Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 2/2002, s. 55-57
Mieczysław Chmielik, Beata Zając
Laryngeal haemangioma in children
Department of Paediatric Otorhinolaryngology, The Medical University of Warsaw, Poland
Head: prof. dr hab. med. Mieczysław Chmielik
Summary
Haemangiomas and vascular malformations located in the larynx are rare but potentially life-threatening conditions, because they compromise the airway. The authors present the clinical symptoms and method of diagnostic evaluation of these lesions. Various techniques for the treatment of laryngeal haemangioma are discussed, but no single approach has universal acceptance.
INTRODUCTION
”Haemangioma” is a generic term for various vascular lesions used in medical literature. The classification of vascular anomalies based on histopathological studies and clinical behaviour was proposed by Mulliken and Glowacki (13, 20). The classification divides vascular anomalies into either haemangioma or malformation. Haemangiomas are not usually present at birth, but grow rapidly during the first 6 months of life. Histologically, specimens demonstrate proliferation of the endothelium. The growth phase is followed by slow involution. Vascular malformation is a collection of abnormal vessels forming a lesion that is present at birth. Malformation is a structural anomaly, an error in vascular morphogenesis. It presents a normal rate of endothelial cell turnover and grows commensurately with the child, without a tendency to spontaneous regression (20). The majority of haemangiomas and vascular malformations involve the skin. Visceral lesions may be located in the mediastinum, airways, abdominal cavity, on central nervous system. Haemangiomas and vascular malformations located in the larynx compromise the airway and produce the same symptoms. In most laryngological literature vascular anomalies are described using confusing terminology. The same term, ”laryngeal haemangioma”, is used to describe haemangioma or vascular malformations located in the larynx. ”Laryngeal haemangiomas” are most commonly included in the group of congenital anomalies of the larynx, but some authors classify these lesions as benign tumours of vascular origin.
CLINICAL PICTURE AND SYMPTOMS
Haemangioma located in the larynx are rare, accounting for 1.5% to 5% of all congenital laryngeal anomalies (15, 19). About half the patients also have cutaneous lesions (2, 3, 8, 14, 15, 17, 18). Laryngeal haemangioma may be associated with visceral lesions. Patients with cutaneous haemangioma located in a beard distribution (preauricular area, chin, anterior neck, lower lip) also have symptomatic involvement of the airway (14). Patients of this type represent 63% of cases of cutaneous haemangioma. Haemangioma is typically located in the subglottic region, but the supraglottic space, vocal cords or upper part of the trachea may also be involved. Haemangiomas exibit a characteristic history of rapid growth during the first 6 months of life, and then after 12 months a slow regression takes place. The main symptom of laryngeal haemangioma is obturation of the airway passage. At birth the child is usually asymptomatic, the first symptoms being seen between 4 and 12 weeks of life, progressing with the rapid growth of the haemangioma. Involution of the lesion generally occurs by 12 months of life and symptoms decreased in severity (1, 4, 7, 11, 14, 17, 19). Rarely, symptoms of airway obstruction occur at birth. These cases are probably vascular malformations and not haemangioma by Mulliken and Glowacki´s classification. Severity of symptoms may fluctuate in time, with exacerbation and remission. The intermittent nature of symptoms may be attributed to the changing haemodynamics of haemangioma. The symptoms aggravate with excitement and crying, and fluctuate due to the position of the body. Exacerbation of symptoms typically occurs during respiratory tract infection (2, 4, 5, 11, 15). The most common presenting symptom is biphasic stridor. The voice and cry usually remain clear (2, 15). Hoarseness may occur in cases with glottic involvement. The majority of patients present a characteristic croup-like cough. Respiratory distress progresses with enlargement of the haemangioma. The patient presents dyspnoea with suprasternal and intracostal retractions. Dysphagia is rarely seen (2). Difficulty in feeding occurs in cases of large haemangiomas involving the pharynx, oral cavity, or mediastinum. Haemoptysis is occasionaly noted in cases of haemangiomas extended in the superficial part of the mucosa (2, 4).
DIAGNOSIS

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

New Medicine 2/2002
Strona internetowa czasopisma New Medicine