Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1/2006

Spis treści / Contents

Techniki minimalnie inwazyjne w chirurgii endokrynologicznej &ndash przegląd piśmiennictwa
Minimally invasive techniques in endocrine surgery &ndash literature review
Krzysztof Kuzdak, Sebastian Niedźwiecki – s. 5-8
Rola wideotorakoskopii we współczesnej chirurgii klatki piersiowej
The role of videotorakoscopy in current thoracic surgery
Krzysztof Leksowski – s. 9-18
Łagodne choroby połączenia żołądkowo-przełykowego leczone chirurgicznie
Surgical treatment of benign disorders of the oesophago-gastric junction
Wiesław Tarnowski, Krzysztof Bielecki – s. 19-26
Laparoskopowe leczenie otyłości
Laparoscopic bariatric surgery
Krzysztof Paśnik, Edward Stanowski – s. 27-35
Jatrogenne urazy dróg żółciowych powstałe podczas cholecystektomii laparoskopowej
Jatrogenic bile duct injuries during laparoscopic cholecystectomy
Ireneusz Kozicki, Krzysztof Bielecki – s. 36-40
Laparoskopowa resekcja jelita grubego u pacjentów z chorobą nowotworową &ndash doświadczenie własne z 319 pacjentami
Laparoscopic resection of colorectal cancer &ndash own experience of 319 patients
S. Czudek, M. Škrovina, L. Adamčík – s. 41-47
Laparoskopia w chirurgicznym leczeniu ostrych chorób jamy brzusznej
Laparoscopic surgery in the treatment of acute abdomen
Tadeusz Wróblewski, Marek Krawczyk – s. 48-52
Chirurgia małoinwazyjna u dzieci
Minimally invasive pediatric surgery
Józef Dzielicki, Wojciech Korlacki – s. 53-60