Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 4/2017

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 141
Editorial by the Editor-in-chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 142
Opis przypadku
Case report
Ciało obce w odbytnicy – opis przypadku
Foreign body in the rectum – a case report
Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Karol Łukasiak, Zbigniew Suwała, Katarzyna Krasińska – s. 145-149
Foreign body in the rectum – a case report
Ciało obce w odbytnicy – opis przypadku
Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Karol Łukasiak, Zbigniew Suwała, Katarzyna Krasińska – s. 145-149
Prace poglądowe
Review papers
Świąd odbytu – przyczyny i diagnostyka wspomagająca leczenie
Pruritus ani – causes and treatment-supporting diagnostics
Mirosława Gałęcka, Anna M. Basińska, Anna Bartnicka – s. 150-157
Pruritus ani – causes and treatment-supporting diagnostics
Świąd odbytu – przyczyny i diagnostyka wspomagająca leczenie
Mirosława Gałęcka, Anna M. Basińska, Anna Bartnicka – s. 150-157
Pułapki zachowawczego leczenia przewlekłej szczeliny odbytu
Traps in the conservative treatment of chronic anal fissure
Agnieszka Kucharczyk, Małgorzata Kołodziejczak – s. 158-163
Traps in the conservative treatment of chronic anal fissure
Pułapki zachowawczego leczenia przewlekłej szczeliny odbytu
Agnieszka Kucharczyk, Małgorzata Kołodziejczak – s. 158-163
Chirurg na sali porodowej
A surgeon in the delivery room
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, , Fabian Kamiński, – s. 164-170
A surgeon in the delivery room
Chirurg na sali porodowej
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, , Fabian Kamiński, – s. 164-170
Historia medycyny
History of medicine
Historyczne metody leczenia hemoroidów
Historical methods of hemorrhoids treatment
Maria Ciesielska, Przemysław Ciesielski – s. 171-176