Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2009, s. 76
Wstęp
Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk specjalny zeszyt Postępów Nauk Medycznych, przygotowany przez zespół Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla uczczenia 100. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
W 1909 roku, w Warszawie, grupa lekarzy interesujących się chorobami układu trawienia utworzyła pierwsze na ziemiach polskich pod zaborami i pierwsze w Europie, a trzecie na świecie (po amerykańskim i japońskim) Towarzystwo Gastrologiczne. Towarzystwo funkcjonowało jako sekcja Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, ponieważ w tych czasach nie wolno było używać słowa „Polskie”. Pierwszym prezesem Towarzystwa został dr Mikołaj Reichman.
Historia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii była złożona, podobnie jak złożona była historia naszego państwa w pierwszej połowie XX. wieku. Nowopowstałe Towarzystwo działało aktywnie tylko do roku 1918. Lata 1919-1925 to przerwa w jego działalności. W 1926 roku nastapiło odrodzenie Towarzystwa, kiedy z Sekcji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego utworzono Polskie Towarzystwo Gastrologiczne (PTG). O dużej aktywności członków Towarzystwa w okresie miedzywojennym, nie tylko w kraju, ale i w skali międzynarodowej, świadczy udział delegacji PTG w założycielskim kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Gastroenterologicznego (OMGE), który odbył się w Brukseli w 1935 roku.
Druga wojna światowa i kilkanaście lat powojennych były okresem niesprzyjającym PTG. W latach 60. i 70. klinicyści i naukowcy pasjonujący się patofizjologią, diagnostyką i leczeniem chorób układu pokarmowego byli zrzeszeni w Sekcji Gastrologii Towarzystwa Internistów Polskich. Dopiero w 1977 roku po raz kolejny reaktywowano Polskie Towarzystwo Gastroenterologii (PTG-E), którego prezesem został prof. Kornel Gibiński.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 2/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych