Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 4/2017

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 141
Editorial by the Editor-in-chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 142
Opis przypadku
Case report
Ciało obce w odbytnicy – opis przypadku
Foreign body in the rectum – a case report
Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Karol Łukasiak, Zbigniew Suwała, Katarzyna Krasińska – s. 145-149
Foreign body in the rectum – a case report
Ciało obce w odbytnicy – opis przypadku
Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Karol Łukasiak, Zbigniew Suwała, Katarzyna Krasińska – s. 145-149
Prace poglądowe
Review papers
Świąd odbytu – przyczyny i diagnostyka wspomagająca leczenie
Pruritus ani – causes and treatment-supporting diagnostics
Mirosława Gałęcka, Anna M. Basińska, Anna Bartnicka – s. 150-157
Pruritus ani – causes and treatment-supporting diagnostics
Świąd odbytu – przyczyny i diagnostyka wspomagająca leczenie
Mirosława Gałęcka, Anna M. Basińska, Anna Bartnicka – s. 150-157
Pułapki zachowawczego leczenia przewlekłej szczeliny odbytu
Traps in the conservative treatment of chronic anal fissure
Agnieszka Kucharczyk, Małgorzata Kołodziejczak – s. 158-163
Traps in the conservative treatment of chronic anal fissure
Pułapki zachowawczego leczenia przewlekłej szczeliny odbytu
Agnieszka Kucharczyk, Małgorzata Kołodziejczak – s. 158-163
Chirurg na sali porodowej
A surgeon in the delivery room
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, , Fabian Kamiński, – s. 164-170
A surgeon in the delivery room
Chirurg na sali porodowej
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, , Fabian Kamiński, – s. 164-170
Historia medycyny
History of medicine
Historyczne metody leczenia hemoroidów
Historical methods of hemorrhoids treatment
Maria Ciesielska, Przemysław Ciesielski – s. 171-176
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.