Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 12/2015

Spis treści / Contents

ENDOKRYNOLOGIA
ENDOCRINOLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Wieloośrodkowe kliniczne i immunologiczne badania u osób z chorobą Addisona w Polsce
Multicenter clinical and immunological study on Addison’s disease in Poland
Anna A. Kasperlik-Załuska, Lucyna Papierska, Wojciech Jeske, Renata Kapuścińska, Barbara Czarnocka – s. 816-819
Ocena zaopatrzenia kobiet ciężarnych w witaminę D w aglomeracji warszawskiej – doniesienie wstępne
Evaluation of vitamin D status in pregnant women in Warsaw – preliminary report
Joanna Misiorowska, Jacek M. Witwicki, Waldemar Misiorowski, Romuald Dębski, Wojciech Zgliczyński – s. 820-824
Porównanie skuteczności jednorazowego podania krótkodziałających analogów somatostatyny: oktreotydu i pasireotydu u pacjentów z akromegalią
A comparison of single-dose effects of short acting somatostatin analogs: octreotide vs pasireotide in patients with acromegaly
Agnieszka Majos, Maria Stelmachowska-Banaś, Izabella Czajka-Oraniec, Wojciech Zgliczyński – s. 825-828
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Leczenie substytucyjne niedoczynności kory nadnerczy – jak leczyć skutecznie i bezpiecznie
Hormonal replacement in adrenal insufficiency – how to treat effectively and safely
Lucyna Papierska, Danuta Kowalska – s. 829-834
Leczenie hormonami tarczycy – czy to wyzwanie?
Treatment with the thyroid hormone – is it a challenge?
Helena Jastrzębska – s. 835-838
Profilaktyka niedoboru jodu
Iodine prophylaxis
Małgorzata Gietka-Czernel – s. 839-845
Guzy szyszynki
Pineal tumors
Agnieszka Baranowska-Bik, Wojciech Zgliczyński – s. 846-851
Interwencyjne leczenie cukrzycy typu 2
Interventional treatment for type 2 diabetes
Jarosław Kozakowski – s. 852-857
Parathormon i aldosteron a ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego
Parathyroid hormone and aldosterone and the risk of coronary-vascular diseases
Aleksandra Kruszyńska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka – s. 858-861
Diagnostyka obrazowa raka rdzeniastego tarczycy
Diagnostic imaging of medullary thyroid cancer
Magdalena Kochman – s. 862-868
OPISY PRZYPADKÓW
CASE REPORTS
Jatrogenna niedoczynność przytarczyc – nie tylko strumektomia...
Iatrogenic hypoparathyroidism – not only after thyroid surgery...
Agnieszka Łebek-Szatańska, Waldemar Misiorowski, Wojciech Zgliczyński – s. 869-873
Wole u płodu wykryte w trakcie przesiewowych badań ultrasonograficznych – opis przypadku
Fetal goiter diagnosed on routine ultrasonographic assessment – case report
Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Romuald Dębski – s. 874-876
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Wojciech Zgliczyński – s. 877
Comment
Wojciech Zgliczyński – s. 878
INNE PRACE
OTHER ARTICLES
PRACA POGLĄDOWA
REVIEW PAPER
Leczenie farmakologiczne osteoporozy w Polsce – dostępność, przyczyny braku jego wdrażania
Treatment of osteoporosis in Poland – availability and reasons for lack of implementation
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Piotr Głuszko, Janusz Badurski, Edward Czerwiński, Krystyna Księżopolska-Orłowska, Roman Lorenc, Wojciech Marczyński, Marek Bolanowski, Mirosław Jabłoński, Witold Tłustochowicz0 – s. 879-885
RECENZENCI
REVIEWERS