Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2021, s. 106-109 | DOI: 10.25121/NM.2021.28.3.106
*Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Katarzyna Krasińska, Łukasz Sołtysiak, Alesia Venhura, Maciej Papierski
Appendektomia i operacja naprawcza przepukliny Amyanda z użyciem siatki polipropylenowej w prostym zapaleniu wyrostka robaczkowego techniką laparoskopową – opis przypadku
Appendectomy and mesh inguinal hernia repair in the treatment of Amyand’s hernia with appendicitis – a case report
Department of General Surgery, Independent Public Health Care Complex in Żuromin
Streszczenie
Przepuklina Amyanda to rzadkie schorzenie jamy otrzewnej. Opisywana jest w ok. 1% przypadków przepuklin pachwinowych. W przepuklinie tej zawartość worka stanowi wyrostek robaczkowy. Autorzy prezentują przypadek mężczyzny lat 43, który zgłosił się do szpitala z powodu uwięźniętej przepukliny pachwinowej prawostronnej. Przepuklinę odprowadzono do jamy otrzewnej, a następnie operowano sposobem laparoskopowym. Śródoperacyjnie rozpoznano uwięźnięty, zmieniony zapalnie wyrostek robaczkowy w przepuklinie. Oceniono stan kliniczny na podstawie skali Losanoff i Basson na typ 2. Wykonano plastykę przepukliny pachwinowej sposobem TAPP. Następnie wykonano appendektomię sposobem laparoskopowym. W okresie pooperacyjnym nie obserwowano powikłań. Dietę wprowadzono w 1. dobie po operacji. Pacjent opuścił oddział chirurgiczny w 4. dobie po operacji. Kontrola po 5 miesiącach nie uwidoczniła nawrotu przepukliny. Autorzy podkreślają rolę technik laparoskopowych jako alternatywę dla operacji klasycznych również w przypadku stanów nagłych. Proste zapalenie wyrostka robaczkowego nie musi być przeciwwskazaniem do jednoczasowego zaopatrzenia przepukliny techniką laparoskopii z użyciem materiałów sztucznych.
Summary
Amyand’s hernia is a rare condition of the peritoneal cavity. It is reported in approximately 1% of inguinal hernias. In this hernia, the vermiform appendix is located within the hernial sac. The authors present a case of a 43-year-old man who reported to hospital due to incarcerated right inguinal hernia. The hernia was returned to the peritoneal cavity and subsequently repaired in a laparoscopic procedure. The inflamed vermiform appendix was found trapped in the hernial sac intraoperatively. The clinical state was assessed as type 2 based on the Losanoff and Basson classification. The inguinal hernia was repaired using the TAPP approach. Subsequently, laparoscopic appendectomy was performed. There were no complications in the postoperative period. Diet was introduced on day 1 after surgery. The patient was discharged from the surgical department on day 4 after surgery. The follow-up at 5 months showed no recurrent hernia. The authors emphasize the role of laparoscopic techniques as an alternative to cWstęp
Przepuklina Amyanda to rzadkie schorzenie jamy otrzewnej. Opisywana jest w ok. 1% przypadków przepuklin pachwinowych. W przepuklinie tej zawartość worka stanowi wyrostek robaczkowy. Ze względu na charakterystykę schorzenia rozpoznanie jest stawiane zwykle śródoperacyjnie. Dzięki wprowadzeniu metod operacyjnych technikami laparoskopowymi znacznie łatwiej jest postawić diagnozę oraz zdecydować o technice operacyjnej.
Opis przypadku

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Patoulias D, Kalogirou M, Patoulias I: Amyand’s hernia: an up-to-date review of the literature. Acta Med (Hradec Kralove) 2017; 60(3): 131-134.
2. Sahu D, Swain S, Wani M, Reddy PK: Amyand’s hernia: our experience in the laparoscopic era. J Minim Access Surg 2015; 11(2): 151-153.
3. Desai G, Suhani Pande P, Thomas S: Amyand’s hernia: our experience and review of literature. Arq Bras Cir Dig 2017; 30(4): 287-288.
4. Shaban Y, Elkbuli A, McKenney M, Boneva D: Amyand’s hernia: a case report and review of the literature. Int J Surg Case Rep 2018; 47: 92-96.
5. Muroya D, Sato S, Okabe M et al.: Simultaneous laparoscopic total extraperitoneal inguinal hernia repair and laparoscopic appendectomy for Amyand’s hernia: a case report. J Med Case Rep 2019; 13(1): 195.
6. Kose E, Sisik A, Hasbahceci M: Mesh Inguinal Hernia Repair and Appendectomy in the Treatment of Amyand’s Hernia with Non-Inflamed Appendices. Surg Res Pract 2017; 2017: 7696385.
7. Wróblewski T, Krawczyk M: Laparoskopia w chirurgicznym leczeniu ostrych chorób jamy brzusznej. Postępy Nauk Med 2006; 1: 48-52.
8. Chiang Ch, Liu P-H, Chou Ch-P et al.: Incarcerated Amyand’s hernia. Tzu Chi Med J 2017; 29(2): 129-130.
9. Han S-H, Li M-Y, Lai H-F: A total laparoscopic treatment strategy for Amyand’s hernia complicated with appendicitis: A case report. Int J Surg Case Rep 2019; 59: 11-14.
otrzymano: 2021-07-14
zaakceptowano do druku: 2021-08-04

Adres do korespondencji:
*Szymon Głowacki
SP ZZOZ Żuromin O/Chirurgii Ogólnej
ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin
tel.: (+23) 657-22-01
szymon.glowacki@onet.pl

Nowa Medycyna 3/2021
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna