Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2018, s. 126-131 | DOI: 10.25121/NS.2018.23.3.126
*Alicja Porenczuk
Application of the MTA in the management of pulpal floor perforation – a case report
Zastosowanie cementu MTA w leczeniu perforacji dna komory – opis przypadku
Department of Conservative Dentistry, Medical University of Warsaw
Head of Department: Agnieszka Mielczarek, MD, PhD
Streszczenie
Perforacja dna komory, definiowana jako przerwanie ciągłości pomiędzy systemem kanałowym zęba a zewnętrzną powierzchnią korzenia, stanowi jedno z powikłań w leczeniu endodontycznym. Brak zamknięcia perforacji lub jej nieprawidłowe zabezpieczenie może przyczynić się do niepowodzenia leczenia endodontycznego. Materiałem dedykowanym do zamykania perforacji jest cement MTA (ang. mineral trioxide aggregate).
W pracy zaprezentowano przypadek starej perforacji dna komory dolnego lewego drugiego zęba trzonowego (ząb 37) ze współistniejącym uszkodzeniem struktur przyzębia, pominiętym kanałem bliższym językowym oraz stanem zapalnym w przestrzeni okołowierzchołkowej. Wstępnie przeprowadzona analiza odcinkowej tomografii wiązki stożkowej umożliwiła dokładne zaplanowanie leczenia i ustalenie rokowania. Uzyskano pisemną zgodę pacjentki na leczenie. Powtórne leczenie endodontyczne z dezynfekcją i zabezpieczeniem perforacji MTA zostało zakończone powodzeniem. W badaniach kontrolnych radiologicznym i przedmiotowym po 4 miesiącach i 3 latach zobrazowano całkowite wygojenie się zmiany zapalnej w okolicy okołowierzchołkowej oraz odbudowę kości w przestrzeni międzykorzeniowej.
Cement MTA jest skuteczny w naprawie starych perforacji dna komory i umożliwia odbudowę utraconej struktury kostnej w przestrzeni międzykorzeniowej.
Summary
Pulpal floor perforation, defined as the communication between the canal system and the root’s external surface, is one of the complications in endodontic treatment. Lack of sufficient closure of the perforation may result in the failure of the treatment. A material dedicated for the closure of the perforation is the MTA (Mineral Trioxide Aggregate) cement.
The study presented herein shows a case of an old pulpal floor perforation in the lower left second molar (tooth 37), co-existing with the damage to the periodontal tissues, omitted mesiolingual canal and the inflammation in the periapical area. An initial cone beam computed tomography analysis helped to plan the retreatment and determine the prognosis. Written consent from the Patient was obtained. The endodontic retreatment, including the disinfection and closure of the perforation with the MTA, was successful. The control radiographs and clinical assessments after 4 months and 3 years showed complete regeneration of inflammatory lesions and new bone structure in the furcal area.
The MTA cement is effective in closing old pulpal floor perforations and allows for the regeneration of the lost bone in the furcal area.Introduction
Clinical complications of endodontic treatment involve iatrogenic perforations of the canal walls, which may have an impact on the overall result of the treatment. The American Association of Endodontists define perforations as mechanical or pathological communication between the canal system and the external surface of the root. The most imminent causes of such perforation include inappropriate endodontic access, aggressive canal system preparation and non-axial preparation of the root post (1). Iatrogenic perforations are the second most frequent (9.6%) complication in endodontic treatment (2). A perforation located in the furcal area may cause pathological communication between the canal system and the periapical tissues, resulting in bacterial contamination. Therefore, a progressing destruction of the periodontal ligament may be observed, following permanent inflammation (3). The prognosis for a tooth with co-existing perforation depends on its location, time in which the canal system had direct contact with the periapical tissues, the extent of the periodontal ligament irritation and the technical feasibility of closing the perforation (2, 4, 5). Perforations located in the middle third section of the canal length have the best prognosis, while those located in the coronal third section and the pulpal floor have the worst one. In order to eliminate bacterial infection, immediate closing of the perforation is necessary, using bioactive materials with antibacterial properties and short setting time in various pH and moisture conditions, facilitating the regeneration of periodontal tissues and characterised by lack of resorption in tissue liquids, stability of dimensions and radiopacity (2, 4). The MTA (Mineral Trioxide Aggregate) is a material dedicated for perforation closing, which is a blend of Portland cement (70%), bismuth oxide (20%) and gypsum (5%), containing trace quantities of silicon, calcium and magnesium oxides, sulphur acid and sodium sulphate (2, 4, 6-8). Apart from its biocompatibility, the material induces biological response and is conducive for cell adherence and growth (7). Directly after the application, hydroxyapatite crystals are formed on its surface, which indicates its regenerative potential (8). The hydroxyapatites deposited act as scaffolds for further cell growth (5, 6). The MTA promotes cementogenesis owing to the adherence and growth of osteoblasts on its surface, which is followed by their secretion of genes encoding the proteins of mineralised tissues (6). These features of the MTA indicate its potential for usage in regenerative endodontic procedures.
