Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2021, s. 102-105 | DOI: 10.25121/NM.2021.28.3.102
Alesia Venhura, *Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Katarzyna Krasińska, Łukasz Sołtysiak
Przetoka jelitowa – kałowa po appendektomii – opis przypadku
Post appendectomy fistula of the cecum – case report
Department of General Surgery, Independent Public Health Care Complex in Żuromin
Streszczenie
Zapalenie wyrostka robaczkowego jest wciąż najczęstszą przyczyną operacji nagłych. Nadal statystyki wykazują nawet do 40% wykonanych operacji niepotrzebnie. Kolejne skale i konsensusy, które powstają w różnych organizacjach chirurgicznych na świecie, pokazują wagę tego zagadnienia. Autorzy pracy prezentują powikłanie po appendektomii pod postacią przetoki kałowej. W opisie przypadku starają się przedstawić kolejność postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Przetoka kałowa jest bardzo rzadkim i poważnym powikłaniem w przypadku appendektomii obarczonym dużą śmiertelnością. Wdrożenie diagnostyki obrazowej pod postacią fistulografii oraz TK pozwala na szybkie rozpoznanie tego powikłania. Hemikolektomia prawostronna jest właściwym postępowaniem terapeutycznym.
Summary
Appendicitis continues to remain the most common cause of urgent surgeries. Statistics still indicate that even up to 40% of surgeries are done unnecessarily. The importance of this issue is reflected in the fact that new scales and expert statements are continuously being established in various surgical organizations in the world. The authors of this paper report a post-appendectomy complication in the form of fecal fistula. In the case description, it was attempted to present the order of the diagnostic and therapeutic process. Fecal fistula is a very rare and severe post-appendectomy complication, linked with high mortality. Medical imaging in the form of fistulography and CT allows rapid identification of this complication. Right hemicolectomy is an adequate therapeutic procedure.Wprowadzenie
Zapalenie wyrostka robaczkowego stanowi jedną z podstawowych i najczęstszych przyczyn zapalenia otrzewnej. Pomimo pozornej łatwości w postawieniu diagnozy często jest nierozpoznawane lub rozpoznawane błędnie. Głównymi powikłaniami obserwowanymi w przypadku opóźnionej operacji są: ropień okołowyrostkowy, rozlane zapalenie otrzewnej, perforacja ściany wyrostka robaczkowego z kałowym zapaleniem otrzewnej. Leczeniem z wyboru jest leczenie operacyjne. Zgodnie z wytycznymi EAES z 2015 roku postępowaniem z wyboru w zależności od doświadczenia ośrodka oraz obrazu klinicznego choroby jest wykonanie appendektomii laparoskopowej lub appendektomii z dostępu poprzez laparotomię. Jeżeli obraz kliniczny jest niejednoznaczny, zalecane jest zastosowanie skali ALVARADO, rozszerzenie diagnostyki o TK lub MRI. Podstawowymi powikłaniami pooperacyjnymi są: infekcje rany pooperacyjnej, ropnie w jamie otrzewnej, przetoki jelitowe, rozlane zapalenia otrzewnej, niedrożność przewodu pokarmowego (1-3).
Opis przypadku

