Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2009, s. 157
Komentarz do prac
Nauka o chorobach układu trawienia obejmowała tradycyjnie gastroenterologię, hepatologię i pankreatologię. Od zarania naukom tym towarzyszyła histopatologia. Z biegiem czasu do działów tych dołączyły endoskopia gastroenterologiczna i ultrasonografia. W ostatnich latach nastąpił burzliwy rozwój biologii molekularnej odnoszący się między innymi do chorób przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki.
Wszystkie te działy i kierunki są reprezentowane w niniejszym numerze „Postępów Nauk Medycznych”. Na uwagę zasługuje artykuł prof. A. Habiora poświęcony zagrożeniom Europy chorobami wątroby. W artykule tym autor opisuje aktualną sytuację epidemiologiczną wirusowych i metabolicznych chorób wątroby oraz prowadzi rozważania dotyczące przewidywanej zachorowalności na raka wątroby.
Dział endoskopii reprezentuje artykuł poświęcony analgosedacji. Badania ankietowe przeprowadzone w 138 pracowniach endoskopowych w Polsce wykazały, że odsetki gastroskopii i kolonoskopii wykonywanych w sedacji dożylnej wynoszą odpowiednio około 7 i 64%. Rodzaj leku użytego do sedacji różnił się w zależności od specjalizacji lekarskiej: endoskopiści najczęściej stosowali midazolam, a anestezjolodzy – propofol. Z analizy tej wynika potrzeba opracowania w naszym kraju jednolitych wytycznych analgosedacji do badań endoskopowych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 2/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych