Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 2/2009

Spis treści / Contents

Wstęp
– s. 76
Choroby wątroby zagrożeniem Europy w XXI wieku1)
Liver diseases – the threat for Europe in 21th Century
Andrzej Habior – s. 77-83
Uwarunkowania rozwoju medycyny molekularnej
Requirements for the development of molecular medicine
Jerzy Ostrowski – s. 84-87
Stosowanie analgosedacji do endoskopii w Polsce
Endoscopic sedation practice in Poland
Arkadiusz Jakubowski, Michał F. Kamiński, Katalin Müllner, Zsolt Tulassay, Jarosław Reguła – s. 88-98
Rodzinne występowanie pierwotnej żółciowej marskości wątroby w materiale jednego ośrodka referencyjnego w Polsce
Familial occurrence of primary biliary cirrhosis in patients under care of single center in Poland
Andrzej Pawełas – s. 99-102
Nowe zasady leczenia infekcji Helicobacter pylori 1)
New principles in the treatment of Helicobacter pylori infection
Witold Bartnik – s. 103-106
Ostra pseudoniedrożność jelit
Acute colonic pseudo-obstruction
Agata Goś-Zając – s. 107-110
Gruczolaki ząbkowane i polipowatość hyperplastyczna, a rak jelita grubego1)
Serrated adenomas, hyperplastic polyposis and carcinoma of the colorectum
Janina Orłowska, Mirosław Kiedrowski – s. 111-117
Mikroskopowe zapalenie jelita grubego – dwie choroby czy jedna?
Microscopic colitis – one or two diseases?
Magdalena Chruścielewska-Kiliszek – s. 118-122
Gruczolakorak trzustki
Pancreatic adenocarcinoma
Agnieszka Rogowska – s. 123-130
Dokąd zmierza współczesna ultrasonografia? Postępy w diagnostyce zmian ogniskowych i włóknienia w wątrobie
Quo vadis ultrasound imaging? Advances in the diagnosis of focal liver lesions and liver fibrosis
Ireneusz W. Gierbliński, Tomasz Wocial – s. 131-137
Medycyna mitochondrialna
Mitochondrial medicine
Piotr Brągoszewski, Jerzy Ostrowski – s. 138-148
Perspektywy poszukiwania biomarkerów chorobowych w peptydomie osocza lub surowicy krwi z użyciem spektrometrii mas
Perspectives of mass spectrometry-based disease biomarkers discovery in plasma or serum peptidome
Jakub Karczmarski, Michał Mikula, Ewa Hennig, Tymon Rubel, Jerzy Ostrowski – s. 149-156
Komentarz do prac
– s. 157
Comment
– s. 158