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Di Saverio S, Birindelli A, Kelly MD et al.: WSES Jerusalem guidelines for diagnosis and treatment of acute appendicitis. World J Emerg Surg 2016; 11: 34.
2. Fugazzola P, Ceresoli M, Agnoletti V et al.: The SIFIPAC/WSES/SICG/SIMEU guidelines for diagnosis and treatment of acute appendicitis in the elderly (2019 edition). World J Emerg Surg 2020; 15(1): 19.
3. Gorter RR, Eker HH, Gorter-Stam MA et al.: Diagnosis and management of acute appendicitis. EAES consensus development conference 2015. Surg Endosc 2016; 30(11): 4668-4690.
4. Berelavichus SV, Struchkov VY, Akhtanin EA: Management of patients with enterocutaneous fistulae. Khirurgiia (Mosk) 2020; (6): 98-103.
5. Genier F, Plattner V, Letessier E et al.: Post-appendectomy fistulas of the cecum. Apropos of 22 cases J Chir (Paris) 1995; 132(10): 393-398.
6. Kabir SA, Kabir SI, Sun R et al.: How to diagnose an acutely inflamed appendix; a systematic review of the latest evidence. Int J Surg 2017; 40: 155-162.
7. Ganesh R, Lucocq J, Ekpete NO et al.: Management of appendicitis during COVID-19 pandemic; short-term outcomes. Scott Med J 2020; 65(4): 144-148.
8. Dodiyi-Manuel A, Igwe PO: Enterocutaneous fistula in University of Port Harcourt Teaching Hospital. Niger J Med 2013; 22(2): 93-96.
9. Rahimi H, Venbrux AC, Obias V: Successful embolization of a enterocutaneous fistula tract with Onyx 34 following low anterior resection for rectal cancer. Radiol Case Rep 2018; 13(3): 728-731.
10. Mauri G, Pescatori LC, Mattiuz C et al.: Non-healing post-surgical fistulae: treatment with image-guided percutaneous injection of cyanoacrylic glue. Radiol Med 2017; 122(2): 88-94.
11. Marinis A, Gkiokas G, Argyra E et al.: “Enteroatmospheric fistulae” – gastrointestinal openings in the open abdomen: a review and recent proposal of a surgical technique. Scand J Surg 2013; 102(2): 61-68.
otrzymano: 2021-07-12
zaakceptowano do druku: 2021-08-02

Adres do korespondencji:
1. Di Saverio S, Birindelli A, Kelly MD et al.: WSES Jerusalem guidelines for diagnosis and treatment of acute appendicitis. World J Emerg Surg 2016; 11: 34.
2. Fugazzola P, Ceresoli M, Agnoletti V et al.: The SIFIPAC/WSES/SICG/SIMEU guidelines for diagnosis and treatment of acute appendicitis in the elderly (2019 edition). World J Emerg Surg 2020; 15(1): 19.
3. Gorter RR, Eker HH, Gorter-Stam MA et al.: Diagnosis and management of acute appendicitis. EAES consensus development conference 2015. Surg Endosc 2016; 30(11): 4668-4690.
4. Berelavichus SV, Struchkov VY, Akhtanin EA: Management of patients with enterocutaneous fistulae. Khirurgiia (Mosk) 2020; (6): 98-103.
5. Genier F, Plattner V, Letessier E et al.: Post-appendectomy fistulas of the cecum. Apropos of 22 cases J Chir (Paris) 1995; 132(10): 393-398.
6. Kabir SA, Kabir SI, Sun R et al.: How to diagnose an acutely inflamed appendix; a systematic review of the latest evidence. Int J Surg 2017; 40: 155-162.
7. Ganesh R, Lucocq J, Ekpete NO et al.: Management of appendicitis during COVID-19 pandemic; short-term outcomes. Scott Med J 2020; 65(4): 144-148.
8. Dodiyi-Manuel A, Igwe PO: Enterocutaneous fistula in University of Port Harcourt Teaching Hospital. Niger J Med 2013; 22(2): 93-96.
9. Rahimi H, Venbrux AC, Obias V: Successful embolization of a enterocutaneous fistula tract with Onyx 34 following low anterior resection for rectal cancer. Radiol Case Rep 2018; 13(3): 728-731.
10. Mauri G, Pescatori LC, Mattiuz C et al.: Non-healing post-surgical fistulae: treatment with image-guided percutaneous injection of cyanoacrylic glue. Radiol Med 2017; 122(2): 88-94.
11. Marinis A, Gkiokas G, Argyra E et al.: “Enteroatmospheric fistulae” – gastrointestinal openings in the open abdomen: a review and recent proposal of a surgical technique. Scand J Surg 2013; 102(2): 61-68.


Nowa Medycyna 3/2021
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna