Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 1/2019

Spis treści / Contents

Prace doświadczalne
Original papers
Badania nad aktywnością biologiczną soku z liści Kalanchoe daigremontiana
Investigation on biological activity of the juice from leaves of Kalanchoe daigremontiana
Justyna Chanaj-Kaczmarek, Magdalena Ulikowska, Marlena Dudek-Makuch – s. 3-9
Wpływ ekstraktów z liści kaliny koralowej (Viburnum opulus L.) na wzrost ludzkich komórek jelita
The impact of extracts from cranberrybush leaves (Viburnum opulus L.) on the growth of human colon cells
Katarzyna Chojnacka, Katarzyna Owczarek, Miłosz Caban, Jakub Fichna, Dorota Sosnowska, Małgorzata Redzynia, Urszula Lewandowska – s. 10-17
Zawartość związków fenolowych w ekstrakcie z propolisu oraz ocena jego aktywności przeciwutleniającej i cytoochronnej względem erytrocytów ludzkich w warunkach stresu oksydacyjnego in vitro
The content of phenolic compounds in propolis extract and estimation of its antioxidant and in vitro cytoprotective activity in human erythrocytes under oxidative stress
Magdalena Woźniak, Lucyna Mrówczyńska, Agnieszka Waśkiewicz, Marta Babicka, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Izabela Ratajczak – s. 18-24
Wpływ olejku świerkowego (Oleum Picea excelsa) na bakterie beztlenowe
Influence of spruce oil (Oleum Picea excelsa) on anaerobic bacteria
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 25-29
Aktywność olejku pichtowego (Oleum Pichtae) wobec bakterii beztlenowych
The activity of pichtae oil (Oleum Pichtae) against anaerobic bacteria
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia – s. 30-34
Prace przeglądowe
Review papers
Olej z nasion czarnuszki siewnej (Nigella sativa) jako produkt immunomodulujący
The oil from black caraway (Nigella sativa) seeds as a immunomodulatory product
Klaudia Ciesielska-Figlon, Agnieszka Daca, Katarzyna A. Lisowska – s. 35-40
Nowe surowce roślinne w Farmakopei Europejskiej. Cz. 2. Rozwar wielkokwiatowy (Platycodon grandiflorus) – źródło nowego surowca saponinowego
The new plant raw materials in the European Pharmacopoeia. Part 2. Balloon flower (Platycodon grandiflorus) – new saponin raw material
Halina Ekiert, Agnieszka Sondej, Marta Klimek-Szczykutowicz, Radosław J. Ekiert, Agnieszka Szopa – s. 41-48
Tarczyca bocznokwiatowa (Scutellaria lateriflora) – znaczenie w medycynie tradycyjnej i pozycja we współczesnej fitoterapii
American skullcap (Scutellaria lateriflora) – significance in traditional medicine and position in modern phytotherapy
Inga Kwiecień, Beata Kawka, Halina Ekiert – s. 49-60
Farmakoterapia skóry. Cz. 1. Budowa i fizjologia skóry
Pharmacotherapy of skin. Part 1. Constitution and physiology of skin
Tadeusz Wolski, Bogdan Kędzia – s. 61-67
Fitoterapia praktyczna
Phytotherapy in practice
Fitoterapia w cukrzycy
Marcin Samosiej – s. 68-72
Kronika
Chronicle
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 83-84