
Komentarz do pracPraca pt. „Stężenie 25(OH)D3 u hospitalizowanych pacjentów z cukrzycą typu 1” Małgorzaty Godziejewskiej-Zawady i Pauliny Surowiec poświęcona jest ocenie stężenia witaminy D3 u hospitalizowanych pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz analizie zależności między jej stężeniem w surowicy a wyrównaniem cukrzycy i porą roku. Autorki wykazały, że niedobór witaminy D3 jest częsty w grupie hospitalizowanych pacjentów z cukrzycą typu 1 – średnio wynosi połowę zalecanego jej stężenia we krwi. Dlatego też u pacjentów z cukrzycą typu 1 wskazana jest substytucja witaminą D3.
Karolina Nowak i wsp. w artykule pt. „Profilaktyka i leczenie osteoporozy posteroidowej – zalecenia vs praktyka kliniczna” przedstawiają wyniki badania, którego celem było sprawdzenie, czy pacjenci przewlekle przyjmujący glikokortykosteroidy otrzymują profilaktykę i leczenie osteoporozy posteroidowej zgodnie z aktualnymi polskimi wytycznymi, oraz ocena stopnia niedoboru witaminy D w badanej populacji. W badaniu wykazano, że pacjenci przewlekle leczeni glikokortykosteroidami wymagają ściślejszej kontroli w zakresie prewencji (szczególnie uzupełniania niedoboru witaminy D) oraz leczenia osteoporozy posteroidowej w celu uniknięcia złamań i ewentualnej niepełnosprawności z tego powodu.
Stanisław Zgliczyński i wsp. w pracy pt. „Ocena czynników wpływających na jakość życia w akromegalii” prezentują wyniki oceny jakości życia chorych z akromegalią przeprowadzonej przy zastosowaniu formularza AcroQoL. Wykazali, że czynnikami o największym wpływie na jakość życia są dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego, oddechowego oraz zmieniony wygląd zewnętrzny, a także to, że u osób czynnych zawodowo jakość życia okazała się istotnie lepsza.
Piotr Glinicki i wsp. w swoim artykule pt. „Wpływ spożytego posiłku oraz cyklów zamrażanie/rozmrażanie próbek surowicy na stężenie chromograniny A (CgA)” we krwi omawiają wyniki badania, w którym wykazano brak istotnych statystycznie różnic w stężeniu CgA oznaczanej w teście poposiłkowym oraz w trzech kolejno następujących po sobie cyklach zamrażanie/rozmrażanie próbek surowicy. Spożycie posiłku u większości badanych nie miało wpływu na stężenie CgA we krwi, ale w pojedynczych przypadkach wpływ był znaczący i dlatego uzasadnione jest zalecenie, aby krew na to badanie pobierać na czczo.
Agnieszka Majos i wsp. w artykule pt. „Zespół Marine-Lenharta” opisali przypadek 40-letniej kobiety ze zdiagnozowanym w przeszłości guzkiem autonomicznym tarczycy, objawami ciężkiej nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa, kolejne kroki diagnostyczne i metody leczenia. Przeanalizowali także inne dostępne w piśmiennictwie przypadki zespołu Marine-Lenharta, zwracając uwagę na trudności diagnostyczne wynikające ze zmienności obrazu scyntygraficznego guzków oraz miąższu tarczycy. Jak konkludują autorzy, dokładna obserwacja kliniczna w połączeniu z oceną stężenia przeciwciał przeciwko receptorowi dla TSH oraz metodami obrazowania tarczycy – ultrasonografią i scyntygrafią – są niezbędne do postawienia właściwego rozpoznania i wdrożenia właściwego leczenia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Nauk Medycznych 12/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych