Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 2/2019

Spis treści / Contents

Prace poglądowe
Review papers
Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym – wiek dziecka oraz przyczyna zgłoszenia się. Przegląd piśmiennictwa
A child’s first dental visit – age and reasons. A literature review
Anna Mika, Maria Mituś-Kenig, Anna Mizerska-Żurowska – s. 43-47
A child’s first dental visit – age and reasons. A literature review
Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym – wiek dziecka oraz przyczyna zgłoszenia się. Przegląd piśmiennictwa
Anna Mika, Maria Mituś-Kenig, Anna Mizerska-Żurowska – s. 43-47
Resorpcja korzeni indukowana leczeniem ortodontycznym – przegląd piśmiennictwa
Orthodontically induced root resorption – a literature review
Anna Pogorzelska, Anna Stróżyńska-Sitkiewicz, Kazimierz Szopiński – s. 48-55
Orthodontically induced root resorption – a literature review
Resorpcja korzeni indukowana leczeniem ortodontycznym – przegląd piśmiennictwa
Anna Pogorzelska, Anna Stróżyńska-Sitkiewicz, Kazimierz Szopiński – s. 48-55
Prace oryginalne
Original papers
Szybkość wydzielania śliny, białko całkowite i pH u dzieci wolnych od próchnicy w wieku od 5 do 18 lat
Salivary flow rate, total protein and pH in caries-free children and adolescents aged between 5 and 18 years
Iwona Przywitowska, Urszula Kaczmarek, Grzegorz Bartnicki, Alina Wrzyszcz-Kowalczyk – s. 56-61
Salivary flow rate, total protein and pH in caries-free children and adolescents aged between 5 and 18 years
Szybkość wydzielania śliny, białko całkowite i pH u dzieci wolnych od próchnicy w wieku od 5 do 18 lat
Iwona Przywitowska, Urszula Kaczmarek, Grzegorz Bartnicki, Alina Wrzyszcz-Kowalczyk – s. 56-61
Wpływ stanu higieny jamy ustnej, intensywności i przyrostu próchnicy na stan wypełnień ubytków na powierzchniach proksymalnych w zębach stałych wykonanych z materiału szkło-jonomerowego Equia Fil i złożonego Tetric EvoCeram
The impact of oral hygiene, the intensity and increase of caries on the condition of Equia Fil glass ionomer and Tetric EvoCeram composite proximal restorations in permanent teeth
Piotr Rożniatowski, Emil Korporowicz, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 62-69
The impact of oral hygiene, the intensity and increase of caries on the condition of Equia Fil glass ionomer and Tetric EvoCeram composite proximal restorations in permanent teeth
Wpływ stanu higieny jamy ustnej, intensywności i przyrostu próchnicy na stan wypełnień ubytków na powierzchniach proksymalnych w zębach stałych wykonanych z materiału szkło-jonomerowego Equia Fil i złożonego Tetric EvoCeram
Piotr Rożniatowski, Emil Korporowicz, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 62-69
Indywidualna profilaktyka fluorkowa u dzieci i młodzieży – rekomendacje polskich ekspertów
Individualised caries prevention with fluoride in children and adolescents – recommendations of Polish experts
Urszula Kaczmarek, Teresa Jackowska, Maria Mielnik-Błaszczak, Anna Jurczak, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 70-85
Individualised caries prevention with fluoride in children and adolescents – recommendations of Polish experts
Indywidualna profilaktyka fluorkowa u dzieci i młodzieży – rekomendacje polskich ekspertów
Urszula Kaczmarek, Teresa Jackowska, Maria Mielnik-Błaszczak, Anna Jurczak, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 70-85
Opis przypadku
Case report
Rehabilitacja protetyczna pacjentów młodocianych z postacią szczękowo-twarzową dysplazji włóknistej
Prosthetic treatment of adolescents with craniomaxillofacial fibrous dysplasia
Elżbieta Wojtyńska, Magdalena Łabędzka, Bohdan Bączkowski, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – s. 86-91
Prosthetic treatment of adolescents with craniomaxillofacial fibrous dysplasia
Rehabilitacja protetyczna pacjentów młodocianych z postacią szczękowo-twarzową dysplazji włóknistej
Elżbieta Wojtyńska, Magdalena Łabędzka, Bohdan Bączkowski, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – s. 86-91