Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 3/2018

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Skuteczność amputacji formokrezolowej w leczeniu miazgi zębów trzonowych mlecznych – badanie retrospektywne**
The effectiveness of formocresol amputation in deciduous molars – a retrospective study**
Agnieszka Kozubska, Joanna Szczepańska – s. 95-101
The effectiveness of formocresol amputation in deciduous molars – a retrospective study**
Skuteczność amputacji formokrezolowej w leczeniu miazgi zębów trzonowych mlecznych – badanie retrospektywne**
Agnieszka Kozubska, Joanna Szczepańska – s. 95-101
Wiedza stomatologów w zakresie kariostatycznego działania fluoru
Dentists’ knowledge of fluoride cariostatic mechanisms
Urszula Kaczmarek, Wojciech Kowalczyk, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 102-109
Dentists’ knowledge of fluoride cariostatic mechanisms
Wiedza stomatologów w zakresie kariostatycznego działania fluoru
Urszula Kaczmarek, Wojciech Kowalczyk, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 102-109
Kliniczna ocena wypełnień ubytków próchnicowych wykonanych z zastosowaniem materiału Vertise Flow – obserwacje dwuletnie
Clinical evaluation of carious cavity restorations using Vertise Flow – 2-year observations
Anna Ogonowska, Sylwia Falkowska, Anna Oreszczuk, Katarzyna Sokołowska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada – s. 110-115
Clinical evaluation of carious cavity restorations using Vertise Flow – 2-year observations
Kliniczna ocena wypełnień ubytków próchnicowych wykonanych z zastosowaniem materiału Vertise Flow – obserwacje dwuletnie
Anna Ogonowska, Sylwia Falkowska, Anna Oreszczuk, Katarzyna Sokołowska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada – s. 110-115
Prace poglądowe
Review papers
Możliwości zastosowania endokoron w leczeniu protetycznym
The possibility of application of endocrowns in prosthetic treatment
Magda Sobczyk, Tomasz Godlewski – s. 116-120
The possibility of application of endocrowns in prosthetic treatment
Możliwości zastosowania endokoron w leczeniu protetycznym
Magda Sobczyk, Tomasz Godlewski – s. 116-120
Zwichnięcie całkowite zęba stałego – aktualna koncepcja terapii oraz rokowanie
Complete permanent tooth avulsion – current therapy concept and prognosis
Aleksandra Malinowska – s. 121-125
Complete permanent tooth avulsion – current therapy concept and prognosis
Zwichnięcie całkowite zęba stałego – aktualna koncepcja terapii oraz rokowanie
Aleksandra Malinowska – s. 121-125
Opis przypadku
Case report
Zastosowanie cementu MTA w leczeniu perforacji dna komory – opis przypadku
Application of the MTA in the management of pulpal floor perforation – a case report
Alicja Porenczuk – s. 126-131
Application of the MTA in the management of pulpal floor perforation – a case report
Zastosowanie cementu MTA w leczeniu perforacji dna komory – opis przypadku
Alicja Porenczuk – s. 126-131