Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 7/2014

Spis treści / Contents

CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA
CARDIOVASCULAR DISEASES
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Zaburzenie równowagi współczulno-przywspółczulnej w chorobach układu sercowo-naczyniowego
Sympathetic-parasympathetic imbalance in cardiovascular disease
Monika Duda – s. 432-438
Ocena funkcji układu autonomicznego w kardiologii
Autonomic nervous system assessment in cardiology
Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Jerzy K. Wranicz – s. 439-446
Interwencyjne metody modulacji równowagi współczulno-przywspółczulnej w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego
Interventional methods of modulation of sympathetic-parasympathetic balance in the treatment of cardiovascular diseases
Michał Mączewski – s. 447-452
Receptory ß-adrenergiczne w sercu (na marginesie nagrody nobla z chemii w 2012 roku)
Cardiac ß-adrenoreceptors (reference to the nobel prize in chemistry in 2012 year)
Mariusz Marciszek, Emilia Wojtera – s. 453-460
Pozasercowe mechanizmy objawów niewydolności serca. Udział układu współczulnego i mięśni szkieletowych
Extracardiac mechanisms of heart failure symptoms. Involvement of sympathetic nervous system and skeletal muscles
Andrzej Beręsewicz – s. 461-469
Rola zaburzeń równowagi współczulno-przywspółczulnej w powstawaniu zaburzeń rytmu serca
The role of sympathetic-parasympathetic balance in arrhythmogenesis
Urszula Mackiewicz – s. 470-478
Hypokalemia, aktywacja neurohormonalna i ryzyko groźnych arytmii
Hypokalemia, neurohormonal activation and arrhythmogenesis
Andrzej Beręsewicz – s. 479-486
Komórkowe mechanizmy zaburzeń rozkurczu w niewydolności serca
Cellular mechanisms of diastolic dysfunction in the heart failure
Urszula Mackiewicz, Joanna Kołodziejczyk, Bohdan Lewartowski – s. 487-495
Naturalna i terapeutyczna regeneracja serca
Natural and therapeutic myocardial regeneration
Monika Duda – s. 496-501
Udział jelitowej flory bakteryjnej w mechanizmie otyłości i miażdżycy
The intestinal microbiota in the mechanism of obesity and atherosclerosis
Anna Gajos – s. 502-505
Czy wysiłek fizyczny może być szkodliwy? Rozważania na podstawie oznaczeń troponin sercowych
Can exercise be detrimental? Considerations based on determinations of cardiac troponins
Michał Mączewski – s. 506-509
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Andrzej Beręsewicz – s. 510
Comment
prof. Andrzej Beręsewicz, MD, PhD – s. 511
INNE PRACE
OTHER ARTICLES
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Mucositis związane z chemioterapią przeciwnowotworową a stan higieny jamy ustnej i dziąseł
Mucositis resulting from antineoplastic chemotherapy according to oral hygiene and gingival status
Ewa Krasuska-Sławińska, Agnieszka Brożyna, Bożenna Dembowska-Bagińska, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 512-517
Chorobowość a stan odżywienia osób powyżej 65. roku życia hospitalizowanych na oddziale chorób wewnętrznych
The morbidity and nutritional status in people 65 years and older hospitalized in medical ward
Beata Babiarczyk, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Agnieszka Turbiarz – s. 518-524
Realizowanie medycznych czynności ratunkowych przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego na przykładzie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
Realization medical rescue operations by Basic EMS team’s – example of Kraków Ambulance Service
Joanna Sowizdraniuk, Małgorzata Popławska, Jerzy R. Ładny, Krystyn Sosada – s. 525-530