Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 2/2002, s. 71-72
Małgorzata Dębska, Anna Bielicka, Mieczysław Chmielik
Ventilating tube insertion in the treatment of otitis media with effusion in children
Department of Paediatric Otorhinolaryngology, The Medical University of Warsaw, Poland
Head: prof. Mieczysław Chmielik, M.D.
Summary
The authors present methods of surgical treatment of otitis media with effusion in children. The advantages and complications of ventilating tube insertion are given particullar attention.
A uniform scheme for treatment of otitis media with effusion in children is difficult, and it is not always possible due to the complicated aetiology and differing progression of this disease. The choice of treatment method depends on disease duration, degree of hearing loss, the appearance of the tympanic membrane in otoscopy, and the type and amount of residual secretion in the middle ear.
In laryngological literature there are different methods of treatment of otitis media with effusion, viz:
– observation,
– medical treatment (anti-inflammatory drugs, antihistamines, anti-exudative drugs, nasal decongestants, mucolytic drugs),
– polterization, tubal insufflation by Valsalva´s method,
– biostimulating laser,
– Eustachian catheterization,
– immunotherapeutic treatment,
– restoration of an upper respiratory tract patency,
– tytmpanopunction or tympanostomy with a suction of residual secretion from the middle ear,
– permanent drainage of the tympanic cavity (ventilating tubes) (2).
In the event of middle ear effusion, the need to remove the inflammatory focus from the nose, nasopharynx, or paranasal sinuses should be considered. Conservative therapy of otitis media with effusion should not last longer than three months. After this period, surgical treatment should be performed. This treatment consists of the restoration of upper respiratory tract patency in patients with adenoids, nasal septum deviation, or nasal polyps. Simultaneously, tympanopunction with suction of any residual secretion from the middle ear may be performed, or may be performed as an independent surgical procedure. When allergic rhinitis coexists with otitis media with effusion, consultation with an allergologist, leading to antiallergic treatment, will be needed.
The most frequent cause of otitis media with effusion is adenoids, and therefore tympanostomy is usually performed alongside surgical procedures leading to restoration of patency of the auditory tube, such as adenoidectomy, adenotonsillotomy and, exceptionally, tonsillectomy.
Tympanostomy should be performed as a consequence of:
– short-lasting conductive hearing loss with a type B tympanometry curve,
– conductive hearing loss below 30-35 dB,
– presence of otoscopic changes characteristic of otitis media with effusion,
– type B tympanometry curve co-existing with sensorineural hearing loss (2).
If, in spite of surgical treatment, otitis media with effusion recurs, the next stage of treatment is the insertion of a ventilating tube. This allows reduction of pressure differences between the middle and exterior ear, and allows a decrease in secretion from the tympanic cavity and the mastoid process cells through the Eustachian tube. Normal ventilation of the middle ear by a ventilating tube allows permanent regression of pathological changes in the middle ear. Ventilating tube insertion should, however not be the first and only method of treatment of otitis media with effusion in children.
Ventilating tube placement is indicated in the following cases:
– conductive hearing loss lasting over 6 months,
– tympanic membrane atrophy, retraction pouches, or adhesions,
– thick mucous secretion in the middle ear,
– recurrent acute otitis media,
– facial skeletal abnormalities causing nasal obstruction and Eustachian tube dysfunction (2).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1.Cyran-Rymarz A. i wsp.: Wyniki badania słuchu po leczeniu otitis media secretoria drenażem jam bębenkowych. Otolaryng. Pol. 1994, 48, Supl. 18, 192-195. 2. Dębska M., Jakubowska A.: Otolaryngologia Dziecięca. M. Chmielik (red.), PZWL Warszawa 2001. 3. Dobroś W. i wsp.: Skuteczność adenotomii w leczeniu wysiękowego zapalenia uszu. Otolaryng. Pol. 1997, 50, Supl. 22, 94-97. 4. Hanke M.J. i wsp.: Wpływ zastosowanego sposobu leczenia na stan ucha środkowego i słuchu u dzieci z przebytym wysiękowym zapaleniem uch środkowego. Nowa Pediatria, 1999, 17:88-90. 5. Hassman-Poznańska E., Skotnicka B.: Wysiękowe zapalenie ucha środkowego – postępowanie terapeutyczne. Postępy w otolaryngologii. Triangulum. Wrocław 2002, 144-147. 6. Kątska E., Pliszczyńska-Brennenstuhl M.: Badania audiometrii impedancyjnej po adenotomii u dzieci z otitis media secretoria. Otolaryng. Pol. 1991, Supl. 71-74. 7. Makowski A., Strużycka M.: Otitis media secretoria w materiale oddziału otiatrii i laryngologii dziecięcej CZMP w Łodzi w latach 1990-1995. Otolaryng. Pol. 1997, 50, Supl. 22, 91-94. 8. Piziewicz A. i wsp.: Zastosowanie rurki wentylacyjnej w chorobach ucha środkowego. Otolaryng. Pol. 1997, 50, Supl. 22, 168-173. 9. Pochwat B. i wsp.: Obrazy błon bębenkowych po leczeniu otitis media chronica secretoria drenażem jam bębenkowych. Otolaryng. Pol. 1994, 48, Supl. 18, 204-206. 10. Rogowski M. i wsp.: Wpływ adenotomii na czynność trąbki słuchowej. Otolaryng. Pol. 1991, Supl. 74-77. 11. Skarżyński H. i wsp.: Otitis media secretoria – wyniki odległe. Otolaryng. Pol. 1994, 48, Supl. 18, 197-200. 12. Skarżyński H. i wsp.: Leczenie przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci – wyniki wczesne i odległe. Otolaryng. Pol. 1997, 50, Supl. 22, 73-76. 13. Skotnicka B.: Zmiany błony bębenkowej w przebiegu wysiękowego zapalenia ucha. Postępy w otolaryngologii. Triangulum. Wrocław 2002, 88-92. 14. Strużycka M. i wsp.: Wyniki leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego przy użyciu tub wentylacyjnych. Otolaryng. Pol. 1994, 48, Supl. 18, 188-191. 15. Talmon. Y. et al.: Medium-term middle ear ventilation with self-manufactured polyethylene T-tubes for the treatment of children with middle ear effusion. J. Otol. 2001 Sep, 115(9):699-703. 16. Welfel L. i wsp.: Stan słuchu u dzieci z przerostem migdałków podniebiennych i gardłowego w materiale własnym. Otolaryng. Pol. 1994, 48, Supl. 18, 184-188. 17. Welfel L. et al.: Otitis media secretoria – obserwacje dwunastoletnie po leczeniu z zastosowaniem tub wentylacyjnych. Otolaryng. Pol. 1997, 50, Supl. 22, 98-102.
New Medicine 2/2002
Strona internetowa czasopisma New Medicine