Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1/2006

Spis treści / Contents

Techniki minimalnie inwazyjne w chirurgii endokrynologicznej &ndash przegląd piśmiennictwa
Minimally invasive techniques in endocrine surgery &ndash literature review
Krzysztof Kuzdak, Sebastian Niedźwiecki – s. 5-8
Rola wideotorakoskopii we współczesnej chirurgii klatki piersiowej
The role of videotorakoscopy in current thoracic surgery
Krzysztof Leksowski – s. 9-18
Łagodne choroby połączenia żołądkowo-przełykowego leczone chirurgicznie
Surgical treatment of benign disorders of the oesophago-gastric junction
Wiesław Tarnowski, Krzysztof Bielecki – s. 19-26
Laparoskopowe leczenie otyłości
Laparoscopic bariatric surgery
Krzysztof Paśnik, Edward Stanowski – s. 27-35
Jatrogenne urazy dróg żółciowych powstałe podczas cholecystektomii laparoskopowej
Jatrogenic bile duct injuries during laparoscopic cholecystectomy
Ireneusz Kozicki, Krzysztof Bielecki – s. 36-40
Laparoskopowa resekcja jelita grubego u pacjentów z chorobą nowotworową &ndash doświadczenie własne z 319 pacjentami
Laparoscopic resection of colorectal cancer &ndash own experience of 319 patients
S. Czudek, M. Škrovina, L. Adamčík – s. 41-47
Laparoskopia w chirurgicznym leczeniu ostrych chorób jamy brzusznej
Laparoscopic surgery in the treatment of acute abdomen
Tadeusz Wróblewski, Marek Krawczyk – s. 48-52
Chirurgia małoinwazyjna u dzieci
Minimally invasive pediatric surgery
Józef Dzielicki, Wojciech Korlacki – s. 53-60
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.