Case report
This paper presents a case of the endodontic retreatment of the second lower molar tooth (tooth no. 37) with co-existing iatrogenic perforation of the pulpal floor, partially unfilled mesiolingual (ML) canal and vast periapical lesion. The patient E.M. aged 51, was referred in writing in September 2014 by a prosthodontist for restorative preparation preceding prosthodontic treatment. The referral letter also included the retreatment of the tooth 37. The Patient brought diagnostic radiographs, such as an orthopantomogram and cone beam computed tomography (CBCT) of the left side of the mandible. In her health questionnaire, the Patient mentioned respiratory allergies and asthma. In her dental questionnaire, the Patient did not report any subjective pain involving the tooth 37, which was endodontically treated in June 2011 due to acute pulpitis. As breathing problems made it impossible for the Patient to be treated in the ergonomic (recumbent) position with rubber dam coverage, the previous treatment was conducted in sitting position and without the rubber dam. The operating dentist had difficulties performing the endodontic procedure, of which the Patient was aware.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Bargholz C: Perforation repair with mineral trioxide aggregate: a modified matrix concept. Int Endod J 2005; 38(1): 59-69.
2. Patel N, Patel K, Baba SM et al.: Comparing gray and white mineral trioxide aggregate as a repair material for furcation perforation: an in vitro dye extraction study. J Clin Diagn Res 2014; 8(10): 70-73.
3. Hamad HA, Tordik PA, McClanahan SB: Furcation perforation repair comparing grey and white MTA: a dye extraction study. Int Endod J 2006; 32(4): 337-340.
4. Nagas E, Cehreli ZC, Uyanik MO et al.: Bond strength of mineral trioxide aggregate to root dentin after exposure to different irrigation solutions. Dent Traumat 2014; 30: 246-249.
5. Hakki SS, Bozkurt SB, Ozcopur B et al.: Periodontal ligament fibroblast response to root perforations restored with different materials: a laboratory study. Int Endod J 2012; 45: 240-248.
6. Czarnecka B, Coleman NJ, Shaw H, Nicholson JW: The use of mineral trioxide aggregate in endodontics – a status report. Dent Med Probl 2008; 45(1): 5-11.
7. Chang S-W: Chemical characteristics of mineral trioxide aggregate and its hydration reaction. Restor Dent and Endod 2012; 37(4): 188-193.
8. Okiji T, Yoshiba K: Reparative dentinogenesis induced by mineral trioxide aggregate: a review from the biological and physicochemical points of view. Int J Dent 2009; 2009: 464280.
9. Torabinejad M, White D: Tooth filling material and use. US Patent 1995, No. 5415547.
10. Torabinejad M, Lemon R: Use of MTA as Root Perforation Repair. [In:] Torabinejad M (ed.): Mineral Trioxide Aggregate: Properties and Clinical Applications. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2014: 177-205.
11. Valois CRA, Costa-Junior ED: In?uence of the thickness of mineral trioxide aggregate on sealing ability of root-end fillings in vitro. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 97: 108-111.
12. Butt N, Talwar S: In vitro evaluation of various solvents for retrieval of mineral trioxide aggregate and their effect on microhardness of dentin. J Conserv Dent 2013; 16(3): 199-202.
13. Chedella SCV, Berzins DW: A differential scanning calorimetry study of the setting reaction of MTA. Int Endod J 2010; 43: 509-518.
14. Camilleri J: Scanning electron microscopic evaluation of the material interface of adjacent layers of dental materials. Dent Mater 2011; 27(9): 870-878.
15. Imazato S, Kuramoto A, Takahashi Y et al.: In vitro antibacterial effects of the dentin primer of Clearfil Protect Bond. Dental Materials 2006; 22: 527-532.
otrzymano: 2018-07-25
zaakceptowano do druku: 2018-08-14

Adres do korespondencji:
*Alicja Porenczuk
Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel.: +48 (22) 502-20-32
sekretariat.zachowawcza@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 3/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia