Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2019, s. 81-82
Małgorzata Górska-Paukszta
Kolejne spotkanie środowiska zielarskiego podczas 17. Sejmiku Zielarskiego
W dniach 15-16 czerwca 2018 roku w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Delicjusz”, na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego, w podpoznańskim Trzebawiu-Rosnówku, odbył się 17. Sejmik Zielarski pod hasłem „Zioła i ich praktyczne zastosowanie”. Tegoroczny Sejmik Zielarski był wydarzeniem szczególnym, gdyż zorganizowany został w jubileuszowym roku dwudziestopięciolecia odrodzenia Polskiego Komitetu Zielarskiego oraz dwudziestolecia utworzenia Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Organizatorem Sejmiku był Polski Komitet Zielarski we współpracy z Sekcją Fitoterapii PTL i Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
Patronat honorowy nad 17. Sejmikiem Zielarskim objęli: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Grzegorz Cessak, Minister Zdrowia – prof. Łukasz Szumowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, Dyrektor Narodowego Instytutu Leków – dr Anna Kowalczuk. Patronat medialny sprawowany był przez „Czasopismo Aptekarskie”, „Postępy Fitoterapii”, Wydawnictwo Borgis, „Przemysł Farmaceutyczny”, kwartalnik „Herba Polonica” oraz „Puls Farmacji”.
W konferencji udział wzięło 147 osób, przedstawicieli różnych środowisk profesjonalnie związanych z zielarstwem i ziołolecznictwem. Znaczną część stanowili przedstawiciele ośrodków akademickich (w tym studenci, doktoranci), instytutów i jednostek badawczych. Otwierając 17. Sejmik Zielarski, prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego, dr Jerzy Jambor, wspomniał o wydarzeniach sprzed 25 lat, które przyczyniły się do reaktywacji Polskiego Komitetu Zielarskiego oraz do utworzenia przez PKZ Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Po inauguracyjnym wykładzie pt. „Luminarze polskiego zielarstwa”, który wygłosiła profesor Anita Magowska, w trakcie czterech sesji naukowych zaproszeni wykładowcy, wybitni specjaliści z zakresu fitochemii, farmakologii, fitoterapii, technologii leku roślinnego oraz uprawy i przetwórstwa roślin leczniczych, przedstawili zebranym aktualny stan wiedzy w wymienionych dziedzinach, jak też prawdopodobne kierunki ich rozwoju.
Pierwsza sesja dotyczyła współczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa na świecie. Swoje prezentacje przedstawili m.in. zaproszeni wykładowcy z Niemiec i Ukrainy. Z dużym zainteresowaniem przyjęto wykład dr. Hartwiga Sieversa o lekach roślinnych w Europie, związanych z tym wyzwaniach i problemach w ciągu ostatnich 25 lat. Także interesujące, podobnie jak podczas poprzednich konferencji, okazało się wystąpienie sekretarza ESCOP, dr Barbary Steinhoff, która przedstawiła aktualne wymagania jakości dla ziołowych produktów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń.
Dr Bożena Haczek z Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska przybliżyła skutki wdrażania protokołu z Nagoi dla przemysłu zielarskiego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii