Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2022

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 93
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 94
Praca poglądowa
Review paper

Badanie proktologiczne chorego z objawami nietrzymania gazów i stolca
Rectal examination in a patient with faecal incontinence
Badanie proktologiczne chorego z objawami nietrzymania gazów i stolca – s. 95-98
Rectal examination in a patient with faecal incontinence
Badanie proktologiczne chorego z objawami nietrzymania gazów i stolca
Krzysztof Bielecki – s. 95-98
Opisy przypadków
Case reports
Niedrożność przewodu pokarmowego w przebiegu uwięźniętej przepukliny brzusznej typu Richtera w kanale po drenie otrzewnowym – opis przypadku
Gastrointestinal obstruction in the course of incarcerated Richter’s hernia in the peritoneal drainage catheter tunnel – a case report
Michał Nycz, Wiktor Krawczyk, Mateusz Mietła, Michał Święch, Zbigniew Lorenc, – s. 99-103
Gastrointestinal obstruction in the course of incarcerated Richter’s hernia in the peritoneal drainage catheter tunnel – a case report
Niedrożność przewodu pokarmowego w przebiegu uwięźniętej przepukliny brzusznej typu Richtera w kanale po drenie otrzewnowym – opis przypadku
Michał Nycz, Wiktor Krawczyk, Mateusz Mietła, Michał Święch, Zbigniew Lorenc, – s. 99-103
Wpływ elektrostymulacji i terapii EMG-biofeedback na rozkład i koordynację napięcia mięśniowego zwieraczy odbytu na przykładzie dwóch losowo wybranych pacjentów z nietrzymaniem stolca
The impact of electrostimulation and EMG-biofeedback therapy on the distribution and coordination of anal sphincter muscle tone based on the example of two randomly selected patients with fecal incontinence
Jan Namysł – s. 104-121
The impact of electrostimulation and EMG-biofeedback therapy on the distribution and coordination of anal sphincter muscle tone based on the example of two randomly selected patients with fecal incontinence
Wpływ elektrostymulacji i terapii EMG-biofeedback na rozkład i koordynację napięcia mięśniowego zwieraczy odbytu na przykładzie dwóch losowo wybranych pacjentów z nietrzymaniem stolca
Jan Namysł – s. 104-121
Ropień podkowiasty przedni i tylny – odbarczenie licznymi cięciami promienistymi. Opis przypadku
Anterior and posterior horseshoe abscess – drainage with multiple radial incisions. A case report
Katarzyna Krasińska, Alesia Venhura, Maciej Papierski, Szymon Głowacki – s. 122-126
Anterior and posterior horseshoe abscess – drainage with multiple radial incisions. A case report
Ropień podkowiasty przedni i tylny – odbarczenie licznymi cięciami promienistymi. Opis przypadku
Katarzyna Krasińska, Alesia Venhura, Maciej Papierski, Szymon Głowacki – s. 122-126
Historia medycyny
History of medicine
Martwicze zapalenie tkanek twarzoczaszki (tzw. rak wodny, noma) w obozie Auschwitz
Necrotizing facial tissue (water cancer, noma) in Auschwitz
Maria Ciesielska – s. 127-130
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.